Fjärrnedladdning av färdskrivare

Se mer

Skäl att ha en fjärrstyrd färdskrivare Ladda ner programvara i din flotta

Spara tid och resurser

Använd din tid och dina anställdas resurser mer effektivt genom att automatisera småuppgifter som i onödan tar upp tid.

Ta välgrundade beslut om jobbtilldelning

Använd integrationer med tacho-dataanalysplattformar för att få insikt i återstående arbetstider, kommande vilor och överträdelser, vilket gör att du kan planera leveranser mer exakt.

Undvik stora böter

Minska stressen i samband med vägkontroller och undvik böter på upp till 30 000 euro.

Lagra alla färdskrivardata på ett ställe

Förvara alla dina förar- och fordonsfärdskrivarkortfiler på en säker plats och få tillgång till dem när som helst.

Håll koll på kalibreringsdatum

Minska ytterligare administrativa bördor och optimera affärsflödet med digitala påminnelser om kommande förfallodatum.

Effektivisera redovisningsprocesser

Använd lättförståeliga rapporter som sammanfattar all din färdskrivardata för att effektivisera beräkningar av löner, reseersättningar och andra utgifter.

Ladda enkelt ned förar- och fordonskortdata

Automatisera nedladdningar av färdskrivardata

Få påminnelser om färdskrivar kalibreringsdatum

Läs mer

Få mer med färdskrivar dataanalyslösningar

30 dagars gratis provperiod med Tachogram

Registrera

Se fler funktioner

Effektivisera redovisningsprocesser med rapporter

Kompatibel med alla de senaste färdskrivar-versionerna

Enheter med stöd för nedladdning av fjärrfärdskrivare

<p>Mapon Expert
 Teltonika FMB630
 Teltonika FMB640
 Teltonika FMC640
 Teltonika FMM640
 Ruptela FM-Tco4 HCV
 Ruptela FM Tco3
 Queclink GV355CEU
</p>

Intresserad av vad den här lösningen kan göra för ditt företag?

Inte giltigt fullständigt namn
Inte giltigt företag
Inte giltigt telefonnummer
Inte giltig e-postadress