Hämeen Rakennuskone Oy on Maponin pitkäaikaisin iso asiakas, joten lähdin tekemään haastattelua suurella mielenkiinnolla. Heidän toimipisteensä sijaitsevat Kangasalla, Tampereella, Pirkkalassa, Vantaalla, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Alalle ei niin tyypillisesti, Hämeen Rakennuskone Oy (HRK) on yhden perheen yksityisessä omistuksessa oleva yritys. Yritys on toiminut jo yli 40 vuotta, vuodesta 1975 lähtien. Työntekijöitä yritys työllistää yli 100. HRK on kotimaassamme, ja varsinkin Pirkanmaalla tunnettu toimija.

HRK vuokraa rakennuskoneita ja koneisiin työssä tarvittavia oheistarvikkeita. Myös rakennuskoneita, teline- ja tuentakalustoa ja henkilönostimia voi vuokrata Hämeen Rakennuskone Oy:lta. Usein HRK kuljettaa ja asentaa vuokrattavat koneet ja laitteet asiakkaalle käyttövalmiiksi. Yrityksen asiakaskunta on hyvin laaja: rakennusliikkeistä teollisuuteen ja yksittäisiin kuluttajiin.

Pääsin haastattelemaan HRK:n aluepäällikköä Markus Mäkistä ja huoltopäällikköä Henri Granlundia. He kertoivat yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista minulle laajasti. Heidän puhuessa yrityksestä, heistä huokui ylpeys ja kunnioitus yritystä kohtaan. He mainitsivat HRK:n kilpailueduiksi vahvan paikallisuuden, osaavan henkilöstön ja hyvän kaluston. Toiminnan pyörittämisen tällä alalla mahdollistavat laajat ja toimivat verkostot monella tasolla. Kun kysyin Markukselta ja Henriltä heidän työnsä parhaista puolista, heidän vastauksissaan yhdistyivät vahvasti samat teemat: monipuolisuus, mukava henkilöstö ja työympäristö, verkostot ja yhteistyökumppanit.

Digitaalisuus myös tällä alalla on lisääntymään päin. HRK:n digitaalinen väylä on verkkokauppa, jossa yritysasiakkaat pystyvät tekemään esimerkiksi tilauksia ja palautuksia. HRK:n huoltopäällikkö Henri osasi myös kertoa, että työkoneiden digitaalisuus kehittyy koko ajan, ja niissä käytetään enemmän ja enemmän elektroniikkaa. Myös vianselvityksessä voidaan käyttää aikaisempaa enemmän tietokoneita. Kalustonhallinnan ja -huollon osalta digitaalisuutta hyödynnetään myös aiempaa enemmän. Digitaalisuus mahdollistaa uusia toimintatapoja.

HRK:lla on ollut Maponin palvelu käytössä jo pitkään. Alun alkaen HRK:lla päädyttiin Maponiin, koska reaaliaikaisuus ja kulurakenne ovat kohdillaan. He ovat tyytyväisiä hyvin toimineeseen kommunikaatioon ja asiakaspalveluun. Asiat on hoidettu ajallaan ja laitteet toimivat luotettavasti. Laitteet on tilattu Maponilta asennettuina ja käyttövalmiina. Nykyään ne voidaan asentaa jopa suoraan konevalmistajilla tai maahantuojilla, josta ne saadaan heti käyttöön. Myös laskutuspalvelu on toiminut moitteettomasti. Erityistä kiitosta saavat Maponin sovellus ja verkkopalvelu, koska ne ovat olleet erittäin toimivia. Ne pelittävät monella eri laitteella ja ovat selkeitä. “Sovellus ja verkkopalvelu ovat hyvin käyttäjäystävällisiä”, Markus tiivistää. Maponin parhaiksi ominaisuuksiksi Markus ja Henri nimeävät monipuolisuuden ja joustavuuden. “Muiden rinnakkaisjärjestelmien harkitseminen ei ole ollut tarpeellista, koska Mapon täyttää tällä hetkellä tarpeemme”, Markus kertoo.