Elektrificering er et af de mest bemærkelsesværdige teknologiske tendenser i de seneste par år. Mange industrier er blevet påvirket, men transportsektoren er særlig bemærkelsesværdig. Den Europæiske Union støtter i øjeblikket ikke mindre end 581 elektrificeringsprojekter inden for transportsektoren, hvilket er en af flere indikatorer på, at elektricitet som energikilde i transportsektoren er kommet for at blive.

En virksomhed, der har besluttet at gå over til elektrificering, er SJSC Latvijas Pasts (det lettiske postvæsen, også kaldet LP). Det er en organisation, der ikke kræver nogen lang introduktion i Letland – forskellige typer posttjenester har været leveret på lettisk jord i hundreder af år, men virksomheden, som vi kender den, blev grundlagt i 1992. For at sikre økonomisk bæredygtighed, især under frie markedsvilkår, skal en virksomhed tilpasse sig skiftende tider og tage nye teknologier til sig, så LP leder jævnligt efter løsninger, der kan øge kvaliteten og hastigheden af dens tjenester samt forbedre arbejdsvilkårene for dens medarbejdere.

Ny transport for postbude

Under planlægningen af virksomhedens forretningsudvikling blev virksomheden interesseret i elektriske cykler (eller e-bikes). Ifølge Latvijas Pasts Senior Project Manager Toms Vāvere passer de godt ind af flere grunde. For det første er en elcykel en miljøvenlig transportform. For det andet gør den det muligt for cyklisten at tilbagelægge større afstande med større last. For det tredje giver elektrificering en pålidelig strømkilde til gadgets som f.eks. lys og GPS-sporingsenheder til flådesporing.

En Latvijas Pasts elcykel udenfor på fortovet
De nye elcykler er specielt tilpasset postens behov

Disse enheder og de tilhørende tjenester er grundlaget for et partnerskab mellem Mapon og LP. Vores tilbud blev erklæret det mest egnede i et offentligt udbud, hvilket førte til installation af mere end 100 sporingsenheder til flåden, som sender lokaliserings- og ruteoplysninger til Mapons flådestyringssoftware.

Selv om anvendelsesmulighederne og fordelene ved elcykler er helt klare, hvorfor har posten så brug for GPS-sporingløsninger?

Bred funktionalitet for en simpel teknologi

På trods af den begrænsede funktionalitet af disse specifikke enheder, som omfatter lokaliseringsdetektion og ruteoversigt, er de meget nyttige for LP. Lokalisering af udstyrets placering hjælper med at finde det i tilfælde af tyveri og øger den generelle sikkerhed for medarbejderne ved f.eks. at advare lederen, når e-biksen ikke bevæger sig nogen steder i lang tid eller køres uden for den planlagte rute. Postbuddet kan også føle sig mere sikker, da det ved, at den mistede genstand kan findes.

Et skærmbillede af Mapon Pro Kortvisning med en fremhævet rute
Kortet giver et praktisk overblik over alle køretøjer og deres ruter

Sporingen giver også mulighed for vedligeholdelse af flåden på basisniveau, da det er muligt at fastslå, hvor meget en bestemt e-bike er blevet brugt. Disse oplysninger giver lederen mulighed for at planlægge vedligeholdelse eller reparationer. Desuden kan lange perioder med manglende brug være indikatorer for mulige skader, da det er meningen, at elcykler skal bruges regelmæssigt.

En anden vigtig funktion af GPS-sporing er at sikre leveringskvaliteten. Nogle gange har posten brug for bevis for levering.

Mapon-løsninger viser, at udstyret er ankommet til modtageren på et bestemt tidspunkt og sted – sammen med andre data er det med til at bevise, at leveringen virkelig er blevet foretaget.

Dette er især vigtigt i tilfælde af uønskede leverancer, f.eks. stævninger fra retten. Modtageren kan forsøge at vildlede ved at sige, at postbuddet aldrig kom, men dataene på Mapon Pro-platformen fortæller en anden historie.

LP-repræsentanten nævnte også det planlagte arbejde med optimering af flådens ruter. En postbude har et arbejde, der består af udleveringssteder. Hvis opgaven f.eks. består i at levere det nyeste magasin til abonnenterne, sorteres alle adresser i en så logisk rute som muligt.

Muligheden for at visualisere en arbejdstagers faktiske rute og den tilbagelagte distance hjælper virkelig med at forstå, om og hvilke forbedringer der er nødvendige.

Alle data og optimeringsmuligheder er værdifulde, da 1,3 millioner postbokse betjenes af ca. 900 postbude i Letland!

Tilfredshed med Mapon-partnerskabet

Selv om systemtestningen og opsætningen af løsningen endnu ikke er 100 % afsluttet, har LP-medarbejderne allerede haft tid til at gøre sig bekendt med både Mapon Pro-platformen og virksomheden selv. LP-repræsentanten nævner, at stillingen har erfaring med flere kort- og GPS-systemer, hvilket gør det muligt for dem at evaluere Mapon-løsninger i en bredere markedskontekst og ikke kun i deres egen.

“Vi sætter især pris på det intuitive og praktiske design af Mapon Pro, som både opfylder postens behov og er let at lære og bruge”,

bemærker Toms. Nogle gange fokuserer softwareudviklere på funktionalitet og bruger mindre tid på brugeroplevelsen – ifølge Latvijas Pasts er dette ikke tilfældet med Mapon-løsninger.

Der er heller ingen større problemer med selve partnerskabet, siger Toms. Han kommenterer, at kommunikationen med Elīna (salgsprojektleder) er hurtig og professionel. Ifølge ham er det synligt i produktudviklingen og i den generelle kommunikation, at Mapon prioriterer kundeoplevelsen højt.

2 Mapon- og 1 Latvijas Pasts-ansatte står ved siden af postcykler
Fotooptagelse med de nye elcykler: Toms fra Latvijas Pasts (i midten), Mapon-projektleder Elīna og produktudviklingschef Kalvis

Hvis din virksomhed også har brug for managementløsninger for forskellige køretøjstyper i samarbejde med en ansvarlig og opmærksom partner, så kontakt en Mapon-projektleder!