Olet varmaankin kuullut monestakin eri tavasta, joilla telematiikkaratkaisut voivat hyödyttää yritystäsi. Saat tietoja omaisuutesi ja ajoneuvojesi seurannasta, polttoaineen kulutuksesta ja kuluista, jotta voisit tehostaa kalustoasi ajan mittaan. Telematiikkaratkaisujen käytössä on kuitenkin enemmänkin erittäin käytännöllisiä hyötyjä, jotka ihmisiltä usein unohtuvat. Nyt kerrommekin sinulle tarkemmin siitä, miten telematiikan avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää työntekijöiden palkanlaskennassa.

1. Digitaaliset ajopiirturit – Työajat

Useimmat kuljetus- ja logistiikkayritykset Euroopassa käyttävät digitaalisia ajopiirtureita päivittäin. Tämä johtuu pääasiassa ajo- ja lepoaikoja koskevista EU -laeista ja erittäin tiukoista sakkorangaistuksista niille, jotka eivät noudata näitä sääntöjä. Digitaaliset ajopiirturit ovat siis oletusarvoisesti tehty siten, että ne rekisteröivät tarkasti matkojen kellonajat, päivämäärät ja matka-ajan. Näitä tietoja voi hyödyntää palkanlaskennassa.

Digipiirtureiden analysointityökalut, kuten Tachogram, voivat auttaa kerättyjen tietojen jäsentelyssä ja ymmärtämisessä. Lisäksi Tachogram tarjoaa raportin, jossa on yhteenveto kunkin kuljettajan työajoista. Raportista näkee tarkalleen, milloin kuljettaja aloitti työnsä, kuinka kauan matka kesti, millaisia taukoja hän piti ajon aikana ja paljon muuta!

Työaikaraportti. Tachogram ohjelmisto on saatavilla myös suomeksi!

Yritysten palkkakäytännöistä riippuen kaikkia näitä tietoja voidaan hyödyntää kunkin kuljettajan tarkan palkan laskemisessa. Valitse vain tarvittava ajanjakso ja tarkastele tietoja!

Voit myös halutessasi määrittää kirjanpitäjillesi automaattiset sähköpostit, jotta he saavat tarvittavat tiedot suoraan omiin sähköpostipostilaatikkoihinsa. Jos haluat ottaa askeleen vielä pidemmälle tehokkaassa tiedonsiirrossa: Tachogram tarjoaa mahdollisuuden API-integraatioihin, joiden avulla voit nopeuttaa kirjanpitokäytäntöjäsi. API-integraation avulla kaikki tiedot siirretään vain yhdellä klikkauksella, mikä tekee kuukausittaisesta palkkojen maksusta paljon nopeampaa ja huomattavasti helpompaa!

2. Digitaaliset ajopiirturit ja GPS-tiedot – Vähimmäispalkka

Euroopan komission tuore raportti osoittaa 179 prosentin palkkaeron Länsi- ja Itä-Euroopan kuorma-autonkuljettajien välillä. Tämä selittää sen, miksi tietyt länsimaat, kuten Norja ja Tanska, ovat asettaneet vähimmäispalkkarajat ulkomaalaisille kuorma-autonkuljettajille, jotka työskentelevät maassaan.

Euroopan viranomaiset pitävät yleisesti digitaalisia ajopiirtureita ja telematiikkalaitteiden rekisteröimiä matkatietoja erittäin luotettavina. Se ei koske vain kansallisien poliisien tekemiä satunnaisia tieliikennetarkastuksia, vaan myös paikallisten veroviranomaisten tarkastuksia. Edellä mainittuja vähimmäispalkkarajoja koskevia sääntöjä noudatetaan siis tiukasti. Sen vuoksi onkin erittäin hyödyllistä, että pystyt esittämään tarkkoja tietoja siitä, kuinka kauan kuljettajasi ovat viipyneet tietyssä maassa, mikä on sovellettu palkkataso sekä peräkkäisten vuorojen maksusuoritukset. Nämä tiedot ovat erittäin hyödyllisiä varsinkin, jos toimit kansainvälisesti.

Asiakkaallamme VILKS SIA:lla (aiemmin Multilog SIA) on omakohtaista kokemusta vähimmäispalkkarajoihin liittyen.

Kun he tekivät säännöllisiä matkoja Saksaan, paikalliset viranomaiset alkoivat pyytää todisteita kuljettajien paikallisesti määritetystä minimipalkasta. Yhdistämällä Maponin rekisteröimät ajoneuvon matkatiedot ja Tachogramin ajopiirturitiedot kuljettajien työajoista, VILKS SIA on saanut toimitettua tarkat tiedot Saksan viranomaisille ja näiden avulla osoittanut noudattavansa paikallisia sääntöjä.

3. Muut telematiikkaratkaisut

Pidetään mielessä, että kaikki työntekijät eivät käytä digitaalisia ajopiirtureita esimerkiksi tehdessään kenttätyötä maatalous- tai rakennusalalla. Otetaan huomioon myös esimerkiksi se, että yrityksillä on erilaiset palkanlaskentamallit. Nämä asiat huomioiden on olemassa myös muita telematiikkaratkaisuja, jotka voivat auttaa sinua palkanlaskennassa.

Kaikki telematiikkaratkaisujen tarjoajat, mukaan lukien Mapon, tarjoavat GPS-seurannan, jonka avulla voidaan määrittää kunkin ajoneuvon kuljettu matka. Käyttääkö sinun tiimisi palkanlaskennan perustana työajan sijasta ajoneuvon kuljettua matkaa? Tällöin raportti, jossa esitetään yhteenveto siitä, millaisia matkoja kukakin työntekijä on kulkenut ajoneuvolla, voi olla juuri se mitä tarvitset!

Ajoneuvojen kuljettujen matkojen yhteenveto. Tachogram ohjelmisto on saatavilla myös suomeksi!

Jos taas sinun toimialasi edellyttää työntekijöiden ilmestymistä töihin paikan päälle, esimerkiksi jos työntekijän työhön kuuluu käyttää traktoria tai nosturia, voit hyödyntää kuljettajan tunnistus -ratkaisuja. Näin voitte helposti rekisteröidä kuljettajien tunnistuksella saapumisajat ja vuoron päättymisajat kullekin työntekijälle.

Lisäksi telematiikkaratkaisuja hyödyntämällä voit halutessasi antaa asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti bonuksia työntekijöidesi tekemästä työstä. Maponin kuljettajan ajotapa -analyysi arvioi kuljettajien suoriutumista ajon aikana. Kuljettajien ajotapaa arvioidaan erilaisten ajo-ominaisuuksien perusteella, ja esimerkiksi myös ylinopeuksia voidaan seurata.

Asianmukaiset kannustimet kuljettajillesi ja tarvittavat työkalut esimiehillesi voivat parantaa merkittävästi kalustosi turvallisuutta tien päällä ja vähentää siten onnettomuuksista aiheutuvia kustannuksia. Asiakkaamme Bertschi on hyödyntänyt Maponia esimerkiksi juuri tähän tarkoitukseen. Täältä voit lukea Bertchin kokemuksista lisää! Jos sinäkin päätät aloittaa jonkinlaisen bonusohjelman yrityksessäsi, Mapon voi olla apunasi! 

Kaikki tässä artikkelissa mainitut telematiikkaratkaisut ovat saatavilla Mapon palvelussa. Meillä on yli 50 erilaista raporttia, joista saat tarvittavaa tietoa palkanlaskennan helpottamiseksi ja kalustosi tehostamiseksi!

Jos haluat kokeilla olisiko Maponista apua yrityksesi sisäisten prosessien parantamisessa, niin aloita ihmeessä meidän ilmainen testijaksomme! Voit itse käytännössä kokeilla, olisiko Mapon sopiva palvelu toimintasi tueksi ja tehdä lopullisen päätöksen vasta testijakson jälkeen. Yhteyshenkilömme auttavat mielellään löytämään oikeat ratkaisut juuri sinun yrityksellesi.