Hämeen ammattikorkeakoulussa aloitettiin sähköpyöräilyyn liittyvää tutkimusprojekti kesällä 2015. Hankimme Riihimäen yksikköön kolme sähköavusteista polkupyörään, joita opiskelijat jahenkilökunta sai lainata tutkimukseen osallistumista vastaan.

Käytimme mapon.fi -palvelun GPS-paikantimia pyörien paikantamiseen, johon laitteisto taipui hyvin vaikka onkin suunniteltu ajoneuvoliikenteelle. Varsinaisen paikannuksen lisäksi palvelua käytettiin reittitietojen ja paikallisten liikenteellisten ongelmien kartoittamiseen. Voimme lämpimästi suositella palvelua edelleen.

Eino Lahtinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy