Päijät-Hämeen Kiinteistörappaus Oy on eräs Maponin asiakkaista. Pääsimme haastattelemaan yrityksen perustajaa Janne Korhosta.

Janne on opiskellut rakennusalaa ja ollut isänsä firmassa töissä, kunnes perusti itse oman yrityksensä vuonna 2000. Yritys työllistää vuodenajasta riippuen noin 8-12 työntekijää. Päijät-Hämeen Kiinteistörappaus Oy vuokraa erilaisia henkilönostimia, koneita ja tarjoaa sivussa myös julkisivusaneerauksia sekä maalaus- ja korjaustöitä tuntitöinä. Päätoimialueina ovat Lahti ja pääkaupunkiseutu.

Päijät-Hämeen Kiinteistörappaus Oy eroaa kilpailijoistaan siten, että heiltä saa vuokrauksen mukana myös työntekijän tekemään asiakkaan tarpeen mukaiset työt. Näin asiakas voi säästää pitkän pennin työn kustannuksissa. Yrityksellä on osaava työvoima, joka on aina nopeasti saatavilla. Korhonen haluaa panostaa täydelliseen tavoitettavuuteen ja olla toimija, jonka tavoittaa helposti. Päijät-Hämeen Kiinteistörappaus Oy tarjoaa nopeaa toimintaa, tilauksia ei tarvitse odotella viikkoja. Yritys pyrkii hintojen puolesta edullisuuteen sekä palvelun ja työaikojen puolesta joustavuuteen. “Asiakkaan on helppo ottaa meihin yhteyttä, koska olemme henkilökohtaista palvelua tarjoava pieni yritys”, Janne kertoo.

Yrityksellä ei ole suurensuuria kasvutavoitteita, koska tällä hetkellä kaikki on enemmän kuin mallillaan. Korhonen on hankkinut paljon lisää uusia koneita ja nostimia, sekä hyviä työntekijöitä rinnalleen. Toki etsinnässä saattaa olla vielä pari osaavaa, motivoitunutta työntekijää heidän joukkoonsa.

Tavallisen työpäivän aikana Korhonen ottaa vastaan tilauksia, laskuttaa ja hoitaa juoksevia tehtäviä. Tarkkoja työaikoja ei yrittäjällä ole. Korhoselle on äärettömän tärkeää olla tavoitettavissa. Merkittävät, isot kaupat voivat mennä minuuteissa ohi, jos puhelimeen ei vastata. Janne haluaa palvella asiakkaitaan silloin, kun se heille parhaiten sopii. Yrittäjyydessä sekä haastavinta, että hauskinta ovat asiakkaat. Asiakkaat tuovat iloa sekä haastetta jokaiseen työpäivään. Asiakkaat ovat kaiken A ja O, niin Päijät-Hämeen Kiinteistörappaukselle kuin Maponillekin.

Päijät-Hämeen Kiinteistörappaus Oy on ottanut Maponin palvelun käyttöön joitakin vuosia sitten ja on ollut oikein tyytyväinen. Paikantimia löytyy yrityksen kalustosta n. 80 kappaletta. Tärkeimpänä elementtinä Korhosen yritykselle on se, että se helpottaa laskutusta huomattavasti. Maponin avulla näkee, missä ja milloin koneita on käytetty. Näin osataan laskuttaa koneita varmasti oikein. Myös huoltomuistutukset ja hälytykset ovat helpottaneet yrityksen kaluston kunnossapitoa. Näin yrittäjän ei tarvitse itse murehtia jokaisen koneen huoltoajoista erikseen vaan Mapon hoitaa sen yrittäjän puolesta. Päijät-Hämeen Kiinteistörappaus Oy on pyrkinyt vähentämään paperilaskutusta ja hoitaa useat laskutusasiat verkossa. Mapon on kuitenkin tällä hetkellä yrityksen tärkein digitaalinen väline yrityksen toiminnan helpottamiseksi.