Siden BLE-teknologien (Bluetooth Low Energy) blev udviklet, har industrien udvist stor kreativitet med hensyn til at udnytte den til alt fra sporing af små aktiver som nøgler, tasker, elværktøj og plæneklippere til forbedring af indkøbsoplevelser, intelligente hjem, sporing af kæledyr og indendørs navigation af høj kvalitet.

BLE er en trådløs løsning, der kombinerer præcis lokalisering, lang batteritid og overordnet omkostningseffektivitet. BLE-enheder anvendes typisk til dataoverførsel over korte afstande og er som skabt til lokalisering og sporing af aktiver. I denne artikel ser vi på de væsentligste anvendelsesområder og gør dig klogere på BLE-teknologien og på, hvordan du kan bruge den i din virksomhed!

(1) Bluetooth-sporing: BLE-sendere og BLE-tags

BLE-enheder som sendere og tags har en række fordele frem for traditionelle GPS-baserede sporingsenheder, hvis du har brug for dem til de anvendelsesområder, hvor de er velegnede. 

Selv om BLE-sendere og BLE-tags minder om hinanden og derfor ofte omtales under ét, er det vigtigt at vide, at sendere og tags anvendes til forskellige ting – især hvis du overvejer at tage dem i brug i din virksomhed.

Kort sagt er BLE-sendere den oplagte løsning til stationære aktiver og fremragende til indendørs sporing, mens BLE-tags er bedre til sporing af mindre mobile aktiver, der ikke kræver konstant præcis registrering af deres position.

Eksempler på brugsscenarier for BLE-beacons og BLE-tags

Læs videre, og lad os se nærmere på forskellene og potentielle brugscases!

ℹ️ Hvis du ikke er helt sikker på, hvordan teknologien fungerer, kan du kigge på de ofte stillede spørgsmål nederst!

(1.1) BLE-sendere er beregnet til stationære aktiver 

BLE-enheder fungerer ved at udsende signaler, som derefter modtages af en anden enhed. Det kan være en mobiltelefon med en særlig app, en telemetrienhed eller endda en BLE-sender, der også fungerer som modtager. BLE-sendere sammenlignes ofte med fyrtårne, fordi de udsender et signal, der fortæller søfarende, at de er tæt på kysten.

Hvordan fungerer sendere?

I både overført og bogstavelig forstand er sendere passive elementer. De er beregnet til at være permanent monteret på en stationær overflade et bestemt sted og udsender ingen information ud over deres ID, hvilket er grunden til, at de oftest bruges til indendørs navigation.

Det er naturligt, at GPS-signaler bliver svagere, når man går ind i en bygning. Og jo større bygningen er, eller jo dybere ned i kælderen man bevæger sig, jo svagere bliver signalet – hvis det overhovedet kan registreres. I dag er det også nødvendigt at kunne overvåge tings placering indendørs, da det er med til at få større lagre, driftscentre og endda lufthavne til at fungere mere effektivt. Det er her, BLE-sendere kommer ind i billedet. 

Man opnår de bedste resultater ved at placere flere sendere rundt omkring på en måde, der giver den bedst mulige dækning. I praksis fungerer senderne godt sammen, og hvert signal, der bliver registreret, angiver den øjeblikkelige placering i en bygning.

Eftersom sendere er beregnet til at blive monteret på stationære aktiver, er de normalt ikke lige så robuste som tags, ligesom de er designet til at gå mere i ét med omgivelserne, da man ikke nødvendigvis ønsker, at de skal tiltrække opmærksomhed.

Eksempler på brugscases for BLE-sendere

  1. Realtidssporing af sikkerhedsvagter på deres rute forbi kontrolposter i en bygning.
  2. Overvågning af rengøringsmaskiner og -medarbejdere i store faciliteter med mange mennesker som lufthavne og indkøbscentre.
  3. Automatisk registrering af køretøjer, der vender tilbage til basen efter at have været ude at køre.
  4. Salgsautomater. Selv om disse aktiver strengt taget ikke er stationære, vil de sandsynligvis blive placeret et bestemt sted i et stykke tid. Holde styr på, hvor længe aktivet har befundet sig et givet sted, om det stadig er der, og om vedligeholdelsesmedarbejderne har været forbi.

(1.2) BLE-tags til sporing af mobile aktiver

Ligesom sendere er BLE-tags enheder, som konstant udsender unikke signaler, der kan registreres af Bluetooth-enheder. Men for at aflæse taggens informationer skal du have en app, hvis det er en mobilenhed, eller en platformsforbindelse fra en telemetrienhed, som kan fortolke signalet. En aktiv internetforbindelse er en absolut nødvendighed!

Hvordan fungerer BLE-tags?

Tags anvendes til aktive eller mobile aktiver. Derfor er de fremstillet til at være mere robuste og lettere at få øje på, de kan registrere temperatur og fugtighed, og de indeholder som regel mere information, f.eks. et navn eller en enheds egenskaber.

Og selv om tags’ funktionalitet minder om senderes, anvendes de til andre ting. Den information, man får, er ikke, at nogen er kommet inden for rækkevidde af en enhed, men derimod, at BLE-enheden er inden for rækkevidde af en modtagerenhed. Den primære forskel her er altså konklusionen – identifikationen af et aktivs placering snarere end din egen. 

Husk – en modtager kan være en hvilken som helst enhed i netværket ud over dig selv, som gennemsøger parkeringspladsen efter dine nøgler.

Eksempler på brugscases for BLE-tags

  1. Entreprenørudstyr. Byggeprojekter tager tid og kræver udstyr, som opbevares på byggepladsen i den periode, hvor byggeriet er i gang. Nogle gange har man brug for at flytte værktøj og materiel fra én byggeplads til en anden. En BLE-tag gør det nemt at finde ud af, hvor udstyret befinder sig, og at det ikke er blevet stjålet.
  2. Landbruget. Marker med afgrøder skal plejes og overvåges. Nu om dage findes der mange typer værktøj, maskineri og tilbehør, der kan hjælpe med at grave, kultivere, sprøjte, høste, behandle – kort sagt dyrke markerne. Og de kan alle sammen blive væk i junglen af afgrøder. BLE-tags er en hurtig løsning, som kan fortælle dig, hvem der sidst har brugt udstyret, og hvor.
  3. Nødhjælpsudstyr. Ambulancereddere og brandfolk har masser af værktøj og udstyr, fra hjertestartere og bårer til økser, brandslanger, stiger og meget andet, som de bruger til daglig, og som kan blive glemt på et ulykkes- eller brandsted under den hektiske indsats. Men alt udstyret kan nemt spores med tags, der har lang batteritid og lille eller intet behov for vedligeholdelse.

Sammenlignet med traditionelle GPS-sporingsenheder er BLE-tags (Bluetooth Low Energy) meget mindre og meget lette at bruge. I de fleste tilfælde behøver man ikke at gøre andet end at fastgøre taggen til aktivet og sørge for at have en modtager, så er alt klar til brug. Der kræves ingen særlige kvalifikationer eller uddannede teknikere!

(2) BLE-sporing af aktiver med Mapon

Flådestyringsplatformen Mapon tilbyder forskellige løsninger til sporing af aktiver, herunder BLE. Signalerne fra en BLE-enhed opfanges af en telemetrienhed i nærheden, som videresender informationerne til Mapon-platformen, hvor brugerne kan se dem. Desuden kan ledere modtage notifikationer og se detaljerede oplysninger om BLE-enheder i Mapon-mobilappen.

Nøjagtigheden af BLE-taggens placering, som den fremgår af Mapon Pro-platformen, afhænger primært af taggens frekvens, følsomhed og rækkevidde. Så snart telemetrienheden kommer inden for den pågældende BLE-tags rækkevidde, registreres dens placering.

Denne løsning udmærker sig ved at være nem og ligetil at tage i brug og ved at tilbyde brugervenlig oversigt og administration samt adgang til en rapport, der opsummerer alle de vigtigste informationer i den valgte periode.

En rapport, der viser signalopsamlingshistorikken for BLE-beacons i Mapon-platformen

Det er det hele! Hvis du vil vide mere om BLE-løsninger og mulighederne med Mapon, er du velkommen til at aftale et møde med vores eksperter, når det passer dig!

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fungerer BLE-enheder?

BLE-enheder udsender signaler på en bestemt frekvens, som opfanges af modtagere i nærheden. Der er normalt tale om envejskommunikation, hvor en telefon, en telemetrienhed eller en anden form for hardware, som understøtter funktionaliteten, fungerer som modtager, men der findes også BLE-sendere/-tags, som samtidig fungerer som modtagere.

For at løsningen kan fungere, skal modtageren have den nødvendige software, f.eks. en app, eller være forbundet til en onlineplatform, og den skal have en internetforbindelse for at kunne videresende det modtagne signal. Når kredsløbet er sluttet, kan du modtage information om din eller dine genstandes lokation.

Hvad er BLE-protokoller?

I øjeblikket findes der flere protokoller til håndtering af BLE-signaler. De mest populære er iBeacon fra Apple og Eddystone, som er udviklet af Google. Men hvad er en protokol, og hvorfor er de vigtige? 

De forskellige protokoller tilbyder forskellige muligheder med hensyn til genkendelse af og mulighed for at aflæse enheder. Ligesom wi-fi og Bluetooth er standarder for radiokommunikation, er BLE-protokoller standarder for BLE-kommunikation

Det er vigtigt at huske, at ikke alle enheder understøtter alle kommunikationsprotokoller. Det vil sige, at en sender måske ikke vil blive genkendt af en given app eller platform. Vi ved f.eks., at Apple Air-tags bruger iBeacon, som fungerer fint sammen med iOS-brugere, men de vil muligvis ikke fungere sammen med andre platforme. I modsætning hertil er AltBeacon udviklet som en open source-protokol, der har til formål at overvinde problemet med, at protokoller foretrækker én producent frem for andre.

Et andet eksempel kunne være en tredjepartsenhed, i dette tilfælde en BLE-sender fremstillet af ELA, som allerede er kompatibel med de to største protokoller.

Hvor længe holder batteriet i en BLE-sender?

En af de store fordele ved BLE-enheder er deres driftssikkerhed og effektivitet på lang sigt, fordi de bruger meget lidt strøm. BLE-enheder kan enten være udstyret med batterier eller skulle tilsluttes til et USB-stik, men de er kendt for og populære i kraft af at være trådløse. Batteridrevne enheder er derfor de mest udbredte. 

Afhængigt af mærke, model og signalets rækkevidde og frekvens kan en BLE-sender holde i alt fra 1 til 10 år. En enhed, der udsender et signal med en rækkevidde på 10 meter hvert 5. sekund, vil f.eks. holde længere end en, der udsender et signal med en rækkevidde på 30 meter hvert 3. sekund.