Tällä kertaa pääsin kuulemaan Maponin asiakkaasta Taratest Oy:sta ja heidän kokemuksistaan. Taratest Oy on yritys, joka tarjoaa palveluita geosuunnittelusta maaperätutkimuksiin ja monipuolisiin mittauspalveluihin. Yrityksen toiminta jakaantuu geopuoleen ja ympäristöpuoleen. Geopuoli kattaa muun muassa geoteknisen suunnittelun, maaperä- ja kalliotutkimukset, mittaus- ja kartoitustyöt sekä muut asiantuntijapalvelut. Ympäristöpuoli taas kattaa muun muassa pilaantuneen maaperän selvitystyöt, sekä vesi-, melu- ja tärinämittaukset. Nämä olivat vain murto-osa kaikista Taratestin tarjoamista palveluista. Kaikki työ pyritään aina tekemään mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Kilpailukykyiset hinnat, mutta ennen kaikkea laadukkaat tutkimukset ja vihreät ympäristöarvot ovat Taratestin valttikortteja.

Taratest työllistää 65 työtekijää. Päätoimipiste on Pirkkalassa ja sivutoimipiste sijaitsee Vantaalla. Taratest on perheyritys, joka on perustettu vuonna 1978. Yritys on siis ammattitaidollaan palvellut jo 40 vuoden ajan. Yrityksen perustaja on Juha Mäkinen, mutta nykyinen toimitusjohtaja on hänen poikansa Tero Mäkinen.

Pääsin haastattelemaan Taratestin geopuolen projekti-insinööriä Mikko Ylipullia. Hän vastaa Taratestillä esimerkiksi tutkimusprojektien etenemisestä, raportoinnista ja laadunvalvonnasta. Ylipulli on ollut Taratestillä töissä jo viisi vuotta ja on viihtynyt talossa oikein hyvin. Viime aikoina Taratestillä arki on ollut todella kiireistä. Ala on melko suppea ja Taratest on alalla merkittävä toimija.

Taratestin menestyksen avaimia ovat olleet pitkäjänteinen työ, kärsivällisyys, määrätietoisuus ja jatkuva ajan hermolla pysyminen. Yrityksen toimintaa täytyy osata päivittää aika ajoin. Tällä alalla on pysyttävä ajan hermolla ja reagoitava muutoksiin. Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja uutta tekniikkaa pitää hankkia, jotta tutkimukset pysyvät laadukkaina ja ajantasaisina.

Taratestilla Mapon paikannuslaitteet ovat kalustonhallintaa ja työn tehokkuuden seurantaa varten. Näin yritys pysyy kärryillä omien työlaitteidensa ja -koneidensa sijainneista. Taratest on ollut tyytyväinen Maponin palveluun jo kolmen kertyneen käyttövuotensa aikana.