Tampereen Teknillisen Yliopiston opiskelijat Riikka Piispa ja Melisa Haahtinen ylsivät voittoon 14.11.2017 kansainvälisen SeaFocus business case -kilpailun finaalissa. Business case toteutettiin yhdelle suomen johtavimmista logistiikkayhtiöistä, joille naiset suunnittelivat kolmen askeleen strategisen digiloikan. Työssä esiteltiin GPS-paikantimen ja IoT-laitteiden (Internet of Things ) hyödyntämisen sekä digitaaliselle alustalle liittymisen tuomia etuja kansainvälisessä toimitusketjussa.Paikannintekniikan, IoT:n sekä digitaalisten alustojen avulla logistiikkayhtiö voi siirtyä yhä läpinäkyvämpään toimitusketjun hallintaan tarjoten asiakkailleen lisäarvoa. Asiakaslisäarvo muodostuu paikanninlaitteiden mahdollistamasta prosessien optimoinnista, ongelmatilanteiden selvityksestä, kuljetusliikkeiden yhdenmukaisesta mittaroinnista sekä laitteiden hyödyntämisestä loppuasiakkaiden tuote-elinkaaren hallinnassa. Voiton kriteereinä olivat muun muassa idean konkreettisuus, toteuttamiskelpoisuus ja innovatiivisuus. Työ perustui logistiikkayhtiön, tämän asiakkaiden sekä GPS-paikantimia tarjoavien yritysten haastatteluihin. Työssä toteutettiin eri GPS-paikantimien tekninen vertailu. Vertailun sekä tarvemäärityksen perusteella naiset päätyivät Mapon Oy:n GPS-paikantimiin, sillä ne soveltuivat parhaiten case-työssä esitellyn asiakastapauksen toimitusketjun hallintaprosessiin. Naiset toteuttivat työn kuten olisivat sen tehneet todellisessa työelämässä: he jopa testasivat Maponin BB GPS-paikanninta sekä portaalin käyttöä todetakseen ne soveltuvaksi business caseen.

Kuvan on ottanut Jari Hämäläinen