Är det en huvudvärk att läsa digitala färdskrivare? Enligt EU:s bestämmelser ska de uppgifter som samlas in och lagras av digitala färdskrivare på förarkortet och fordonsenheten laddas ner minst var 28:e dag (uppgifter på förarkortet). För fordonsdata är nedladdningsintervallet längre, 90 dagar. Det vore lämpligt med tätare nedladdningar för att säkerställa säkerhetskopiering och för att upptäcka eventuella överträdelser snabbt innan de blir ett problem.

Med Mapon är det automatiskt och enkelt att ladda ner data från digitala färdskrivare på distans, utan att föraren eller fordonet behöver vara närvarande för att läsa av data. Intervallen för filnedladdning kan tidsbestämmas enligt användarens önskemål, och när processen väl är igång är allting helt automatiskt. Du kan också ställa in påminnelser för körtider, kalibreringsdatum för inspelaren och nedladdningar av filer.

Med Mapons tjänst är data från digitala färdskrivare väl lagrade, organiserade och alltid lättillgängliga, vilket gör det enkelt att följa reglerna för kör- och vilotider. Dessutom hjälper Mapon dig att utnyttja informationen från din digitala färdskrivare på bästa sätt för din verksamhet. Med Mapon kan du övervaka arbets- och vilotider och planera ditt arbete via en mobilapp eller webbläsare. Tjänsten levereras med Mapons lokaliseringstjänst, som innehåller lösningar för bränslespårning, analys av körbeteende och underhåll av fordonsflottan. Med Mapons tjänst kan användbar information om flottan stödja affärsverksamheten och ge besparingar.

Mapon-tjänsten har inbyggd integration med Tachogram, som är en lösning för hantering och analys av data från digitala färdskrivare. Förutom användbara rapporter ger Tachogram användarna aktuell information om regler för digitala färdskrivare och tips för att effektivisera verksamheten. Bestämmelserna om kör- och vilotider kan ibland vara ganska oklara, och oaktsamhet kan också leda till överträdelser. Tachogram kan hjälpa dig att förutse situationer och förebygga fel.

Spara tid, undvik arbetsbördan med att läsa färdskrivaren och påföljderna för bristande efterlevnad genom att använda Mapon. Ta kontakt och hitta en lösning som passar dina behov!