Kuljetus- ja logistiikkayritykset ympäri maailmaa pyrkivät lisäämään kalustojensa turvallisuutta ja tehokkuutta sekä lisäämään läpinäkyvyyttä toimitusketjussa. Olemme huomanneet, että yhä useammat yritykset yleensä päättävät käyttää kalustonhallintaratkaisuja sekä kalustoturvallisuuden että sisäisen toiminnan parantamiseksi. Käydään seuraavaksi läpi, miten kalustonhallintaratkaisumme ovat auttaneet Bertschi AG:ta.

Toimiala, joka vaatii erityistä turvallisuutta

Bertschi AG on erikoistunut kemianteollisuuden nestemäisten ja irtotavaratuotteiden logistiikkapalveluihin. Nykyään yritys on Euroopan markkinajohtaja intermodaalisissa kemiallisissa kuljetuksissa sekä rautateillä että maantie- ja vesiliikenteessä. Yritys on myös luonut johtavan aseman maailmanlaajuisissa ISO-säiliöiden kuljetus- ja lisäarvologistiikkapalveluissa. Bertschi AG:llä on noin 1100 kuorma-autoa, jotka toimittavat rahtia satoihin kohteisiin ympäri Eurooppaa.

Kuten Bertschi AG:n prosessisuunnittelun ja digitalisaation projektipäällikkö Paula Sanchez Sobrini toteaa,

Näkyvyys on aina keskeinen haaste luotettavien logistiikkapalvelujen tarjoamisessa. Jos sinulla on tarpeeksi ja tarkkoja tietoja kuljetuksen nykyisestä tilasta, vain silloin ja sen avulla pystyt suunnittelemaan tehokkaasti ja parantamaan palvelun laatua.

Bertschi AG halusi saada läpinäkyvää tietoa heidän kalustostaan ​​ja samalla myös työkalun, joka auttaisi yritystä parantamaan kuljettajien suorituskykyä. Siksi yritys päätti etsiä heidän tarpeitaan tyydyttävän kalustonhallinnan palveluntarjoan.

Pilottiprojekti yrityksen tytäryhtiön kanssa Suomessa

Bertschi AG:llä on tytäryhtiöitä 38 maassa, ja Bertschi Finland Oy esitteli sveitsiläisen pääkonttorin Maponille. Bertschi AG:n tytäryhtiö Suomessa testasi ratkaisujamme lähes vuoden ajan, jonka jälkeen yritys päätti jatkaa testausta vielä toisen vuoden. Tällöin myös Mapon tiimi oli mukana kehittämässä erityisiä ominaisuuksia juuri Bertschi AG:n tarpeisiin.

Vuoden testauksen jälkeen ymmärsimme Maponin mahdollisuudet ja päätimme jatkaa testausjaksoa. Palvelun laatu sekä helppo ja selkeä yhteistyö oli ratkaisevan tärkeää päätöksessämme paikantaa kaikki Bertschi AG:n omistamat ajoneuvot Maponin laitteilla“, Paula Sanchez Sobrini selittää.

Askel kohti liiketoiminnan optimointia ja henkilökohtaisen kuljettajakoulutuksen tarjoamista

Bertschi AG käyttää monia Maponin ratkaisuja, kuten GPS-paikannusta ja ajotapa-analyysia, mikä on Paula Sanchez Sobrinin mukaan yksi yrityksen hyödyllisimmistä ominaisuuksista.

“Käyttämällä Maponin ratkaisuja, pystymme optimoimaan asiakkaidemme tilauksien lähettämisen ja näin tarjoamme tarkkoja ja luotettavia saapumisaikoja”, Bertschi AG:n edustaja kertoo. “Toiseksi, Maponin avulla pystymme parantamaan myös turvallisuutta tien päällä.”

Ajotapa-analyysin parametrien ansiosta voimme suunnitella kuljettajan käyttäytymiseen perustuvan turvallisuuskoulutuksen kunkin kuljettajan yksilökohtaisiin tarpeisiin. Tarjoamalla henkilökohtaista koulutusta, joka keskittyy kuljettajan tärkeimpiin parannusalueisiin (kuten sujuva ja tehokas ajaminen jne.), voimme varmistaa, että liikenneonnettomuuksien määrä minimoidaan,”

hän lisää.

Käyttäjäystävällinen järjestelmä ja asiakaspalvelu

Puhuessaan yhteistyöstä Maponin kanssa, Paula Sanchez Sobrini mainitsee alustamme helppokäyttöisyyden ja asiakastuen.

Nopea reagointi mahdollisiin ongelmakohtiin ja Maponin halu auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme ovat epäilemättä palvelun arvokkain osa.

“Sen lisäksi, että Mapon-alusta on käyttäjäystävällinen, niin ovat myös sen takana olevat ihmiset. Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia, luotettavia ja avoimia uusille ideoille ja projekteille,” hän sanoo.

Mapon tarjoaa kalustonhallintaratkaisut, jotka soveltuvat aivan kaikille, yksityiskäytöstä yrityskäyttöön. Jos haluat tietää lisää, miten tiimimme voi auttaa ratkaisemaan yrityksesi liiketoimintaan liittyviä haasteita, ota meihin yhteyttä!