Med EU:s planer på att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser och klimatneutralitet senast 2050 är det tydligt att varje företag måste bidra till målet. Transportbranschen bär ett stort ansvar för detta, eftersom den för närvarande står för ¼ av de globala CO2-utsläppen. Lösningar för grön vagnparkshantering erbjuder en lovande väg mot en mer hållbar verksamhet och ökad effektivitet i ditt företag. I den här artikeln beskriver vi fem sätt att bli grönare och samtidigt öka den övergripande effektiviteten i ditt företag.

1. Hantera bränsle effektivt för lägre utsläpp

Ett av sätten att minimera fordonens negativa inverkan på miljön är att följa upp bränsleförbrukningen. Mapons bränslehanteringssystem hjälper till att övervaka bränslenivåerna, optimera förbrukningen och minska driftskostnaderna samtidigt som flottans hållbarhet förbättras.

På plattformen kan man se hur mycket CO2-utsläpp varje fordon ger upphov till, vilket ger tydliga riktmärken för ytterligare förbättringar.

En skärmdump av Mapon-plattformen som visar bränsleförbrukning och CO2-utsläppsdata för att mäta flottans hållbarhet.
Mapon-plattformen visar CO2-utsläpp för en viss sträcka.

2. Maximera användningen av din befintliga flotta

För att få en mer hållbar flotta är det viktigt att hitta en balans mellan att få verksamheten att växa och att ha rätt mängd fordon. Du kan uppnå detta genom att hålla koll på vagnparkens effektivitet. Lösningen ger den nödvändiga insikten i arbetsbelastningen för enskilda fordon eller fordonsgrupper, med hänsyn till effektivitet, kör- och tomgångstid samt tid som tillbringas med tändningen på och av. Baserat på dessa data kan du fatta välgrundade beslut om att fördela belastningen och ändra antalet fordon i din flotta för att förbli hållbar.

En skärmdump från Mapon-plattformen som visar flottans effektivitetsstatistik som körtid, tomgångstid och tändningstider.
Åtgärder för att effektivisera flottan på Mapon-plattformen.

3. Skapa en hållbar körkultur

Körsättet är en av de hållbarhetsfaktorer för vagnparken som ofta förbises. Men det är viktigt eftersom överdriven tomgångskörning, kraftiga inbromsningar, accelerationer och framför allt fortkörning har en direkt effekt på bränsleförbrukningen. Om du t.ex. sänker hastigheten med 8-16 km/h kan du spara 7-14% bränsle, vilket har en betydande inverkan på utsläppen.

Vår lösning för övervakning av körbeteende ger en bedömning av varje förares prestation, så att du kan identifiera specifika aspekter som kan förbättras i deras beteende. Tänk på att varje liten åtgärd räknas när du arbetar mot grön vagnparkhantering!

En skärmdump av förarbeteendelösningen från Mapon-plattformen som visar upp aspekter av hållbar körning och körbetyg.
Mapons lösning för analysering av förarens körbeteende.

4. Inför bilpool för att förbättra flottans hållbarhet

På samma sätt som lösningar för att effektivisera vagnparken bidrar användning av bilpool också till att skapa en hållbar vagnpark genom att optimera användningen av befintliga fordon. Med Mapons Bilpool-lösning kan du se var alla fordon befinner sig, bedöma vilka som används för mycket eller för lite och förbättra resursallokeringen genom att justera storleken på din bilpark. Dessutom kommer de anställda att se vilka fordon som är tillgängliga för bokning och boka dem på plattformen, vilket effektiviserar den dagliga verksamheten.

En person som använder Mapon Bilpool-lösningen från en mobil enhet för att kontrollera tillgänglighet och boka ett fordon.

5. Använd digitala formulär för grön vagnparkshantering

På grund av den digitala omvandlingen av affärsprocesser och världen i stort bestämmer sig många företag för att lämna pappersdokumentation bakom sig. Din flotta bör inte vara något undantag – här är din chans att göra din verksamhet mer hållbar genom att övergå till Mapons digitala formulär! Med den här lösningen kan du skapa både anpassade formulär och redigera befintliga formulärmallar för att skräddarsy dem efter dina behov. Eftersom lösningen är integrerad i vår mobilapp Mapon GO kan dina anställda fylla i och signera formulär när som helst.

En skärmdump av Mapons digitala formulärlösning som visas på webbplattformen och en mobil enhet.
Mapon-plattformens avsnitt för digitala formulär för webb- och mobilanvändare.

Kom ihåg att det tar tid att bli miljövänligare. Men varje steg du tar leder till en mer hållbar värld. Om du vill veta mer om våra lösningar och hur de kan hjälpa dig att gå mot en grön vagnparkshantering kontakta vårt team!