Viena no Eiropas Savienības prioritātēm jau vairākus gadus ir ceļu un transportlīdzekļu pārvietošanās drošības uzlabošana. Aicinot transportlīdzekļu, īpaši lielāku autoparku, īpašniekus Latvijā sekot šai tendencei, nozares eksperti ir vienojušies tādu projektu īstenošanā, kuru mērķis ir stiprināt izpratni un vajadzību pēc droša uzņēmuma autoparka un veicināt labo praksi to pārvaldībā. Šo misiju tiešā veidā īsteno konkurss Drošākais uzņēmuma autoparks, ko jau astoņus gadus kopā ar Satiksmes ministriju un citiem partneriem organizē apdrošināšanas sabiedrība BALTA. Kā nozares eksperti vērtē vietējo autoparku drošības līmeni un kā telemātikas risinājumi var palīdzēt to uzlabot? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklējām kopā ar apdrošināšanas kompānijas BALTA ekspertiem.

Kā telemātikas risinājumi palīdz uzlabot autoparka drošību?

Varētu šķist, ka  jau paši konkursa kritēriji sniedz atbildi uz jautājumu, kas ir droša autoparka pamatā. Lasot, piemēram, konkursa Drošākais uzņēmuma autoparks, kurā ik gadu piedalās arī Mapon klienti, nolikumu, redzami četri ekspertu izvirzīti kritēriji:

  • Autoparks un to raksturojošie parametri, tehniskais nodrošinājums; 
  • Uzņēmuma politika un rīcība attiecībā uz negadījumiem, to uzraudzību un vadību; 
  • Uzņēmums un tā vadības iesaiste risku vadībā;
  • Cilvēkresursi (autovadītāji, to atlase, apmācības, atbildība un kontrole).

Īsāk sakot, dzelži, risku vadība un cilvēkresursi. Tomēr AAS BALTA Vecākais transporta risku parakstītājs un ilggadējs Drošākais uzņēmuma autoparks žūrijas loceklis Edgars Goldmanis norāda: “Domājot par drošiem autoparkiem, mums, pirmkārt, jāizceļ tas, kādā līmenī ir uzņēmuma kultūra. Vai darbiniekiem ir sajūta, ka viņi sēž vienā laivā ar uzņēmuma vadību un otrādi, un vai visi airē vienā virzienā. Uzņēmuma vadībai ir milzīga loma droša autoparka nodrošināšanā.”

Ņemot vērā minēto, top skaidrs, ka autoparka drošības pamatā ir uzņēmuma vadības lēmumi. Savukārt, jebkuru lēmumu vislabāk pamatos fakti. Tieši telemātikas risinājumu integrēšana autoparkā ir ērts un efektīvs veids, kā iegūt vērtīgu un faktos balstītu informāciju, kas ļaus izdarīt secinājumus par autoparka darbību un proaktīvi risināt radušās problēmas. Uz to norāda arī Eiropas Savienībā reģistrēto aktīvo telemātikas iekārtu skaits – 10.6 miljoni 2019. gadā.

Tomēr, ja runājam par drošību, likumsakarīgs ir jautājums, vai un kā autoparka pārvaldības risinājumi palīdzēs izvairīties no ceļu satiksmes negadījumiem. Edgars Goldmanis atklāj, ka tieši telemātikas ierīces ir spēcīgs ierocis cīņā ar risku iekļūt satiksmes negadījumā.

“Ja šoferis zina, ka tiek sekots līdzi viņa braukšanas ātrumam un paradumiem, tas uzlabos drošību, jo šoferis brauks pārdomātāk un līdz ar to ar mazāku risku izraisīt ceļu satiksmes negadījumu.

Ar telemātikas ierīcēm, atkarībā no uzņēmuma darbības sfēras un braukšanas intensitātes, ceļu satiksmes negadījumu skaits krīt par 20% un atsevišķos gadījumos – pat par 50%,

stāsta BALTA eksperts.

Ne mazāk svarīgs fakts, ka šāda paradumu maiņa var pozitīvi ietekmēt arī autoparka apdrošināšanas prēmiju. Proti, telemātikas iekārtu lietošana palīdzēs pārvaldīt autoparku un veicināt labu braukšanas kultūru, kas, savukārt, veicinās CSN skaita samazinājumu. Ņemot vērā, ka CSN skaits ir viens no apdrošināšanas prēmijas noteikšanas kritērijiem, telemātikas iekārtu lietošana netieši veicinās arī prēmijas samazinājumu.

Telemātikas risinājumi autoparka drošībai

Autoparku īpašniekiem, nenoliedzami, viena no uzņēmuma pamatvērtībām ir tiem piederošie transportlīdzekļi un to tehniskais stāvoklis. Tomēr noteicošais ne vienmēr ir tava autoparka vecums, bet gan tas, kā esi rūpējies par tā tehnisko stāvokli.

GPS izsekošana un ar to saistītie risinājumi

GPS izsekošana ar reāllaika datiem ir viens no populārākajiem risinājumiem, ko izmanto tūkstošiem autoparku īpašnieku visā pasaulē, tostarp vairāk nekā divi tūkstoši Mapon klientu Latvijā. Tas palīdz operatīvi pārvaldīt autoparku ikdienas darbos, kā arī saglabāt kontroli un pieņemt pārdomātus lēmumus nestandarta situācijās. Efektīvs papildinājums tam ir maršruta plānošanas risinājums, kas ļauj aprēķināt efektīvāko maršrutu, ņemot vērā transportlīdzekļa un kravas izmēru, svaru un kravnesību, un ļaujot izvairīties, piemēram, no grants ceļu vai automaģistrāļu izmantošanas. Risinājums ļaus ērtāk plānot un gudrāk vērtēt transportlīdzekļu nolietojumu un ilgtermiņā padarīt tava autoparka darbību vēl efektīvāku.

Autoparka uzturēšana

Autoparka pārvaldība var būt īpaši nepatīkama, ja visa iedzīve un svarīgākā informācija jāmeklē papīru kaudzēs. Mūsu pieredze liecina, ka procesu digitalizēšana ievērojami atvieglo uzņēmumam būtiskās informācijas apkopošanu un uzturēšanu. Mapon pieejams autoparka uzturēšanas risinājums, kas sniedz uzņēmumam aktuālo ar transportlīdzekļiem saistīto informāciju, tostarp tuvojošos tehnisko apkopi un licences beigu termiņiem.

Vēl viens veids, kā optimizēt ikdienas darbus, vienlaikus rūpējoties par darbinieku un autoparka drošību, ir veikt digitālas transportlīdzekļu pārbaudes, ko katrs transportlīdzekļa vadītājs var paveikt no savas viedierīces. Turklāt, šī procesa digitalizēšana ļaus izvairīties papildu darba, apkopojot informāciju, kā arī sniegs tev tūlītēju priekšstatu par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, tam uzsākot darbu.

Risinājumi braukšanas kultūras uzlabošanai

Neskatoties uz autoparka tehnisko stāvokli, viens no lielākajiem riskiem tā drošībai joprojām ir tieši cilvēciskais faktors. Kā skaidro Edgars Goldmanis, “tam ir viens vienkāršs apliecinājums – prasmīgs autovadītājs ar novecojušu automašīnu satiksmē pārvietosies drošāk nekā šoferis ar mazu pieredzi un bīstamiem paradumiem, bet ar jaunu auto”.

Par to liecina arī CSDD dati, kas norāda – vairāk nekā puse ceļu satiksmes negadījumu ir saistīti ar autovadītāju neuzmanību, nepareizu ātruma izvēli un drošas distances neievērošanu. Tādējādi tieši rūpīga transportlīdzekļu vadītāju atlase, izglītošana un uzraudzība var kļūt par nozīmīgāko ieguldījumu autoparka drošības uzlabošanā.

Vadītāju braukšanas analīze

Lai mazinātu ar braukšanas kultūru saistītos riskus, Mapon ir izstrādājis vadītāju braukšanas analīzes risinājumu. Tas palīdz izveidot drošas un efektīvas braukšanas kultūru uzņēmumā un ilgtermiņā samazina ar braukšanu saistītās izmaksas. Kā tas strādā?

Transportlīdzeklim pievienotā izsekošanas ierīce fiksē tādas situācijas kā pārmērīga tukšgaita, kruīza kontroles izmantošana, ripošana, straujš paātrinājums, bremzēšana un pagriezieni. Tas viss tiek apkopots atskaitē, kurā, balstoties uz pieejamo informāciju par braukšanas stilu, katram autovadītājam tiek piešķirts reitings skalā no A (augstākais) līdz G (zemākais). Šie dati sniedz iespēju izcelt labākos transportlīdzekļu vadītājus autoparkā, kā arī proaktīvi pievērsties un risināt ar braukšanas kultūru saistītus problēmjautājumus, izglītojot pārgalvīgākos transportlīdzekļu vadītājus. Labās prakses piemērus risinājuma pielietošanā meklē Mapon ilggadējo klientu SCHWENK un Bertschi AG pieredzes stāstos.

Digitālā tahogrāfa datu analīze

Sava veida slogu rada arī likumu ievērošana, esot ceļā. Eiropas Savienībā ir vairāki spēkā esoši regulatīvi akti, kas nosaka, cik ilgi, kādā laika posmā un cik bieži autovadītāji drīkst atrasties uz ceļa. Izmantojot attālinātās digitālā tahogrāfa datu lejupielādes risinājumu, uzņēmumiem ir iespēja ātri un ērti saņemt aktuālo tahogrāfu reģistrēto informāciju, kā arī samazināt risku saņemt soda naudu par braukšanas un atpūtas laika pārkāpumiem. Savukārt informācijas apstrādei noderēs tādi perspektīvi risinājumi kā Tachogram. Tas automātiski veic tahogrāfa datu analīzi atbilstoši ES braukšanas un atpūtas laika regulējumam, nodrošinot informāciju par autovadītāju pārkāpumu tendencēm un riska reitingu, kā arī lejupielāžu arhīvu, atlikušā darba laika plānošanu un citas priekšrocības, kas ļaus justies droši gan tev, gan taviem transportlīdzekļu vadītājiem.

Ja tev radusies interese par sava autoparka drošības līmeni, apsver iespēj šoruden piedalīties ikgadējā konkursā Drošākais uzņēmuma autoparks. Vairāk informācijas par konkursu atradīsi šeit. Savukārt, ja uzskati, ka tavs autoparks būs ieguvējs no Mapon risinājumu ieviešanas, sazinies ar mums un piesakies bezmaksas konsultācijai.