Tänä päivänä maapallolla tuotetaan ruokaa enemmän, kuin sitä tarvitaan koko väestön ruokkimiseen. FAO:n tutkimuksen mukaan kuitenkin noin 800 miljoonaa ihmistä kärsii nälänhädästä. Kysymys kuuluukin – Miten tähän on tultu?

Köyhyys, ilmastonmuutos ja kansainväliset konfliktit ovat pääsyitä nälänhätään, mutta jopa lähes kolmasosa maailmanlaajuisesti tuotetusta ruoasta päätyy suoraan jätteeksi riittämättömien säilytysolosuhteiden ja toimitusketjun toimimattomuuden vuoksi. Koska merkittävä osa ruokahävikistä tapahtuu tuotteiden jakelun aikana, on tarpeen kertoa, minkälaisia ratkaisuja telematiikalla on tarjota lämpötilaherkkien tuotteiden kuljetukseen, ja tien päällä syntyvän ruokajätteen määrään vähentämiseen.

Erityistä huolenpitoa vaativat tuotteet

Jotkin tuotteet, kuten liha, kala, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, sekä lääkinnälliset tuotteet ovat helposti pilaantuvia, joten ne vaativat erityistä huomiota ja lämpötilasäädellyn ympäristön.

Joitakin elintarvikkeita kuljetetaan kuluttajille pitkienkin matkojen takaa. Esimerkiksi trooppiset hedelmät ja satokauden ulkopuoliset tuotteet on tuotava pohjoisen asukkien saataville muilta mailta. Matkan ollessa pitkä, on toimitusketjuun ja kuljetusolosuhteisiin kiinnitettävä erityistä huomiota.   

Lämpötilaherkkiä tuotteita kuljetettaessa on määritettävä oikeanlaiset lämpötilaolosuhteet. Yleisimmät lämpötila-alueet ovat: syväjäädytys (-25°C to -30°C), jäädytys (-10°C to -20°C), viileä (2°C to 4°C) ja lähellä huoneenlämpöä (12°C to 14°C).

Virheet helposti pilaantuvien tuotteiden säilytyksessä voivat johtaa kuormien hylkäämiseen ja taloudellisiin menetyksiin.

Minimoi riskit kylmäketjussa

Telematiikan avulla oikeanlaisen kuljetuslämpötilan ja tuotteiden säilymisen takaaminen on helppoa!

Tiekuljetuksissa kylmärekat ovat yleisimmin käytetty vaihtoehto helposti pilaantuvien tuotteiden kuljetukseen. Olosuhteiden säilyminen ei kuitenkaan ole taattu kylmärekoissakaan, sillä jäähdytysyksiköt voivat hajota, tai olosuhteet muuten kärsiä inhimillisen erheen seurauksena. Vahingon sattuessa saattavat kustannukset koitua kuljetusyrittäjän maksettavaksi, vaikka rahti olisikin vakuutettu.

Maponin avulla teidät missä kalustosi menee ja miten se toimii. Lämpötilan seuranta -ratkaisu mahdollistaa ilmoitukset ja hälytykset kylmäkuljetusautojen jäähdytinyksiköiden tilasta ja toiminnasta. Kun saat tiedon lämpötilan muutoksesta, havaitset mahdolliset ongelmat ennen kuin niistä koituu suurempaa haittaa.

Kehittyneinkin teknologia vaatii ylläpitoa, eivätkä rekkojen kylmälaiteyksiköt muodosta poikkeusta. Ajan tasalla pysyminen auttaa käsittelemään huoltotoimenpiteet ajallaan ja välttämään ikäviä yllätyksiä.

Rahdin lämpötilan etävalvonta

Olipa kyseessä sitten pakastetun kalan toimittaminen ravintolaan tai maidon kuljettaminen lähikauppaan, kunnolliset välineet ovat avainasemassa oikeanlaisen kuljetuslämpötilan takaamisessa. Maponin lämpötila-antureilla kerätään tietoa kylmälaitteiden lämpötilaoloista ja varmistetaan tuotteiden säilyvyys. Saatavilla on sekä kiinteästi asennettavia antureita että Bluetooth-yhteydellä toimivia mittalaitteita.

Tiedon kerääminen kalustoon asennetuista lämpötila-antureista vaatii rinnalleen kylmäyksikköön asennettavan paikannuslaitteen. Tämän jälkeen sekä työnohjaajat että kalustopäälliköt saavat käyttöönsä runsaasti työtään helpottavia tietoja kätevästi samasta järjestelmästä.

Lämpötilan valvonta toimii erityisen tehokkaasti yhdessä reaaliaikaisen GPS-paikannuksen kanssa. Tällöin saat tietoosi tarkasti, missä ja milloin lämpötilavaihtelut todennäköisimmin vaikuttavat kalustoosi. Saman paikannuslaitteen avulla voit myös tarkkailla kylmälaiteyksikön lataustasoa ja käyntitunteja.

Maponin järjestelmän avulla tietojen tuominen tunnetuimpien lämmönsäätölaitteiden, kuten Thermo KinginCarrierin ja Lumikon laitteista on nopeaa ja yksinkertaista valmiiden järjestelmäintegraatioiden ansiosta.  Näin saat tarkat tiedot mm. jäähdyttimen tulo- ja paluuilman lämpötilasta, ja voit tehdä perusteellisia analyyseja, joiden avulla ylläpidät ja parannat kalustosi toimintaa.

Kylmälaitteiden tarkkailu ja ylläpito on osa tehokasta johtajuutta, jonka myötä vähennetään ruokahävikkiä ja pidetään asiakkaat tyytyväisinä.

Esimerkiksi Kreiss, yksi Euroopan johtavista kuljetusyrityksistä, pitää kylmäketjunvalvontaa erityisen tärkeänä ja arvostaa sen tueksi kehitettyjä ratkaisuja. Otettuaan käyttöön Maponin lämpötilan seurannan yhtiö on saavuttanut selkeän kilpailuedun ja asettanut kylmätuotteiden kuljetukselle uudet standardit.

Jos haluat kuulla lisää Maponin lämpötilan seurantaratkaisusta ja sen tuomista hyödyistä yrityksellesi ole yhteydessä, niin kerromme lisää!