Vuosi on vaihtunut vauhdilla ja nyt onkin hyvä aika katsoa taaksepäin, mitä viime aikoina on tapahtunut ja mihin suuntaan tulevaisuudessa ollaan menossa. Aloitamme käymällä läpi maailmanlaajuisia tapahtumia ja sitä, kuinka ne vaikuttivat telematiikkateollisuuteen ja tiettyihin markkinasegmentteihin. Pyyhitäänpä siis pölyt pois kristallipallon päältä, ja kurkistetaan siihen, minkälaisia telematiikkatrendejä voimme odottaa alallamme tänä vuonna Euroopassa. Aloitetaan!

2022 – Myllerryksen vuosi

Kun COVID-19-pandemia iski vuonna 2020, hetken näytti siltä, ​​että pahin mahdollinen oli tapahtunut. Kukaan meistä ei kuvitellut, että pandemiaa seuraisi julma ja tarpeeton sota Ukrainaa vastaan. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka ovat maantieteellisesti lähempänä sota-alueita. Olemme surullisia Venäjän terroristisesta toiminnasta ja Ukrainalle koituvista valtavista menetyksistä. Toivomme sodan päättyvän nopeasti ja Ukrainan saavan takaisin suvereenin alueensa.

Koska tavoitteemme on tässä blogissa katsoa taaksepäin tapahtumiin, jotka ovat vaikuttaneet kalustonhallintaan, liikenteeseen ja sitä kautta telematiikkateollisuuteen, katsotaan siis, kuinka sota on vaikuttanut niihin.

Energiakustannusten nousu

Vaikka energiakustannukset alkoivat nousta ennen helmikuun 24. päivän tapahtumia, sota vaikutti valtavasti eri energiamuotojen hintapiikkeihin, mukaan lukien kuljetuksen kannalta oleellisimpiin – öljy- ja kaasutuotteisiin. Tästä johtuen yritykset alkoivat kiinnittää entistä enemmän huomiota polttoaineenkulutukseensa, ja tarvitsivat yhtä useammin teknisiä ratkaisuja energian säästämiseen ja varkauksien ehkäisemiseen.

Kokemuksemme vahvistaa tämän, sillä asiakkaiden kiinnostus Maponin tehokkuutta edistäviin kalustonhallintaratkaisuihin, erityisesti kuljettajien ajotapaan ja ekologiseen ajotapaan liittyen, on lisääntynyt. Lisäksi yritykset alkoivat painottaa varkauksien estämistä ja pyrkivät ottamaan käyttöön polttoaineen turvaamisratkaisuja, kuten älykkäitä polttoainekorkkeja, polttoainesäiliön avaushälytyksiä, hälytyksiä polttoainetason laskusta, jne.

Mielenkiintoista on, että polttoaineen turvaamistuotteiden kysyntä ei lokalisoitunut ainoastaan tavallisille, epäilystä herättäville alueille, vaan kiinnostusta heräsi myös kehittyneillä markkinoilla, kuten Suomessa, missä polttoainevarkaudet ovat hieman harvinaisempia.

Kuljettajapula

Vaikka kuljettajapula on kalustonhallinnan alalla tunnettu aihe, joka vaikuttaa negatiivisesti lähes kaikkiin markkinoihin ympäri maailmaa, Euroopan markkinat saivat tänä vuonna suuremman iskun. Euroopassa työskentelee paljon kuljettajia mm. Venäjältä, Ukrainasta ja Valko-Venäjältä. Tiedetään, että usein he aloittavat työskentelyn Itä-Euroopassa, esimerkiksi Baltian maissa tai Puolassa, ja riittävän kokemuksen saatuaan siirtyvät Länsi-Eurooppaan.

Sodan vuoksi monet ukrainalaiset kuljettajat palasivat kotiin puolustamaan maataan, kun taas venäläisille kuljettajille työluvat tulivat ongelmaksi, koska niitä ei enää toimitettu tai jatkettu. Tästä johtuen vuonna 2022 havaitsimme useiden Maponin asiakkaiden joutuneen laittamaan kuorma-autonsa seisontaan yksinkertaisesti siksi, ettei niille ole kuljettajia.

Paikalliset kuljettajat sitä vastoin ovat haluttomia kantamaan ylimääräistä taakkaa matalalla palkalla. Tästä näkökulmasta katsottuna kyse on siis vähemmän kuljettajapulasta ja enemmän tarpeesta palkkojen korotukselle, sillä useimmat eivät ole valmiita sitoutumaan pitkiin aikoihin poissa kotoa suhteellisen pienellä palkalla. Sen sijaan he valitsevat muita työpaikkoja paremmilla ehdoilla.

Nyt kun uusimmat eurooppalaisen Liikkuvuuspaketin kuljettajien lähettämistä koskevat säännökset ovat kuitenkin tulleet voimaan, minkä tarkoituksena on erityisesti parantaa kuljettajien työoloja, työnantajiin saattaa kohdistua enemmän paineita nostaa kuljettajien palkkoja. Tämä saattaisi herättää uudelleen kiinnostuksen alalla työskentelyä kohtaan.

Tuonti- ja vientikiellot Venäjälle

EU on ottanut käyttöön useita Venäjän vastaisia ​​pakotteita vuoden aikana, mikä on myös vähentänyt EU:n ja Venäjän välillä kuljetettavan rahdin määrää. Sillä on ollut merkittävä vaikutus kuljetusyrityksiin, koska ne ovat joutuneet ohjaamaan ajoneuvojaan muihin suuntiin/markkinoille, pääosin Euroopan länsiosiin.

Sama koskee kuljetuksia Ukrainaan ja Ukrainasta – aktiivisen sodan vuoksi kuljetusten toteuttamisen riskit ovat merkittäviä, joten yritykset välttävät sitä. Positiivista on, että emme ole vielä nähneet suuria kuljetusyritysten konkurssitapauksia, mikä saa uskomaan, että yritykset ovat sopeutuneet tilanteeseen. Kaksi ilmeisintä ratkaisua ovat uudelleenreititys tai joidenkin omaisuuserien siirtäminen esimerkiksi Eurooppaan perustetulle sivuliikkeelle. Jälkimmäinen olisi paras tapa täyttää toisen Liikkuvuuspaketin säännön vaatimukset, joka edellyttää ajoneuvojen palaamista kotimaahansa tai yrityksen tukikohtaan.

Sodan vaikutus komponenttien toimittajiin

Yritykset luottavat globaaleihin toimitusketjuihin, asiat voivat mennä pieleen tämän laajuisien tapahtumien ilmetessä. Olemme nähneet tapauksia, joissa uusien ajoneuvojen toimitukset ovat viivästyneet Ukrainan valmistamien komponenttien puutteen vuoksi. Mapon luottaa Ukrainassa valmistettuihin polttoaineantureihin, ja heti sodan alkamisen jälkeen ilmassa oli merkittävä epävarmuus siitä, pystyykö toimittaja jatkamaan toimintaansa. Onneksi valmistus- ja toimitustilanne ratkesi muutaman viikon kuluttua ja on sen jälkeen palautunut normaaliksi. Valoisa puoli on se, että emme ole käyttäneet valikoimassamme Venäjältä peräisin olevia tuotteita, joten Venäjää vastaan ​​asetetut sanktiot eivät ole vaikuttaneet meihin.

Merkittäviä tapahtumia, joita olisi hyvä seurata jatkossa

Ainoa asia, josta voimme olla varmoja juuri nyt, on se, että emme voi olla varmoja mistään. Sota jatkuu edelleen, uusia pakotteita pannaan edelleen täytäntöön, inflaatio leijuu edelleen yllämme ja keskuspankit jatkavat korkojen nostamista. Liiketoiminnan tilan ennustaminen seuraavalle vuodelle on lähes mahdotonta, mutta se, että tietää edes mistä ja mitä tietoa etsiä, on jo puoli voittoa. Tässä on muutamia näkökohtia, joita sinun on hyvä seurata.

Energian hinta

Vaikka öljyn hinta on ollut laskussa viime kuukausina, olemme myös nähneet, että OPEC leikkaa tuotantomääriä, SPR-julkaisuja on pysäytetty ja ilmoituksia niiden täyttämisestä. Nämä saattavat johtaa energian hinnannousujen seuraavaan sykliin vuonna 2023, mutta uskomme vahvasti, että vuosi 2022 on opettanut meille sen, että on olemassa tapoja toimia hintojen noustessa ilman, että mennään liian syvälle – kuljettajia voidaan opettaa ajamaan tehokkaammin ja polttoainevarkauksia on mahdollista ehkäistä.

Euroopan komissio ehdottaa myös käytännönläheistä lähestymistapaa auttaakseen rajoittamaan liiallisia kaasun hintapiikkejä, mistä osa iloitsee.

Energian hinnasta huolimatta tulemme eittämättä huomaamaan kasvavaa kiinnostusta energian säästämiseen ja mitä todennäköisimmin myös jatkuvaa kiinnostusta erilaisiin polttoaineturvallisuuteen ja polttoainetalouteen liittyviin tuotteisiin, kuten älykkäisiin polttoainekorkkeihin, erittäin tarkkoihin polttoaineantureihin ja ekologisiin ajoratkaisuihin.

Pääoman hinta

Vuoden sisällä Euroopan keskuspankki on nostanut korkojaan, samoin Yhdysvaltain keskuspankki ja monet muut globaalit pankit ovat seuranneet esimerkkiä. Mikä pahinta, tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että korot laskisivat lähiaikoina.

Vaikka se ei ehkä vaikutakaan suoraan liittyvän telematiikka-alaan, todellisuudessa se voi vaikuttaa melko paljon. Pääoman korkeampi hinta saattaa pysäyttää uudet investointihankkeet tai mikä pahempaa – jotkut yritykset eivät ehkä olekaan enää lainkaan kannattavia uusilla koroilla. Toisaalta yritys tässä tilanteessa oletettavasti pyrkii tehokkaampaan toimintaan, ja kaluston telematiikkamarkkinat tarjoavat laajan valikoiman ratkaisuja, jotka ovat avainasemassa juuri kaluston käytön tehostamisessa.

Joten katsotpa asiaa miltä tahansa kantilta – kaikki liittyy toisiinsa, ja mitä syvemmälle menet, sitä enemmän mahdollisia riskejä saatat tunnistaa.

Mahdollinen taantuma

Kuten kahdessa edellisessä kohdassa lyhyesti mainittiin, jotkin yritykset eivät pysty toimimaan nykyisessä taloudellisessa ympäristössä ja joutuvat siksi keskeyttämään liiketoimintansa väliaikaisesti tai menemään konkurssiin kokonaan. Tämä puolestaan vähentää siirrettävän rahdin määrää, mikä aiheuttaa merkittäviä tappioita kuljetusyrityksille. Siirrettävää rahtia on yhä vaikeampi löytää, ja asiakkaamme ovatkin jo useaan otteeseen maininneet tästä. Näin ollen tämä suuntaus saattaa yleisten makrotaloudellisten syiden vuoksi voimistua vuonna 2023.

Toimitusaikataulujen parantaminen ja pulan väheneminen

Vaikka näyttääkin siltä, että maalaamme synkkää kuvaa vuodelle 2023, tulevaan vuoteen liittyy myös joitakin lupaavia näkökulmia. Yksi esimerkki on se, että monet yritykset keskeyttävät investointihankkeensa, mikä tarkoittaa, että tiettyjen tavaroiden toimitusajat paranevat huomattavasti. 

Kun puhutaan esimerkiksi uusien ajoneuvojen saatavuudesta jälleenmyyjiltä, olemme nähneet tapauksia, joissa asiakkaat peruvat ennakkotilauksiaan, jolloin uusia ajoneuvoja on muille nopeasti saatavilla, ja toimitusajat ovat lähes välittömät. Sama pätee elektroniikan valmistukseen. Toimitusketjujen palatessa tavanomaiseen virtaukseensa olemme nähneet laitteistovalmistajien parantavan tuotantorästejään. Maponin kaltaisille yrityksille tämä mahdollistaa parin viime vuoden aikana kertyneen laitteistovaraston pienentämisen.

Yhteysongelmat Venäjällä

Jos muistat tämän vuoden ennusteemme, viestintäverkkojen muutos on Euroopassa jo pitkällä. Jotkut maat ovat jo lopettaneet 2G-yhteytensä, toiset jopa 3G-yhteytensä, ja yleinen yksimielisyys on, että 4G on oikea teknologia, johon kannattaa keskittyä. Tämä ei ole muuttunut, mutta Venäjälle asetetut pakotteet, eli kielto viedä viestintälaitteita, esim. GSM-moduuleja, ovat horjuttaneet asioita.

Valmistajat ovat ottaneet asian hyvin vakavasti, ja jotkut jopa päivittävät GSM-moduulien laiteohjelmistoja, jotta ne eivät voi muodostaa yhteyttä Venäjän matkapuhelinoperaattoreihin lainkaan. Samaa voidaan sanoa GPS-moduuleista, jotka eivät korjaa sijaintia Venäjällä laiteohjelmistopäivityksen vuoksi. Kuljetusyrityksille tämä saattaa aiheuttaa riskin yhteyden katkeamisesta Venäjän läpi kulkiessaan. Jos GPS-paikannus ei ole kiinteä, se voi tarkoittaa jopa perusseurantatietojen menettämistä pitkiksi ajoiksi Venäjällä ollessaan.

Lisäksi Baltic News Networkin mukaan Ericsson ja Nokia, jotka yhdessä kattavat lähes 50 prosenttia Venäjän tukiasemista, poistuvat markkinoilta vuoden loppuun mennessä. Koska edellä mainitut yritykset valmistavat kaikkea antenneista kaapeleita yhdistäviin laitteisiin ja ohjelmistoihin, joiden avulla televerkon eri osat voivat toimia yhdessä, Venäjä on lähestymässä yhteyksien pimeää keskiaikaa. 

Vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut vuoden keskeinen tapahtuma, joka on aiheuttanut tuhoa useammalla kuin yhdellä tavalla, on muitakin kuin sotaan liittyviä näkökohtia, jotka meidän pitäisi pitää mielessä.

Satelliittiviestintä yleistyy

Satelliittiviestintää on käytetty tekniikkana syrjäisillä alueilla, joilla matkapuhelinmastojen asentaminen ei ole liiketoiminnallisesti järkevää. Viime aikoina on nähty teknologista kehitystä, ja esimerkiksi Starlink, Gatehouse SatCom -moduulit ja Euroopan unioni ovat toteuttaneet oman satelliittiviestintäverkostonsa käyttöönottostrategian. Tämä voi pian vaikuttaa myös kalustonhallinnan ja omaisuuden seurannan aloihin. On selvää, että kestää vuosia nähdä todellista kehitystä hieman konservatiivisella toimialallamme, mutta alalla toimiessa on kuitenkin järkevää seurata tulevia kehitysvaiheita.

Toivotetaan tervetulleeksi toisen sukupolven älykkäät digipiirturit

Kansainvälisessä liikenteessä toimivat eurooppalaiset yritykset saattavat ensi vuonna kohdata uusia haasteita, sillä kaikki uudet ajoneuvot varustetaan 21. elokuuta 2023 alkaen toisen sukupolven älykkäillä digitaalisilla ajopiirtureilla. Ensimmäisen sukupolven älykkäiden digipiirtureiden käyttöönotossa oli paljon teknisiä haasteita. Seuraamme varmasti tätä muutosta, ja varmistamme, että kalustonhallintajärjestelmämme ja -laitteistomme ovat täysin yhteensopivia uusien ajopiirtureiden kanssa – suosittelemme samaa myös teille.

Videotelematiikan nousu

Mapon on kehittänyt kameraratkaisuja läpi vuoden 2022 ja tänä aikana olemme havainneet asiakkaidemme kasvavan kiinnostuksen kameraratkaisuja kohtaan.

Myös henkilökohtainen kokemuksemme puhuu tämän puolesta. Maponin ajoneuvot varustettiin alun perin videotelematiikalla vain poikkeuksellisesti ja testaustarkoituksiin. Kuluneen vuoden aikana tiimimme oli osallisena kahdessa liikenneonnettomuudessa. Ensimmäisessä yksi ajoneuvoistamme joutui onnettomuuteen, kun jalankulkija ylitti tien punaisilla valoilla.

Saatavilla olevan videomateriaalin ansiosta onnistuimme ratkaisemaan tapahtuman muutamassa päivässä. Toiseen tapaukseen liittyi kuorma-auto, eikä ajoneuvossa ollut kameroita. Tapauksen ratkaiseminen kesti 6 viikkoa.

Kumppanimme ovat myös jakaneet kokemuksiaan eri puolilta maailmaa, esimerkkinä tapaukset, joissa kuljettajat ovat melkein nukahtaneet rattiin. Kaikki tämä saa meidät uskomaan, että kaluston telematiikkamarkkinoiden kameraratkaisut ovat tulleet jäädäkseen.

Tässä on ennustuksemme vuodelle 2023. Ehkä hieman synkänpuoleista, mutta asioilla on usein myös hyvät puolensa. Toivottavasti ennustus oli mielenkiintoinen ja antoi sinulle monipuolisen käsityksen kuljetus- ja kalustonhallinta-alasta Euroopassa. Tuokoon vuosi mukanaan rauhaa ja vakautta!

Etsitkö sopivaa kumppania alalta? Meillä on paljon näkemystä ja osaamista teknologiasta ja kalustonhallinnasta, joten ota rohkeasti yhteyttä suomi@mapon.com tai varaa kanssamme verkkotapaaminen, niin jutellaan lisää!