Kiinteistöhuoltoyrityksille tyypillisesti talvi on kiireisintä aikaa, jolloin alan toimijoilla on näytön paikka laadun ja toimintavarmuuden saralla. Kun “tilanne on päällä”, on ensiarvoisen tärkeää, että työtä voidaan ohjata luotettavaan ja tarkkaan tietoon perustuen ja oikea-aikaisesti. Päivittäistä toimintaa ja työnohjausta tehostaakseen RTH Oy luottaa Maponin kalustonhallintajärjestelmään.

Asiakkaamme RTH Oy:n erikoisosaamista on kiinteistöjen ja ulkoalueiden perinteisten kunnossapito- ja korjauspalveluiden lisäksi myös ratatyöt. RTH Oy:llä sekä työvoiman että koneiden tarve kasvaa kiireisen talvisesongin ajaksi. Maponin paikannuslaitteilla varustetun ajoneuvo- ja konekaluston kokonaismäärä on kokonaisuudessaan noin 80 kappaletta ja Bluetooth-tägejä on käytössä toista sataa kappaletta yrityksen erilaisten lisälaitteiden, kuten aurojen, hiekoittimien, ruohonleikkureiden ja muiden paikantamiseen. Myös sesonkiajaksi vuokratut koneet varustetaan siirrettävillä paikantimilla, joita on helppo hyödyntää väliaikaisiin tarpeisiin ja siirtää ajoneuvosta toiseen.

Kalustonhallintajärjestelmä on olennainen työkalu talvikunnossapidon työnohjauksessa

Kiinteistöhuoltoyrityksille tyypillinen syy paikannuspalvelun käyttöönottoon on alalla vallitseva todennusvaade. Yritysten tulee pystyä tarkasti todentamaan asiakkaalle tai esimerkiksi vahingon sattuessa vakuutusyhtiölle, missä kohteessa ollaan oltu milloinkin työskentelemässä. RTH Oy hyödyntää Maponin raportteja todentaakseen tehdyn työn ja tarvittaessa myös käytetyt lisälaitteet. Heille toinen vähintäänkin yhtä tärkeä syy paikannuspalvelun käyttöön on yrityksen oma toiminnanohjaus.

“En tiedä, miten nykypäivänä toiminnanohjaus edes onnistuisi ilman paikannuspalvelua. Kyllä se todella hankalaa olisi”, kertoo RTH Oy:n myynti- ja asiakkuusjohtaja Juha Mokkila. 

Mapon on RTH Oy:n palveluvastaaville työnohjauksessa tärkeä työkalu, jota käytetään oman järjestelmän rinnalla päivittäin. Talviaikaan aurattavia ja hiekoitettavia kohteita on ympäri pääkaupunkiseutua, ja sen myötä myös RTH Oy:n koneita ja lisälaitteita on monissa eri sijainneissa. Maponin järjestelmästä näkee kaikkien ajoneuvojen, koneiden ja lisälaitteiden sijainnit yhdessä näkymässä. Reaaliaikainen ajoneuvopaikannus, lisälaitteiden Bluetooth-paikannus, selkeä karttanäkymä ja alueen rajaus -työkalu auttavat omaisuuden sijaintien selvittämisessä, todentamisessa ja selkeässä sisäisessä viestinnässä.

“Talvisin saan työssäni jopa 80 puhelua päivässä. Niiden lisäksi, jos minun pitäisi alkaa soittelemaan työntekijöitä läpi, että missä he menevät milloinkin, olisi tilanne aika kaoottinen”, kuvailee RTH Oy:n palveluvastaava Kim Niemiaho.

Aika ajoin tulee vastaan yllättäviä tilanteita, joissa vaaditaan nopeaa reagointia ja tilannejohtamista: jos kone hajoaa tai jollekin lisälaitteelle ilmeneekin kohteessa tarvetta, nähdään kartalta saman tien, missä on lähin vastaava. RTH Oy:n edustajat muistelevat tapausta, jossa rankan lumisateen jäljiltä ojan ja tien raja oli hälvennyt, ja siksi kone eksyi tieltä ojaan. Tällaisissa yllättävissä tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää saada pian apu paikalle ja mahdollisesti korvaava kone tilalle kohteeseen, ja tieto koneen tarkasta sijainnista on ensimmäinen askel. RTH Oy:n edustajat korostavat omaisuuden seurannan sekä tehokkaan ja reaaliaikaisen työnohjauksen tärkeyttä etenkin talvisin, kun töitä on paljon ja yllättäviä tilanteita ilmenee usein.

Mitä Mapon tuo pöytään kiinteistöhuollolle?

Kim kertoo, että hänen työssään palveluvastaavana Mapon säästää vaivaa, kun päivittäinen tilanteiden selvittely ja työnohjaus onnistuu tehokkaammin, tarkkaan ja luotettavaan tietoon perustuen. Hän pystyy keskittymään itse työhön, eikä aikaa tuhlaannu enää samalla tavalla tarpeettomiin asioihin.

Mapon on tuonut meille välillisiä kustannussäästöjä sen myötä, kun turhat ajot ja omaisuuden etsimiseen kuluva aika on vähentynyt ja erinäinen “häsläys” on loppunut”, 

Juha yhtyy keskusteluun, ja jatkaa: “Meidän ei enää tarvitse tuhlata arvokasta työaikaa ja polttoainetta etsiäksemme esimerkiksi huoltokohteeseen jätettyä kauhaa, jos sen on joku työntekijöistä jo ehtinyt viedä mukanaan toiseen kohteeseen. Kyllä se helpottaa paljon, kun ei olla pelkkien puheiden varassa, vaan meillä on aina reaaliaikainen tieto kaluston liikkeistä.”

Mapon on osa RTH Oy:n johtamisjärjestelmää. Sitä käytetään henkilöstöhallintaan ja sisäiseen todentamiseen, kuten todentamaan työaikaa tai huoltokohteissa vietettyä aikaa ja tehtyjä toimenpiteitä. “Jos tällaista paikannuspalvelua ei olisi käytössä, se usein tarkoittaisi että työt venyy, kohteissa vietetään tarpeettoman pitkiä aikoja tai joitakin töitä tehdään epähuomiossa niin sanotusti kahteen kertaan”, Juha kuvaa.

RTH Oy hyödyntää myös kaluston huoltomuistutuksia. Kun kalustoa on paljon, muistutukset auttavat huoltojen suunnittelussa. Kesäisin ja talvisin erityyppisten työkalujen tarve korostuu, ja on järkevää huoltaa koneet ja laitteet silloin, kun niiden tarve on vähäisempää. On tärkeää, etteivät kalusto ja työkalut seiso huollossa poissa pelistä kriittiseen aikaan.

Lisäksi kalliin kaluston suojaaminen varkauksilta on järkevää – sen on ikävä kyllä joutunut myös RTH Oy omakohtaisesti toteamaan. Juha kertoo, kuinka eräänä jouluaattona he saivat asiakaspalveluun puhelun, että heidän kiinteistönhoitotraktorinsa seisoo yksin keskellä kävelytietä alikulussa luvatta. Kävi ilmi, että ulkopuolinen toimija oli vienyt koneen huoltokohteesta ja koneella oli lähdetty hiekoituskierrokselle. “Emme olisi välttämättä ikinä edes huomanneet tätä jälkikäteenkään, ellei kone ei olisi sähkövian vuoksi hyytynyt sillä matkalla, kun varas pyrki palauttamaan koneen luvattoman käytön jälkeen paikalleen. Maponin avulla saimme tilanteeseen selvyyttä ja koneen takaisin”, Juha muistelee.

Maponin myyntipäällikkö Pasi Syrjänen vastaa RTH Oy:n asiakkuudesta, ja ottaa myös osaa keskusteluun. “Asiakkaillamme arkisen työn helpottuminen ja tehostuminen on todella yleinen vastaus, jos keskustellaan siitä, miten paikannuspalvelumme käyttö hyödyttää heitä. Me Maponilla haluamme parhaamme mukaan tukea ja helpottaa asiakkaidemme prosesseja, jotta he voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa aikaa vievän selvittelytyön sijaan. Montaa toimialaa hyödyttää arkisen työn tasolla ja loppu viimein myös rahallisesti se, että oman toiminnan tilannekuva on hallussa”, Pasi sanoo.

Asiakkuus kehittyy tiiviissä yhteistyössä

Yhteistyötä käynnistellessä 2,5 vuotta sitten lähdettiin liikkeelle perinteisestä kaluston gps-paikannuksesta. Sittemmin muihin kalustonhallintatarpeisiin on pystytty vastaamaan muun muassa ottamalla käyttöön lisävarusteiden Bluetooth-paikannus, mikä on todettu oikein hyödylliseksi ratkaisuksi. “Pasin aktiivisuudesta on ollut paljon kiinni, että olemme kiinnostuneet näistä uusista ratkaisuista ja tajunneet, miten niistä voisi olla meille paljon hyötyä. Kuvailisin Maponia innovatiiviseksi ja joustavaksi toimijaksi”, Juha kertoo.

“Kun kilpailutimme toimijoita, meille oli kaikista tärkeintä, että saamme oikeasti luotettavat ja toimivat laitteet ja palvelun. Toki kilpailukykyinen hinta on tällaisissa hankinnoissa myös tärkeä tekijä. Olemme olleet tyytyväisiä järjestelmään – se on käyttäjäystävällinen ja todella helppo myös täysin uuden ihmisen oppia. Uusien laitteiden käyttöönottokin onnistuu kätevästi itse. Pystymme suosittelemaan Maponia myös muille yrityksille. Ei ole ongelmien tiimoilta juuri tarvinnut soitella!”, tiivistävät RTH Oy:n edustajat yhdessä.

Jos sinunkin yrityksesi kaipaa luotettavaa kumppania talvikunnossapidon tai kalustonhallinnan tiimoilla, ota rohkeasti yhteyttä tai pyydä tarjous!