Mapon erbjuder en enkel lösning för att hantera bränslekostnader. Mapons system ger dig en exakt bild av fordonens bränsleförbrukning, tankningsstopp och förarnas körvanor. Genom att analysera denna information kan du förbättra förarnas beteende, minska tomgångskörning och förbättra ruttplaneringen.

Ekologisk körstil är ett effektivt sätt att öka bränsleeffektiviteten och minimera bränslekostnaderna. Körstilen, med tomgångskörning, hårda inbromsningar, acceleration och kurvtagning, har en stor inverkan på bränsleförbrukningen. Med hjälp av förarens körstilsanalys och ruttplaneringslösningen kan du förbättra din personals körkultur och använda din fordonsflotta mer effektivt.

Mapon hjälper dig att upptäcka och förebygga olyckliga bränsleskador. Fluktuationer i bränslenivåerna upptäcks med hjälp av exakta bränslelistor, och du kan även ställa in ett larm för obehörig öppning av bränslelocket.

Mapon samlar in bröddata från fordonsflottans färddatorer med exakta bränslesensorer och beräknar den genomsnittliga bränsleförbrukningen. Tydliga rapporter och data i realtid är lätt tillgängliga från en mobil enhet eller webbläsare. En detaljerad och enkel bränslerapportering (l/h) finns också tillgänglig för maskiner som inte är avsedda för vägtransport. Med Mapon-gränssnittet kan du enkelt importera bränslefakturor, antingen enskilt eller automatiserat som en del av ett omfattande bränsleövervakningssystem i Mapon.

Mapon förnyar sig ständigt även på detta område. Fordonsutsläpp har länge varit på agendan och Mapon investerar också i rapporteringen av dem. CO2-utsläppen för varje fordon kan ses i Mapons rapporter. Mapon arbetar också på en systemintegration med en stor bränsleleverantör i syfte att öka insynen och rationalisera bränsleförbrukningen genom att dela data. Elektricitet är det mest miljövänliga sättet att driva fordon, och Mapon arbetar och kommer att fortsätta att arbeta för att göra elfordon mer rationella.

Kontakta oss för att få veta mer om de lösningar som Mapon erbjuder!