Kompletní řešení pro sledování teploty chladírenských vozidel

Image alt text

Sledujte důležité údaje o nákladu a monitorujte teplotu

Image alt text
Image alt text

Zobrazte důležitá čísla. Rychleji je analyzujte.

Image alt text
Image alt text

Spolupráce s lídry v odvětvích

Mapon řešení monitoruje všechny důležité údaje o teplotě chladicích jednotek Carrier a Thermo King

Image alt text
Požadovaná teplota

Teplota vzduchu na vstupu

Teplota výstupního vzduchu

Teplota okolního vzduchu

Počet rozmrazovacích cyklů
Image alt text

Pokročilé telematické řešení v oblasti chlazení - případ Kreiss
Kreiss

Přečtěte si studii
Image alt text

Události a plánování údržby

Image alt text
Image alt text

Nečekejte - informujte řidiče hned

Image alt text
Image alt text

Sledujte stav baterie a minimalizujte neočekávané náklady

Image alt text
Image alt text

Analyzujte hodiny motoru chladicí jednotky a spotřebu paliva

Image alt text
Image alt text

Jednoduché nastavení GPS zařízení pro nejlepší funkčnost

Image alt text
Image alt text

Jedinečné integrace pro vaše podnikatelské potřeby

Image alt text

Bezplatná nabídka právě pro vás