Vesivek, Suomen johtava ulkopuolisten kosteudenhallintaremonttien toteuttaja, on asiakkaamme jo muutaman vuoden takaa. Pääsimme juttelemaan yrityksen hankintajajohtajan Janne Juppalan kanssa yrityksen kokemuksista Maponin käyttöön liittyen.

Vesivek on tehnyt ränniremontteja jo yli 40 vuoden ajan ja kattoremontteja melkein 30 vuoden ajan. Kattoremonttien teko alkoi vuonna 1993 Pirkanmaalta ja on laajentunut kovan kysynnän vuoksi ympäri Suomen ja nyt myös Ruotsiin. Yritys pyrkii toiminnassaan vastuullisuuteen niin ympäristön, yhteiskunnan ja työnantajavastuun saralla. Vesivekillä on Suomessa yli 500 ajoneuvon kokoinen kalusto ja lisäksi Ruotsissa noin 50 ajoneuvoa. Kuten yrityksen kaluston määrästä saattaa arvata, työkalu tehokkaaseen kalustonhallintaan ja -seurantaan on tarpeen.

Asiakkuus kasvaa ja yhteistyö syvenee 

Vesivek on ollut Maponin asiakkaana jo vuodesta 2017 lähtien. Ensin vain osaan heidän kalustostaan asennettiin Maponin paikannuslaitteet, mutta niiden määrää on kasvatettu ja asiakkuutta on laajennettu vuosi vuodelta lisää. Myös Ruotsin puolella osassa kalustosta on jo Maponin paikannus käytössä. “Kokeiltuamme Maponin palvelua totesimme sen olevan meidän tarpeisiimme sopiva. Halusimme palvelun, jota voisimme hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti. Tarpeisiimme reagoidaan todella nopeasti ja arvostan sitä tässä yhteistyössä todella paljon. Olemme tyytyväisiä palveluun ja siksipä me olemmekin laajentaneet asiakkuutta vuosi vuodelta”, kertoo Vesivekin hankintajohtaja Janne Juppala.

“Tavoitteena tulevaisuudessa on, että koko kalustomme olisi Maponin piirissä. Se helpottaa niin paljon työtämme kalustonhallinnan ja -seurannan saralla”, Janne Juppala kommentoi.

Vesivek hyödyntää kalustonhallinnassaan Maponin monia ratkaisuja. Muun muassa ajopäiväkirjat, kuljettajien reittitiedot ja kaluston ylläpito -ratkaisut ovat ahkerasti käytössä. Vesivekin asentajilla on Maponin laitteet tuotantoajoneuvoissa ja myyjät hyödyntävät ajopäiväkirjoja päivittäisten ajojen kirjaamiseen. 

Mapon – kalustonhallinnan ja -seurannan työkalu johdolle ja kuljettajille

Mapon palvelussa voidaan määrittää käyttäjäkohtaiset asetukset erilaisille palvelun käyttäjille yrityksen sisällä. Vesivekillä aluejohtajat tarkastelevat suurta kalustomäärää isolla alueella, ja jokaisessa Vesivekin viidessätoista toimipaikassa yksikönjohtajat näkevät oman yksikkönsä koko kaluston. Kuljettajat puolestaan voivat tarkastella tietoja vain omasta ajoneuvostaan.

Vesivekin yksikönjohtajat käyttävät Maponia päivittäin työnjohdossa. Kuljettajien sijainnit nähdään reaaliaikaisesti kartalla ja näin turhat puhelut ja ylimääräiset kilometrit jäävät pois. Autojen ja koneiden katsastuksista pysytään ajan tasalla automaattisten hälytysten avulla. Hälytykset muistuttavat lähestyvistä katsastuksista ja ajoneuvotarkastuksista. “Kun kalustoa on paljon, on tällainen apuväline kalustonhallinnassa välttämätön. Aiomme hyödyntää Maponin huoltoihin ja katsastuksiin liittyviä ratkaisuja tulevaisuudessa vielä enemmänkin”, kuvailee Janne Juppala.

Vesivekillä jokaiselle ajoneuvolle on määritelty vastuukuljettaja, jolla on Mapon GO -sovellus. Kuljettajat voivat tarkastella omilla mobiililaitteillaan reittejä ja täyttää tarvittavia tietoja sovellukseen. Tiedot kulkevat jouhevasti sovelluksen kautta työnjohdolle ja esimiehille. Yrityksellä on käytössä myös ajoneuvojen viikkotarkastus: kuljettajat saavat kerran viikossa puhelimeensa muistutuksen tarkastaa oma ajoneuvo ja täyttää tiedot ajoneuvon tilasta Mapon GO -sovellukseen. Tavoitteena on ennaltaehkäistä kaluston ongelmia ja varmistaa mahdollisimman turvallinen, tehokas ja hyväkuntoinen kalusto. 

Tachogram – varmaa ja vaivatonta ajopiirturitietojen hallintaa

Manuaalinen kuljettajakorttien ja ajopiirturien tyhjentäminen ja tietojen tallentaminen on työlästä, varsinkin jos yrityksellä on paljon kalustoa. Kerätty datakin tulee aina säilyttää tallessa tietyn aikaa. 

Vesivekillä on tällä hetkellä suuria kuorma-autoja hieman alle sata kappaletta. Kasvava kaluston määrä, muutokset ajopiirturisäännöksissä ja sanktiot säännösten noudattamatta jättämisestä loivat Vesivekille sysäyksen aloittaa Tachogramin käyttö. Tachogram on Maponin ratkaisu ajopiirturitietojen kokonaisvaltaiseen hallintaan –  ajopiirturitietojen keräämiseen sekä tietojen etäluentaan ja analysointiin. 

“Me halusimme kumppanin, joka hoitaa ajopiirturisäännöksien noudattamisen kuntoon luotettavasti, helposti ja varmasti. Koimme, että Maponin käyttöönotto on meille ainoa oikea ratkaisu toteuttaa säännösten noudattaminen. Meidän näkökulmasta tämä helpottaa todella paljon, kun ajopiirturitietoihin liittyvät asiat hoituvat automaattisesti”, kertoo Janne Juppala.

Ajotavan seuranta – kannustin taloudelliseen ja turvalliseen ajoon

Vesivek seuraa kuljettajiensa ajotapaa, koska luonnollisesti yritys toivoo kalustollaan ajettavan mahdollisimman taloudellisesti ja turvallisesti. Ilman kalustonhallinta ja -seurantajärjestelmää kuljettajien ajotavan seuranta on melko haastavaa. Säännöllisen seurannan ansiosta ongelmiin voidaan tarvittaessa puuttua ja hyvästä ajotavasta voidaan palkita. Maponin ajotavan seuranta antaa yritykselle mahdollisuuden parantaa.

“Haluamme kannustaa kuljettajia taloudelliseen ja turvalliseen ajoon sekä puuttua mahdollisiin epäkohtiin ajokäyttäytymisessä. Tämä onnistuu ajotavan säännöllisellä seurannalla. Palkitsemme parhaiten suoriutuvia kuljettajiamme Maponin ajotapa-analyysin tietojen perusteella, ja tämä onkin ruokkinut positiivista kilpailua yrityksen sisällä”, kuvailee Janne Juppala.

Mapon GO -sovelluksella kuljettaja voi itse tarkastella omaa ajotapa-analyysiaan ja nähdä oman ajon arvosanaluokkansa. Vesivekillä ajotavan seuranta on otettu käyttäjäkentässä pääasiassa positiivisesti vastaan, ja se on lisännyt kilpailua hyvässä hengessä – kuljettajat haluavat itsekin aktiivisesti seurata omaa suoriutumistaan ja kehittää ajotapaansa analyysin perusteella.

Mapon auttaa Vesivekiä ja yli 20 000 muuta yritystä kalustonhallinnassa, työaikaseurannassa ja omaisuuden paikannuksessa Suomessa ja ympäri maailman. Voisimmeko olla avuksi myös sinun yrityksellesi? Jos kiinnostuit ja haluat tietää lisää ratkaisuistamme, ole rohkeasti yhteydessä!