Blogin kirjoittaminen vuoden 2021 telematiikan trendeistä tuntuu mahdottomalta tehtävältä, varsinkin kuten olemme kokeneet, kuinka arvaamaton vuosi 2020 oli. Olemme jo nähneet, että koko maailma voi kirjaimellisesti kääntyä täysin ylösalaisin muutaman viikon kuluessa. Yhtäkkiä on sopeuduttava uuteen todellisuuteen, joten arvaus siitä, mitä seuraava vuosi tuo, on haastavaa. Yritämme kuitenkin parhaamme mukaan ennustaa joitain trendejä.

Reittisuunnittelu ja optimointi ovat tärkeämpiä kuin koskaan

Pandemiaa edeltävässä maailmassa oli tietty segmentti yrityksiä, jotka tekivät toimituksia ja jotka vaativat kunnollisia reittisuunnittelu- ja optimointityökaluja. Monet tämän segmentin yrityksistä ovat toimineet alalla jo vuosikymmenien ajan, joten heillä oli oikeanlaiset ratkaisut käytössä jo pandemian alkaessa. Kuluneen vuoden aikana huomasimme kuitenkin, että monet yritykset aloittivat omien tuotteidensa toimituspalvelut ja että sen tekeminen ilman aiempaa kokemusta tai asianmukaisia työkaluja on kallista ja vaikeaa.

Pandemia ei pääty päivässä tai kuukaudessa – jotkut sen tuomat muutokset pysyvät markkinoilla pitkään. Uskomme, että verkkokaupan ja perille saakka kuljetusten merkitys pysyy yhtä korkealla kuin nyt. Tästä syystä odotuksemme mukaan

reittisuunnittelusta ja optimoinnista tulee yksi tärkeimmistä palveluista, joita telematiikkayritykset voivat tarjota vuonna 2021 kuljetusyrityksille ja kaikenlaiselle kalustolle, jotka ovat mukana kuljetustoiminnassa ja joilla ei ole tarvittavia työkaluja vielä käytössä.

Tapahtumia (edelleen) tapahtuu, mutta enimmäkseen verkossa

Viime vuonna laadimme suunnitelman tapahtumista ja messuista, joihin halusimme osallistua vuonna 2020. Lopulta emme osallistuneet fyysisesti yhteenkään näistä. Kuitenkin vuosi 2020 lisäsi huomattavasti virtuaalitapahtumien suosiota – siitä tuli uusi normaali ja samalla huomasimme, että monet telematiikkamarkkinoiden toimijat järjestivät omia virtuaalisia tapahtumia. Latviassa aloimme myös järjestämään kuukausittain virtuaalisia tapahtumia ja koulutuksia kumppaneillemme tietyistä kalustonhallinnan aiheista. Lisäksi järjestimme Asiakaspäivän asiakkaillemme Latviassa.

Jos messut ja tapahtumat jatkuvat vuonna 2021, odotamme yleisömäärien olevan paljon pienempiä, mutta tapahtumien olevan paljon liiketoimintakeskeisempiä kuin aikaisemmin.

Jos olet valmis ottamaan riskin matkustamalla messuille, siihen on oltava hyvä liikesyy molemmille osapuolille – messuille osallistuvalle sekä palveluja tarjoavalle. Markkinoinnin rooli kävijöiden houkuttelemisessa osastolle ja potentiaalisten kumppaneiden huomion saaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Suurimmat toimijat markkinoilla, joilla on tunnettuja tuotemerkkejä ja suurimmat markkinointibudjetit, hyötyvät tästä. Maponilla jatkamme tapahtumien järjestämistä yhteistyökumppaneidemme kanssa samalla tavalla kuin vuonna 2020.

Toipuminen koronaviru​ksesta (COVID-19) ja telematiikan rooli

Monet yritykset muuttivat näkemyksiään pandemian aikana. Verkkokaupassa oli merkittävä nousukausi. McKinsey Quarterlyn raportin mukaan koimme 10 vuoden kasvun verkkokaupassa muutamassa kuukaudessa. Ihmiset ympäri maailmaa alkoivat hyödyntää teknologioita, kuten videoneuvotteluja ja muita, enemmän kuin aikaisemmin. Sitä vastoin ihmiset, jotka kamppailivat tekniikan kanssa, ottivat ns. uskonaskeleen ja ovat nyt valmiita käyttämään teknologiaa aiempaa enemmän jokapäiväisessä elämässään.

Tänä vuonna telematiikkaliiketoiminnasta tuli entistä tärkeämpää, sillä se tarjosi erilaisia ratkaisuja päivittäisen toiminnan digitalisointiin, toimitusreittien optimointiin ja kuljetusliiketoiminnan etähallintaan.

Mikään näistä tarpeista ei häviä pandemian päättyessä. Itse asiassa voimme odottaa, että telematiikan rooli kasvaa yhdessä liike-elämän ja talouden elvytyssuunnitelmien kanssa, joita hallitukset ympäri maailmaa toteuttavat.

Jos tarkastelemme joitain esimerkkejä, Boris Johnson esitteli vihreän teollisen vallankumouksen suunnitelman, joka sisältää melko paljon ideoita kalustojen muuttamisesta sähkötoimisiksi. Tämä tarjoaa muun muassa paljon investointeja yrityksiin ja vaatii myös paljon enemmän tietoa sähköisten kalustojen toiminnasta. Tämä onkin hetki, jolloin telematiikka näkyy keskeisessä roolissa. Mielestämme tällaiset vaiheet ovat täysin järkeviä. Olemme paitsi pandemiassa, myös ilmastokriisissä, joka vaatii radikaaleja ratkaisuja. Talouden elvyttäminen ja ilmastokriisin huomioon ottaminen on ehdottomasti hyvä strategia, joka mahdollistaa kahden tärkeän globaalin ongelman ratkaisemisen samanaikaisesti.

Siirtyminen 3G:hen tai 4G:hen

Kuten muuallakin maailmassa, matkapuhelinoperaattorit toteuttavat verkkopäivityksiä, jotka lopulta johtavat vanhemman sukupolven verkkojen sammuttamiseen.

Viime aikoina 5G on saanut paljon huomiota, joten 2G:n ja 3G:n uutisia voidaan pitää vanhoina. Telematiikkayritysten tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, mitä tapahtuu kaikilla niillä markkinoilla, joilla omat palvelut ovat läsnä.

Jos katsomme Euroopan tilannetta, strategia on hieman erilainen kuin muualla maailmassa. Suurin osa Euroopan ulkopuolisista maista lopettaa vähitellen vanhemman tekniikan käytön. Ensin poistetaan käytöstä 2G, sitten 3G jne. Eurooppalaiset operaattorit ovat kuitenkin pääosin ottaneet käyttöön päinvastaisen strategian lopettaa ensin 3G-verkon käyttö ja useat operaattorit ovatkin jo sulkeneet 3G-verkkonsa vuonna 2020 tai ilmoittaneet, että ne suljetaan vuonna 2021.

Suurin osa Euroopan telematiikkalaitteista käyttää tällä hetkellä 2G-verkkoa, ja tämä on yksi syy siihen, miksi operaattorit lopettavat 3G-verkkojen käytön ensin. Euroopassa ongelma on siinä, että jotkin maat soveltavat erilaista strategiaa. Esimerkiksi Sveitsi on sulkemassa koko 2G-verkkonsa, joten kaikki Eurooppalaiset 2G-verkossa toimivat telematiikkalaitteet menettävät yhteyden, kun ne jossain vaiheessa saapuvat Sveitsiin.

Koska laitteistot asennetaan pitkiksi ajoiksi (telematiikkalaite toimii yleensä yli 5 vuotta), näyttää siltä, että vuonna 2021 telematiikkapalvelujen tarjoajien tulisi tehdä päätös siirtymisestä eteenpäin laitepäivityksissään 4G:ksi tai mihin tahansa muuhun nykyaikaiseen tekniikkaan, joka sopii käyttötarpeisiin.

Yritykset jatkavat investointiprojektejaan

Vuonna 2020 huomasimme, että monet yritykset keskeyttivät uudet investointiprojektinsa tai keskeyttivät toimintansa liiketoiminnan epäselvien tulevaisuudennäkymien vuoksi. Nyt kun toivottavasti olemme lähestymässä pandemian loppua tai ainakin näemme toivon rokotusten suorittamisista, odotamme yritysten aloittavan investoinnit kalustoihin ja telematiikkatuotteisiin selkeällä sijoitetun pääoman tuottotavoitteella.

Hieman viime vuoden markkinatrendeistä

Kun tarkastellaan vuotta 2020 koskevia ennusteitamme, voisi olettaa, että olemme kaikki olleet väärässä pandemian takia, mutta todellisuus on, että emme olleet kovinkaan kaukana siitä, mitä lopulta tapahtui.

Sähköautot

Joissakin tarkastelemissamme maissa vuosi 2020 on ollut kunnollisen sähköautoinfrastruktuurin rakentamisen aikaa. Se voi olla syy, miksi monet ihmiset pidättyivät sähköistymisen suunnitelmistaan. Viimeisten 12 kuukauden aikana olemme kuitenkin nähneet muutaman yhteiskäyttöautopalveluita tarjoavan yrityksen tekevän uskonaskeleen ja aloittavan liiketoiminnan vain sähköajoneuvoilla.

Hiilidioksidipäästöt

Hiilidioksidipäästöt ei ollut kuumin aihe vuonna 2020, jos verrataan sitä pandemiaan. Siitä huolimatta se oli suosittu aihe uutisissa, koska vuosi 2020 oli yksi lämpimimmistä vuosista ja odotammekin yritysten kiinnittävän entistä enemmän huomiota hiilidioksidipäästöihin palatessaan pandemiasta.

Enemmän tietoja ajoneuvoista

Lisätietojen kerääminen ajoneuvoista on loputon peli, ja näimme tällä osa-alueella useita mielenkiintoisia uusia kehitystoimia vuonna 2020. Esimerkiksi videotelematiikkaa, jota aiemmin käytettiin pääasiassa ajoneuvo-onnettomuuksien tutkintaan ja kuljettajan huonon ajotavan eliminoimiseen. Erityisesti näimme useita mielenkiintoisia lähestymistapoja videotelematiikan käyttämiseen, kuten kuljettajan valmennus reaaliajassa livestriimauksen avulla sekä laitteiden kauko-ohjaamisen videoiden suoratoiston avulla. Tätä voidaan pitää etätyön ja kontaktittoman talouden seuraavana askeleena. Ottaen tämä huomioon, videotelematiikan roolin odotetaan kasvavan vuonna 2021.

Automaatio

2020 on tehnyt meistä tuottavampia kuin koskaan. Emme menettäneet aikaa matkustamiseen – teimme sen sijaan virtuaalitapahtumia ja -tapaamisia. Emme menettäneet aikaa ostoksilla käyntiin – käytimme sen sijaan verkkokaupparatkaisuja.

Ajansäästöt, jotka olemme saavuttaneet muuttamalla tapaa, jolla työskentelemme ja elämme, ovat niin suuria, että voimme laittaa yhtälömerkin automaatioon.

2020 on ollut poikkeavampi vuosi kuin mikään muu se on tuonut sekä haasteita että mahdollisuuksia kaikille toimialoille, telematiikka mukaan lukien. Toivomme, että vuosi 2021 ei ole yhtä arvaamaton kuin edellinen, ja odotammekin jo innolla, muuttuvatko telematiikkamarkkinat ennustamaamme suuntaan.