Stahování údajů z digitálního tachografu na dálku

Pravidla používání digitálních tachografů vyžadují, abyste stahovali údaje z digitálních tachografových karet nejméně každých 90 dní a údaje z karet řidičů každých 28 dní. Dodržení harmonogramu může být problematické, jestliže se vaše vozidla vydávají na dlouhé cesty, nebo pracují v zahraničí. Stahování dat na dálku vám umožní zůstat s řidiči v kontaktu

Stahování údajů vozidla a řidiče

Stahování údajů vozidla a řidiče

Stahování údajů vozidla a řidiče

Mapon je digitálně tachografové řešení pro stahování dat na dálku, které umožňuje stahovat karty řidiče a a údaje o vozidle. Jakmile se karta řidiče vloží do tachografu, systém Mapon automaticky zkontroluje, zda se má karta stáhnout, a v případě potřeby spustí stahování

Ušetříte čas plánováním a automatizací stahování

Ušetříte čas plánováním a automatizací stahování

Ušetříte čas plánováním a automatizací stahování

Podle našich výpočtů můžete automatizací stahování dat tachografu ušetřit až 30 minut za vozidlo za měsíc. Nastavte si plán pro potřeby své firmy - jednou za měsíc, za týden nebo od určitého data, např. první den v měsíci. Ostatní nechejte na nás

Integrace s analytickým softwarem

Integrace s analytickým softwarem

Integrace s analytickým softwarem

Stahování údajů z digitálních tachografů je jen prvním krokem k řízení tachografů. Dalším krokem je jejich analýza. Mapon má k dispozici všechny všechny potřebné nástroje. Pracovali jsme s několika analytickými řešeními - Tachogram (naše vlastní řešení pro analýzu digitálních tachografů), idhaOnline a Optac3 od firmy Stoneridge. Vyberte si platformu na analýzu a dělejte další krok k řízení tachografu

Sledujte data kalibrace tachografu

Sledujte data kalibrace tachografu

Sledujte data kalibrace tachografu

Digitální tachografy vyžadují opakovanou kalibraci jednou za dva roky. Zapomenutí data kalibrace může vést k obrovským pokutám při silniční kontrole. Mapon digitální tachografové řešení na stahování údajů je integrované s naším řešením na údržbu vozového parku a připomene vám datum kalibrace. Po stažení souboru vozidla se vybere další datum kalibrace a nastaví se jako servisní připomínka pro konkrétní vozidlo

Máte zájem o stahování údajů z digitálního tachografu na dálku?

Požádejte o cenovou nabídku a my vám ji rádi zpracujeme.