Tämän vuoden alussa paikallisen yrityksen omistaja kääntyi Maponin puoleen kuullakseen digitaalisten ajopiirtureiden sääntöjen noudattamista koskevista asioista ja siitä, miten telematiikkaratkaisut voisivat auttaa hänen yritystään tulevaisuudessa. Yrittäjän tilanne oli tämä: hän oli tuolloin osallisena oikeudenkäyntiprosessissa, joka uhkasi peruuttaa hänen ajo-oikeutensa ajopiirturisääntöjen rikkomusten vuoksi. Vaikka tämä onkin yleinen tilanne, se on usein myös helposti vältettävissä. Jos kaipaat muistutuksia, digitaalisten ajopiirtureiden perustietojen lataamista sekä automaattisia ja älykkäitä analyysityökaluja, telematiikkaratkaisujen käyttöönotto kalustossasi voisi olla etsimäsi vastaus.

Sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla on annettu useita säännöksiä, jotka koskevat ajopiirtureiden seurantaa. Tunnetuin niistä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, ja nyt myös EU:n neuvoston hyväksymä Liikkuvuuspaketti. Vaikka nämä lait, niiden muutokset ja selitykset ovat laajasti saatavilla, on melkein mahdotonta tietää ja muistaa kaikki niiden yksityiskohdat itse. Tässä artikkelissa esittelemme sinulle Maponin tarjoamat ratkaisut, jotka auttavat sinua hallitsemaan kalustosi ajopiirturitietoja ja varmistamaan, että noudatat aina EU:n sääntöjä ja määräyksiä.

Automaattinen digipiirturidatan etäluku

Kaikkein tärkein muistettava sääntö on 28 ja 90 päivän määräaika digitaalisten ajopiirturien tietojen lataamiselle. On käynyt ilmi, että lataaminen ei ole aina niin yksinkertaista ja sen tekemisestä useammin on hyötyä. Maponin digitaalisten ajopiirturitietojen etälatausominaisuuden avulla voit määrittää automaattisen tietojen lataamisen sekä kuljettaja- että ajoneuvokorteilta. Heti kun kuljettaja asettaa kortin ajopiirturiin, järjestelmämme tarkistaa automaattisesti, onko lataus tarpeen, ja käynnistää sen tarvittaessa.

Vastaanota ilmoituksia tulevista lepoajoista

Telematiikkalaitteet voivat seurata kalustosi reittejä reaaliajassa. Inhimillisten virheiden välttämiseksi Maponin avulla voit kytkeä päälle hälytyksiä, jotka ilmoittavat sinulle ja kuljettajalle tulevasta lepoajasta. Näin voidaan varmistaa, ettei kuljettaja epähuomiossa unohda tai sivuuta lepoaikaa. Lisäksi, jos yhdistät tämän ominaisuuden reittisuunnittelu ominaisuuteemme, voit lisätä lepoajat myös ennalta suunniteltuihin reitteihin ja jopa valita paikan lepoajalle.

Ajopiirturitietojen analysointiominaisuudet

Vaikka yllä mainituilla ominaisuuksilla pääsisit hyvin alkuun, miksi tyytyisit vain niihin, kun tarjolla on vielä lisää hyödyllisiä ominaisuuksia? Telematiikkaratkaisut yhdessä Tachogram ajopiirturitietojen analysointityökalun kanssa takaavat kaiken yrityksesi ajopiirturidatan täydellisen ja helpon hallinnan.

Tachogram on kehitetty kaikkien voimassa olevien EU:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti huomioiden myös tuoreen EU:n neuvoston hyväksymän Liikkuvuuspaketin vaatimat muutokset. Voitkin siis olla varma, että heti kun asiaankuuluvat tiedot on ladattu, Tachogram käsittelee ne vaatimusten mukaisesti, ja johtajasi pystyvät seuraamaan kaikkea paljon nopeammin ja helpommin. Lisäksi Mapon API -integraatioiden ansiosta kaikki nämä tiedot ovat saatavilla suoraan Mapon palvelusta. Säästät siis aikaasi ja energiaasi, kun tietoja ei tarvitse kerätä erikseen monilta eri alustoilta.

Tachogramin mobiilikäyttö kuljettajillesi

Mitä tulee ajoaikojen seurantaan, kuka sen voisikaan tehdä paremmin kuin kuljettajat itse? Tachogramiin voit perustaa tilit helposti myös kuljettajillesi. Oman tilinsä avulla kuljettajat voivat helposti seurata omia ajo- ja lepoaikojansa, aikataulujansa ja jopa rikkomuksiansa. Näihin tietoihin kuljettajat pääsevät käsiksi joko verkkoselaimen kautta tai käyttämällä Tachogram mobiilisovellusta, joka on saatavilla sekä Android- että iOS-laitteille.

Riskienhallinnassa auttavat ominaisuudet

Tachogram tarjoaa myös monenlaisia raportteja, jotka auttavat sinua niin sisäisessä EU lakien noudattamisen valvonnassa kuin myös kuljettajiesi aikataulujen, työaikojen, palkkojen ja muiden asioiden hallinnassa. Kuljettajan riskiluokitusraportti kerää tietoja työkalun rekisteröimistä rikkomuksista. Työkalu arvioi jokaisen rikkomuksen, ja sen avulla on helppo havaita kalustosi kuljettajista ne, jotka osoittavat taipumusta ajo- ja lepoaikasääntöjen rikkomiseen.

Kouluta kuljettajiasi

On selvää, että ajopiirturien tietojen analysointityökalu pystyy rekisteröimään kunkin kuljettajan rikkomukset. Niistä rankaiseminen ei kuitenkaan auta, jos kuljettaja ei tiedä toimineensa väärin. Tachogramin avulla kuljettajat voivat nähdä rikkomuksensa ja jopa tarkan lainkohdan, jota kuljettaja on rikkonut. Auttaaksemme yrityksiä kuljettajien kouluttamisessa olemme luoneet myös tulostettavia lomakkeita. Järjestelmän lisäetuna on se, että johtajillasi on mahdollisuus käydä henkilökohtaista keskustelua kuljettajien kanssa, selittää ongelmat ja pyytää heitä allekirjoittamaan lomake, jossa kuljettaja lupaa pidättäytyä vastaavista rikkomuksista tulevaisuudessa. Jos kuljettajien riskiluokitus on jatkuvasti korkea, voit aina harkita lisäkoulutuksen järjestämistä tiimillesi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että monet Maponin asiakkaat käyttävät tällä hetkellä telematiikkaan perustuvia työkaluja varmistaakseen, että heidän tiiminsä noudattavat EU:n ajo- ja lepoaikasäännöksiä. Ratkaisumme antavat sinulle mahdollisuuden:

  • Ajastaa säännöllisen ajopiirturien etälatauksen varmistaen, että noudatat aina komission asetusta (EY) N:o 561/2006;
  • Seurata työntekijöiden ajoaikoja reaaliaikaisten tietojen ja ilmoitusten avulla;
  • Suunnitella reittejä ja lepopaikkoja matkan varrelle ajopiirturilainsäädäntöä noudattaen;
  • Tarkastella jo aiemmin analysoitua ajopiirturidataa säännöllisesti riskien hallitsemiseksi;
  • Välittää tietoja kuljettajille mobiilisovellusten kautta.

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinunkin tiimisi voisi hyötyä ratkaisuista, joiden avulla voidaan välttää EU:n sääntöjen rikkomisesta seuranneita oikeudellisia haasteita.