Kun Euroopan unionin tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä ei enää aiheuteta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä, on selvää, että jokaisen yrityksen on osallistuttava tavoitteen saavuttamiseen. Kuljetusalalla on tästä suuri vastuu, sillä sen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on tällä hetkellä 1/4.

Kalustonhallintaratkaisut tarjoavat lupaavan tien kohti kestävämpää toimintaa, hiilijalanjäljen pienentämistä ja yrityksesi tehokkuuden parantamista. Tässä artikkelissa esitellään TOP 5 ratkaisut, joiden avulla voit siirtyä kohti vihreämpää kalustonhallintaa ja samalla lisätä yrityksesi yleistä tehokkuutta.

1. Hallitse polttoainetta tehokkaasti päästöjen vähentämiseksi

Yksi tapa minimoida kalustosi negatiivisia ympäristövaikutuksia on seurata polttoaineenkulutusta. Maponin polttoaineenhallintajärjestelmä auttaa seuraamaan polttoainetasoja, optimoimaan kulutusta ja alentamaan käyttökustannuksia sekä parantamaan kaluston kestävyyttä.

Kalustonhallintajärjestelmästä näet, kuinka paljon CO2-päästöjä kukin ajoneuvo tuottaa, mikä tarjoaa selkeät vertailukohdat siitä, missä tarvitaan lisää parannuksia.

Näyttökuva Mapon-järjestelmästä, jossa näkyy polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä koskevat tiedot, joiden avulla voidaan mitata kaluston ympäristövaikutuksia.

Mapon-palvelussa näet CO2-päästöt tietyllä matkalla.

2. Maksimoi olemassa olevan kaluston käyttö

Tehdäkseen kalustosta mahdollisimman kestävän ja ympäristöystävällisen on tärkeää löytää tasapaino yritystoiminnan kasvattamisen sekä sen välillä, että omistat oikean ja optimaalisen määrän omaisuutta. Voit saavuttaa tämän seuraamalla kaluston tehokkuutta. Ratkaisu antaa tarvittavan käsityksen yksittäisten ajoneuvojen tai ajoneuvoryhmien työkuormasta ottaen huomioon tehokkuuden, ajo- ja tyhjäkäyntiajat sekä kuluneen ajan sytytysvirran ollessa päällä ja pois päältä. Näiden tietojen perusteella voit tehdä tietoisia päätöksiä työkuorman järkevämmästä uudelleen jakamisesta ja kalustosi ajoneuvomäärän muuttamisesta, jotta kalusto olisi mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja kestävyyden periaatteiden mukainen.

Mapon-järjestelmästä otettu näyttökuva, joka esittelee kaluston tehokkuusmittareita, kuten ajoaikoja ja tyhjäkäyntiaikoja.

Kaluston tehokkuus -osio Mapon-palvelussa.

3. Kehitä ja vaali kestävää ajokulttuuria

Ajokulttuuri on yksi kaluston kestävyyden tekijöistä, joka jää usein huomiotta. Se on kuitenkin välttämätöntä, sillä liiallinen joutokäynti, kovat jarrutukset ja kiihdytykset ja erityisesti ylinopeus vaikuttavat suoraan polttoaineenkulutukseen. Esimerkiksi nopeuden alentaminen 8–16 km/h voi säästää polttoainetta 7–14 %, millä on huomattava vaikutus päästöihin.

Ratkaisumme kuljettajien ajotapojen seurantaan tarjoaa arvion kunkin kuljettajan suorituskyvystä ajon aikana, minkä avulla voit tunnistaa tiettyjä kohtia, joita heidän tulisi parantaa ajotavassaan ajaakseen taloudellisemmin ja ympäristöystävällisemmin. Muista, että jokainen pieni teko on tärkeä, kun pyritään kohti kestävää kalustoa!

Näyttökuva kuljettajan ajotapa -ratkaisusta Mapon-järjestelmässä, missä näkyy kestävän ajon näkökohtia ja ajotapaluokituksia.

Maponin ajotapa-analyysi.

4. Hyödynnä ajoneuvojen yhteiskäyttöä kaluston kestävyyden parantamiseksi

Kaluston tehokkuuteen keskittyvien ratkaisujen tapaan myös autojen yhteiskäyttö auttaa siirtymään kohti kestävää kalustoa optimoimalla olemassa olevien ajoneuvojen käyttöä. Maponin ajoneuvojen yhteiskäyttö -ratkaisun avulla voit nähdä kaikkien ajoneuvojen sijainnin, arvioida, mitkä niistä ovat käytössä liikaa tai liian vähän, ja parantaa resurssien allokointia mukauttamalla kalustosi kokoa asianmukaisesti. Tämän lisäksi työntekijät näkevät, mitkä ajoneuvot ovat varattavissa ja voivat varata ajoneuvon käyttöönsä alustalta, mikä virtaviivaistaa jokapäiväistä toimintaa.

Henkilö käyttää Maponin ajoneuvojen yhteiskäyttö -ratkaisua mobiililaitteella saatavuuden tarkistamiseen ja ajoneuvon varaamiseen.

5. Käytä digitaalisia lomakkeita siirtyäksesi vihreämpään kalustonhallintaan

Liiketoimintaprosessien ja koko maailman digitaalisen muutoksen vuoksi monet yritykset päättävät jättää taakseen kaiken turhan paperidokumentaation. Sinun kalustosi ei tulisi olla poikkeus – tässä on tilaisuutesi tehdä yrityksestäsi kestävämpi siirtymällä Maponin digitaalisiin lomakkeisiin! Tämän ratkaisun avulla voit luoda kustomoitavia lomakkeita ja muokata olemassa olevia lomakemalleja räätälöidäksesi ne tarpeidesi mukaan. Koska ratkaisu on integroitu Mapon GO -mobiilisovellukseemme, työntekijäsi voivat täyttää ja allekirjoittaa lomakkeita milloin tahansa omalta mobiililaitteeltaan. Unohtamatta säästyvää vaivaa, kun ei tarvitse enää säilyttää ja etsiä tärkeitä papereita ympäri toimistoa.

Näyttökuva Maponin digitaalisten lomakkeiden ratkaisusta selainalustalla ja mobiililaitteella.

Mapon-järjestelmän digitaaliset lomakkeet osio selain- ja mobiilikäyttäjille.

Muista – yritystoiminnan muuttaminen kestävämmäksi vie aikaa, mutta jokainen ottamasi askel johtaa kohti kestävämpää maailmaa. Jos haluat tietää lisää ratkaisuistamme ja kuinka ne voivat auttaa sinua siirtymään kohti vihreämpää kalustonhallintaa, ota yhteyttä tiimiimme!