Med EU’s planer om at nå nul nettoudledning af drivhusgasser og klimaneutralitet i 2050 er det klart, at alle virksomheder skal bidrage til målet. Transportbranchen bærer et stort ansvar for dette, da den i øjeblikket står for ¼ af den globale CO2-udledning.

Grønne flådestyringsløsninger tilbyder en lovende vej mod mere bæredygtig drift og forbedret effektivitet i din virksomhed. I denne artikel vil vi skitsere fem måder at blive grøn på, samtidig med at du øger din virksomheds overordnede effektivitet.

1. Effektiv håndtering af brændstof for lavere emissioner

En af måderne til at minimere din flådes negative indvirkning på miljøet er at spore brændstofforbruget. Mapons brændstofstyringssystem hjælper med at overvåge brændstofniveauet, optimere forbruget og reducere driftsomkostningerne, samtidig med at det forbedrer flådens bæredygtighed.

På platformen kan du se, hvor meget CO2-udledning hvert køretøj producerer, hvilket giver klare benchmarks for yderligere forbedringer.

Et skærmbillede af Mapon-platformen, der viser data om brændstofforbrug og CO2-udledning for at måle flådens bæredygtighed.
Mapon-platformen viser CO2-udledningen for en bestemt kørt distance.

2. Maksimer brugen af dine eksisterende aktiver

For at få en mere bæredygtig flåde er det vigtigt at finde balancen mellem at få virksomheden til at vokse og have den rette mængde aktiver. Det kan du opnå ved at spore flådens effektivitet. Løsningen giver den nødvendige indsigt i arbejdsbyrden for individuelle køretøjer eller køretøjsgrupper under hensyntagen til effektivitet, køre- og tomgangstid samt den tid, der bruges med tændingen slået til og fra. Baseret på disse data kan du træffe informerede beslutninger om at omfordele arbejdsbyrden og ændre antallet af køretøjer i din flåde for at forblive bæredygtig.

Et skærmbillede fra Mapon-platformen, der viser flådeeffektivitetsmålinger som køretid, tomgangstid og tændings- og slukningstider.
Flådeeffektivitetstiltag på Mapon-platformen.

3. Dyrk en bæredygtig kørekultur

Kørekultur er en af de flådebæredygtighedsfaktorer, der ofte bliver overset. Det er dog vigtigt, da overdreven tomgangskørsel, hårde opbremsninger, acceleration og især for høj hastighed har en direkte effekt på brændstofforbruget. Hvis du f.eks. sænker hastigheden med 8-16 km/t, kan du spare 7-14 % brændstof, hvilket har en betydelig indvirkning på udledningen.Vores løsning til overvågning af chaufføradfærd giver en vurdering af hver chaufførs præstation, så du kan identificere specifikke aspekter, der skal forbedres i deres adfærd. Husk på, at hver eneste lille handling tæller, når du arbejder hen imod en bæredygtig flåde!

Et skærmbillede af løsningen til føreradfærd fra Mapon-platformen, der viser aspekter af bæredygtig kørsel og kørevurderinger.
Mapons løsning til føreradfærd.

4. Indfør delebiler for at forbedre flådens bæredygtighed

På samme måde som flådeeffektivitetsløsninger hjælper bildeling også med at bevæge sig mod en bæredygtig flåde ved at optimere brugen af eksisterende køretøjer. Med Mapon Carsharing-løsningen vil du kunne se placeringen af alle køretøjer, vurdere, hvilke der bruges for meget eller for lidt, og forbedre ressourceallokeringen ved at justere størrelsen på din flåde. Derudover vil medarbejderne kunne se, hvilke køretøjer der er tilgængelige for reservation, og booke dem på platformen, hvilket strømliner den daglige drift.

En person, der bruger Mapon Carsharing-løsningen fra en mobil enhed til at tjekke tilgængelighed og booke et køretøj.

5. Brug digitale formularer til grøn flådestyring

På grund af den digitale transformation af forretningsprocesser og verden som helhed beslutter mange virksomheder at lægge papirdokumentationen bag sig. Din flåde bør ikke være nogen undtagelse – her er din chance for at gøre din virksomhed mere bæredygtig ved at gå over til Mapons digitale formularer! Med denne løsning kan du både oprette brugerdefinerede formularer og redigere eksisterende formularskabeloner for at skræddersy dem til dine behov. Da løsningen er integreret i vores Mapon GO-mobilapp, vil dine medarbejdere til enhver tid kunne udfylde og underskrive formularer.

Et skærmbillede af Mapons løsning til digitale formularer vist på webplatformen og en mobil enhed.
Mapon-platformens digitale formularsektion til web- og mobilbrugere.

Husk – det tager tid at blive grøn. Men hvert skridt, du tager, fører til en mere bæredygtig verden. Hvis du vil vide mere om vores løsninger, og hvordan de kan hjælpe dig med at bevæge dig mod grøn flådestyring, så kontakt vores team!