Kuljetusalaa ja erityisesti lämpösäädeltyjen tuotteiden kuljetusta koskee monet säännökset, ja siksi näihin erikoistuneiden yritysten toiminnassa on kriittisen tärkeää, että lämpötilaseuranta on tarkka, luotettava ja edellytettyjen standardien mukainen. Pääsimme keskustelemaan kuljetusalalla toimivan asiakkaamme kanssa kalustonhallintajärjestelmän tärkeimmistä kulmakivistä, joihin heidän kohdallaan lukeutuvat kaluston reaaliaikainen seuranta, digipiirturin etäluku ja lämpötilaseuranta.

Asiakkaamme Lappeenrannan Kuljetusosakeyhtiö, lyhyemmin Lappeenrannan Kuljetus, on elintarvikekuljetuksiin erikoistunut perheyritys, joka on perustettu jo vuonna 1945. Kokemusta kuljetusalalta ja raskaan kaluston telematiikkaa koskevista säännöksistä on kertynyt jo melkein 80 vuoden ajalta. Lappeenrannan Kuljetuksen asiakkaita ovat elintarviketeollisuuden ja kaupan alan yritykset.

Digipiirturien etäluku säästää arvokasta työaikaa

Paikannuspalvelua etsiessään Lappeenrannan Kuljetukselle oli tärkeintä löytää vaivaton ratkaisu digipiirturien hallintaan sekä kaluston seurantaan, sillä nämä ovat raskaan kuljetuskaluston hallinnassa olennaisia tekijöitä. “Maponin ratkaisu digipiirturin etälukuun ja kaluston seurantaan oli hinta-laatusuhteeltaan ja käytännöllisyydeltään paras vaihtoehto. Käyttöönotto sujui meillä ilman ongelmia ja järjestelmän käyttö oli helppo oppia”, yrityksen talouspäällikkö Elisa Eerola kertoo.

Ajoneuvojen digipiirturitiedot on ladattava vähintään kerran 90 päivässä ja kuljettajakorttitiedot kerran 28 päivässä. Näitä ei kuitenkaan kannata jättää viime tinkaan, sillä kaikki ajoneuvot eivät aina ole välttämättä juuri määräpäivänä saatavilla latausta varten. Ennen Maponin ja digipiirturien etäluvun käyttöönottoa kuljetuspäällikkö Emppu Tyster vietti usein viikonloppuisin tunteja ladaten yrityksen ajoneuvojen digipiirturitietoja, ja kuljettajien oli puolestaan muistettava huolehtia kuljettajakorttien lukemisesta toimistolla.

“Se oli ihan mahdottoman työlästä hommaa. Milloin mikäkin autoistamme sattui olemaan paikalla, ja niitä minun piti sitten olla paikan päällä manuaalisesti lataamassa. Siihen meni aikaa melkein tunti per auto. Ei siinä ollut mitään järkeä!”, Emppu muistelee.

Seuraavaksi Emppu tiivistää, miten Mapon ja digipiirturin etäluku ovat helpottaneet hänen työarkeaan: “Nyt tiedot latautuu sieltä määräajoin automaattisesti ilman, että meidän tarvitsee tehdä yhtään mitään. Olen kokenut sen erittäin kätevänä. Ylipäätään Maponin käyttöönoton jälkeen meillä on jäänyt reilusti mekaanista työtä pois, ja nyt työaikaa pystyy käyttämään tehokkaammin muihin asioihin.”

Luotettava ja tarkka lämpötilaseuranta on toiminnan edellytys

Lappeenrannan Kuljetusosakeyhtiöllä on vaatimusten mukainen elintarvikekuljetusten tarpeisiin vastaava lämpösäädelty kalusto, johon kuuluu 17 autoa ja 20 perävaunua sekä näiden lisäksi muutama pakettiauto. Yritys on investoinut uuden teknologian kylmäperävaunuihin, jotka viilentyvät ajaessaan ilman polttoainetta sekä ovat vähäpäästöisiä. Tämän lisäksi yritys kokee tärkeäksi panostaa laadukkaaseen lämpötilaseurantaan.

Elintarvikekuljetuksen kulmakivinä ovat oikea ja tarkka lämmönsäätely sekä luotettava lämpötilaseurantajärjestelmä. Kun entinen toimittaja ei enää pystynyt tarjoamaan vaaditun standardin mukaista lämpötilaseurantaa, Lappeenrannan Kuljetus vaihtoi myös lämpötilaseurannan Maponin piiriin. “Käytännössä kuljetusyrityksen on pystyttävä todentamaan perävaunujen lämpötilat ja toimittamaan asiakkaalle asianmukaiset raportit tarvittaessa. Sen lisäksi on meidän tehokkuuden kannalta järkevää, että saamme kaikki tiedot samasta järjestelmästä”, Elisa ja Emppu summaavat.

Elintarvikekuljetuksessa pakastekuormat saattavat olla perävaunun kyydissä viikonlopun yli tai jopa pidempään. Tämän kaltaisissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää, että yritys pystyy tarkkailemaan lämpötiloja etänä ja pitämään silmällä, että kylmäkoneet ovat varmasti toiminnassa. Mahdollisten laitevikojen varalta hälytys lämpötilan huomattavasta alenemisesta voi pelastaa koko kuorman pilaantumiselta. Pääsy lämpötilatietoihin missä ja milloin tahansa joko päätteeltä tai puhelimelta tuo mielenrauhaa – etenkin, jos kyydissä on arvokas ja helposti pilaantuva kuorma.

Mapon lämpötilaseuranta ja digipiirturin etäluku asiakkaan kuorma-autossa

Lappeenrannan Kuljetuksen arjessa lämpötilaseurantaan liittyy seuraavia toimenpiteitä: kylmätuotteiden kuljetus ja kylmäketjun hallinta, lämpötilojen tarkkailu reaaliajassa ja reagointi asianmukaisesti sekä lämpötilatietojen raportointi asiakkaille aina tarvittaessa. Myös yrityksen varaston lämpötilaa seurataan samanlaisilla laitteilla kuin ajoneuvoissakin. Laadunvalvonnan vuoksi lämpötila- ja kosteustiedot käydään läpi kuukausittain ja kylmäperävaunuihin tehdään pistokokeita. Kuljetuspäällikkö Emppu kertoo, että menneeseen verraten lämpötilojen tarkkailu ja raportointi on paljon vaivattomampaa – alustalta voi vain valita, mitkä tiedot halutaan nähdä tai voidaan tulostaa tai välittää raportti asiakkaalle vain muutamalla klikkauksella.

Kuukausittainen ajotapaseuranta

Digipiirturien etäluennan, lämpötilaseurannan ja kaluston paikannuksen lisäksi Maponin ratkaisuista aktiivisessa käytössä ovat ajoneuvojen kilometri- ja huoltoseuranta sekä kuljettajan ajotapa-analyysi. Kuljettajien ajotapaa seurataan kuukausitasolla, ja jos kuljettajien ajotavoissa huomataan kehityskohtia esimerkiksi taloudellisen tai ekologisen ajon suhteen, niin näitä käydään läpi kuljettajien kanssa koulutuksissa. Talouspäällikkö Elisa Eerola kertoo, että kuljettajista aktiivisimmat haluavat myös omatoimisesti arvioida omaa ajotapaansa.

“Olemme huomanneet, että ne kuljettajat, jotka ovat omasta ajotavastaan aktiivisesti kiinnostuneita, ovat usein kärkipäässä ajotavan laadun mukaisessa listauksessa”, Elisa selittää.

Toimiva yhteistyö Maponin kanssa

Lappeenrannan Kuljetus suosittelee Maponia myös muille yrityksille. “Ei ole mitään negatiivista sanomista, koska aina kun jotakin on tarvittu, se on hoitunut. Järjestelmä on toimiva, selkeä ja helppokäyttöinen. Mapon ja henkilöt yrityksen takana ovat asiakaslähtöisiä ja ratkaisunhakuisia asiakkaan tarpeita ajatellen”, kuvailee Elisa, johon Emppu lisää: “Ja kaikki toiminnallisuudet on siellä samassa järjestelmässä, unohtamatta laajennusmahdollisuuksia.”

Maponilla tuotekehitys lähtee usein liikkeelle asiakkaiden toiveista, ja toteutamme mielellämme räätälöityjä ratkaisuja yritysten yksilöllisiin tarpeisiin. Lappeenrannan Kuljetuksen kohdalla hyvä esimerkki tästä on perävaunuun asennettu ovianturi.

“Heidän asiakkaansa toivoi saavansa lämpötilojen lisäksi tiedon siitä, ovatko kylmäperävaunun ovet auki vai kiinni. Pystyimme tarjoamaan heille tähän ratkaisun, joka jäi heti käyttöön. Me olemme iloisia voidessamme auttaa asiakkaitamme ja tarjota lisäarvoa yhdessä kehittämällä”, kertoo Maponin myyntipäällikkö Annika Mourujärvi.

“Meille on ensiarvoisen tärkeää, että olemme löytäneet sellaisen yhteistyökumppanin, joka pystyy vastaamaan meidän tarpeisiin ja auttamaan meitä palvelemaan meidän asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Se on tärkeä osa tätä ketjua”, Elisa iloitsee.

Mapon on kalustonhallinnan ja työaikaseurannan edelläkävijä, ja kokemusta alalta on kertynyt yli 17 vuoden ajalta. Yleisimpien kalustonhallintaratkaisujen lisäksi mahdollistamme mm. digipiirturin etäluvun, lämpötilaseurannan, alkolukot, kaluston kamerajärjestelmät ja monet muut ratkaisut – kaikki samalla alustalla! Ota rohkeasti yhteyttä.