Kreiss on yksi Euroopan suurimmista rahtikuljetusyrityksistä, kalustonaan noin 1400 kuorma-autoa ja 1700 kylmäkonevarusteltua perävaunua. Kreissillä on toimipisteitä muun muassa Latviassa, Norjassa,Venäjällä, Belgiassa ja Kazakstanissa.

Näin suuren kaluston ja jatkuvan kasvun tuomat muutokset aiheuttavat todellisia haasteita kuljetusten ja lämpötilojen seurannassa. Aina on myös olemassa riski inhimilliseen virheeseen työn suorittamisessa kentällä sekä työn ohjauksessa konttorilla.

Ottamalla käyttöön Maponin lämpötilan seurantaratkaisun ja integraatiot Kreiss on saavuttanut selkeän kilpailuedun markkinallaan ja asettanut uudet standardit kylmäkuljetuksia toteuttaville yrityksille. Kreiss on onnistunut automatisoimaan monia sisäisiä prosessejaan kylmäyksiköiden huoltoon ja ylläpitoon sekä lämpötilojen seurantaan liittyen.

Ratkaisu 1: Tiedot asiakkaille helposti

Ne päivät, jolloin asiakkailla oli aikaa odottaa kuljetusta saapuvaksi ja lämpötilanseurannan tulosteita tarkasteltavaksi, ovat ohi. Innovatiivisena yrityksenä Kreiss on ymmärtänyt tämän jo varhaisessa vaiheessa. He tarjoavat asiakkailleen kuljetusten seurantalinkkejä, joista asiakkaat näkevät helposti myös ymmärrettävät taulukot Carrier-kylmäkoneiden tiedoista, asetetuista lämpötiloista, statuksesta ja paluuilman lämpötilasta.

Asiakkailla on mahdollisuus seurata tietoja reaaliaikaisesti, eikä pitkien papereiden tietoja tarvitse analysoida mahdollisten virhetoimintojen etsimiseksi kuljetuksen aikana. Kaikki tiedot on esitetty taulukoissa, joten ne ovat helposti tarkasteltavissa.

Ratkaisu 2: Tapahumat tien päällä

Ottaessaan Mapon palvelun käyttöön, Kreiss on ratkaissut useita tien päällä sattuneita inhimillisiä virheitä. Pari yleisintä virhettä ovat:

  • Lämpötila-arvojen väärintulkinta (haluttu toimintalämpötila olisi +6°C, kylmäkoneen toiminta onkin -6°C)
  • Puuttuva tai ylimääräinen desimaali tai pilkku (haluttu toimintalämpötila olisi +6°C, kylmäkoneen toiminta onkin 0,6°C)

Tällaiset pienet virheet voivat helposti vahingoittaa kuljettettavaa rahtia peruuttamattomasti.

Inhimillisten virheiden lisäksi Kreiss on onnistunut ratkaisemaan useita kylmäkoneen virhetoiminnoista aiheutuneita ongelmia jo ajon aikana. Myös yksinkertaisia kuljettajan toteuttamia korjaustoimenpiteitä on nyt mahdollista toteuttaa, kun kylmäkoneen tietoja pystytään tutkimaan etänä konttorilta käsin ja näin teknikko voi konsultoida kuljettajaa tekemään oikeat korjaavat toimenpiteet.

Ratkaisu 3: Lämpötilan seuranta

Kreiss toteuttaa sisäistä kuljetussuunnittelua sekä lähetysjärjestelyitä, jolla he pystyvät asettamaan vaaditut kylmäkonearvot jokaiselle kuljetukselle erikseen. Nämä tiedot lähetetään Mapon palveluun sekä luodaan tarvittavat hälytykset. Jos lämpötila tai käyttötila ei toteudu annetussa aikaikkunassa, niin Kreissin kuljetustenhallintajärjestelmään lähetetään hälytys. Tämä ratkaisu mahdollistaa täysin automatisoidun lämpötilanseurannan.

Mapon on kehittänyt myös mahdollisuuden käyttää hälytysjärjestelmää rahdin viilentämiseksi. On tapauksia, joissa kuljetettavien tuotteiden tulisi olla jatkuvasti esimerkiksi+4°C, mutta ne ovat sitä lämpimämpiä lastaustilanteessa. Jos kuljettaja asettaa tavoitelämpötilan +4°C ja tuotteiden todellinen lämpötila on +15°C, saattaa kylmäkone tuottaa rahtitilaan alle 0°C ilmaa, mikä taas voi vahingoittaa tuotteita. Maponin järjestelmään on rakennettu sisäinen toiminto asteittaiseen lämpötilanlaskuun vahingoittamatta rahtia.

Ratkaisu 4: Huoltosuunnittelu

Välittömästi kun kylmäkone antaa hälytyskoodin, se lähetetään Kreissin sisäiseen huoltosuunnittelujärjestelmään, missä teknikot voivat tehdä ratkaisun jatkotoimenpiteistä. He joko suunnittelevat huoltoajankohdan järjestelmäänsä tai ottavat kuljettajaan yhteyttä ratkaistaakseen ongelman heti. Mapon palvelusta saa myös tiedon lähimmästä Carrier tai Thermo King huoltopisteestä, mikä auttaa kriittisissä tilanteissa.

Voisiko Maponin lämpötilan seurannasta tai muista kalustonhallinta- ja paikannusratkaisuistamme olla hyötyä myös sinun yrityksellesi? Ota yhteyttä tai kokeile ilmaiseksi 30 päivää!