Úlohy s Mapon GO

Aplikace Mapon Go vám umožňuje řídit i kontrolovat vaše pracovníky mimo kancelář. Můžete podle aktuálního stavu okamžitě naplánovat úlohy pracovníkům v terénu a poslat jim je.

Úlohy

Úlohy

Manažéři

Úlohy
Vytvořte jednoduše a rychle úkoly pro řidiče i pracovníky v terénu.

Vytvořte jednoduše a rychle úkoly pro řidiče i pracovníky v terénu.


Aktualizujte pracovní plán a trasu řidiče v průběhu jízdy, abyste předešli dalším zbytečným jízdám.

Aktualizujte pracovní plán a trasu řidiče v průběhu jízdy, abyste předešli dalším zbytečným jízdám.


Stav úloh se aktualizuje v reálném čase a řidiči, popř. terénní pracovníci mohou posílat další informace manažérům.

Stav úloh se aktualizuje v reálném čase a řidiči, popř. terénní pracovníci mohou posílat další informace manažérům.

Řidiči

Řidiči dostávají jasné a podrobné informace o svých úlohách.

Řidiči dostávají jasné a podrobné informace o svých úlohách.


Terénní pracovníci se mohou soustředit na svoje úlohy.

Terénní pracovníci se mohou soustředit na svoje úlohy.

Řidiči si mohou vybrat svou oblíbenou navigační aplikaci, která se použije pro navigaci na trase.

Řidiči si mohou vybrat svou oblíbenou navigační aplikaci, která se použije pro navigaci na trase.

Identifikace řidiče a záznamy o jízdě

Identifikace řidiče a záznamy o jízdě

Identifikace řidiče a záznamy o jízdě
Pohodlné řešení pro identifikaci řidiče.

Pohodlné řešení pro identifikaci řidiče.


Řidiči mohou v aplikaci oddělit a označit soukromé a služební jízdy.

Řidiči mohou v aplikaci oddělit a označit soukromé a služební jízdy.


Zjednodušte výkonnost řidičů a optimalizujte provozní náklady s přehlednými reporty.

Zjednodušte výkonnost řidičů a optimalizujte provozní náklady s přehlednými reporty.


Použijte přesné podklady pro výpočet mezd.

Použijte přesné podklady pro výpočet mezd.


Identifikujte řidiče a jeho vozidlo v určitém časovém intervalu a určete odpovědnou osobu.

Identifikujte řidiče a jeho vozidlo v určitém časovém intervalu a určete odpovědnou osobu.

Komunikace přes zprávy

Komunikace přes zprávy

Komunikace přes zprávy
Spojte se se svými terénními pracovníky kdykoli a odkudkoli.

Spojte se se svými terénními pracovníky kdykoli a odkudkoli.


Příjem faktury od řidiče dostanete ihned, nemusíte čekat na osobní předání.

Příjem faktury od řidiče dostanete ihned, nemusíte čekat na osobní předání.


Snímky poškozených produktů a další důležité informace máte k dispozici ihned a vaši manažéři mohou problém řešit okamžitě.

Snímky poškozených produktů a další důležité informace máte k dispozici ihned a vaši manažéři mohou problém řešit okamžitě.


Máte k dispozici jedinečný archiv zpráv a konverzací s úlohami.

Máte k dispozici jedinečný archiv zpráv a konverzací s úlohami.


Aplikace Mapon má nízké požadavky na datový přenos.

Aplikace Mapon má nízké požadavky na datový přenos.