Maponi blogi

Siin kirjutame me oma viimastest uuendustest ning jagame artiklite vahendusel teadmisi, kuidas Maponi lahendusi kasutades ettevõte uuele tasemele viia!

R GRUPA: Mapon hoiab kokku meie kõige väärtuslikumat vara – aega

R GRUPA: Mapon hoiab kokku meie kõige väärtuslikumat vara – aega

Mida suurem on ettevõtte sõidukipark, seda rohkem lahendusi läheb selle haldamiseks tarvis, eriti kui sõidukipargis on lisaks kergsõidukitele või veokitele tööstusharuspetsiifilisi masinaid. Üheks sellistest tööstusharudest on metsandus, mis kätkeb eneses palju enamat kui puude maharaiumine. See hõlmab ka metsa istutamist, hooldamist, koristamist ja pinnase uuendamist – kõik need metsandusetapid nõuavad erinevaid tehnikaid ja seadmeid. Metsandusettevõttel R GRUPA on praegu üle 150 seadme, millest enamik on ühendatud Maponi platvormiga. Miks otsustas ettevõte sõidukipargi haldamisel Maponi kasuks? Milliseid lahendusi eri otstarvetel kasutatakse ja kuidas võimaldab Maponi platvormilt saadud teave tõhusamalt töötada? Neile küsimustele vastamiseks kohtusime R GRUPA turundus- ja kommunikatsioonijuhi Krišjānis Caunega. Maponil on suurettevõtetele kõige põhjalikumad lahendused Krišjānis Caune, turundus- ja kommunikatsioonijuht ettevõttes  R GRUPA, vestlemas Maponi esindajatega  R GRUPA sõidukipark sisaldab halduspersonali ja metsandustööde juhatajate kasutuses olevaid kergsõidukeid, kaubaveokeid, raiemasinad ning eriseadmeid, näiteks puiduhakkureid. Iga masina andmehõive ja -analüüs nõuab erinevat meetodit. „Oleme tootmisettevõte ja tootlikkus on meile väga oluline. Selle parandamiseks analüüsime tohutul hulgal olulist teavet, sealhulgas sõidukipargi andmeid. Kui mõistsime, et ettevõttel on selles vallas arenguruumi, uurisime turuolukorda, et selgitada välja oma vajadustega kõige paremini sobiv lahendus. Mapon osutus võitjaks, kuna pakub kõige paindlikumaid lahendusi, mis toimivad kõikide meie sõiduki- ja seadmekategooriate puhul.“ – selgitas R GRUPA esindaja Maponi kasuks otsustamise põhjust. Kuus Maponi lahendust R GRUPA sõidukipargile R GRUPA kasutab sõidukipargi haldamiseks järgmisi Maponi lahendusi: Autode, veokite ja puiduhakkimisseadmete GPS-jälgimine Veokite kütusevardad Sõidumeeriku andmete kaugallalaadimine Metsandusmasinatele mõeldud CAN-andmete lugemine Sõidumeerikuandmete haldusplatvorm Puiduhakkurite katsejärgus kaamerasüsteemilahendus Lisaks andmete hankimisele tuleb neid õigesti kasutada Krišjānis Caune selgitab, et jälgimislahenduste olemasolust üksi ei piisa. Palju olulisem on mõista, mida hangitud andmetega peale hakata. Näiteks kaubaveo puhul on ülioluline valida parim marsruut. Laiema sõiduulatusega kergsõidukite ning kindlates piirkondades kitsamal alal töötavate metsakoristus- ja raiemasinate jaoks kasutatakse erinevaid andmeid. Sama kehtib kütusekulu jälgimise andmete kohta. Uuemate ja vanemate masinate kütusekulu erinevusi kasutatakse tootlikkuse arvestamisel ja tööde planeerimisel. Kõrvalekalded normist on kohe nähtavad Kütuse jälgimise lahenduste kasutuselevõtt võib kiiresti ja märgatavalt kulusid vähendada, kuna tuvastab nii vargusi kui ka ebatõhusaid sõidukeid. Siiski keskendub R GRUPA pigem regulaarsele pikaajalisele jälgimisele, mis võimaldab välja selgitada täpseid keskmisi näitajaid. Kuna ettevõttel on uuenduslik viis kütusekulu hallata ning positiivne töökultuur, kasutatakse kütusekulu jälgimist peamiselt tavatarbimisest kõrvalekallete avastamiseks ja olukorra võimalike parandusmeetmete mõistmiseks. Sõidukipargi haldamine sarnaneb lennundusega R GRUPA töötaja kasutab Maponi sõidukipargihaldusplatvormi Sõidukipargi haldamisel võtab R GRUPA eeskuju lennundusest, kus ohutus ja veatu töö andmetega on möödapääsmatud. Krišjānis Caune selgitab, et ettevõte teeb andmekirjetest varukoopiaid – seda otstarvet täidavad nii kütusehalduse kui ka sõidumeeriku kaugallalaadimise lahendused. Need aitavad tagada ohutust ja täpsust, viies inimliku eksimuse tõenäosuse miinimumini. Halduslahendused mõjutavad ka tootlikkust R GRUPA juhtkond on kindel, et sõidumeerikueeskirjade põhjalik järgimine on iga juhi oluline tulemuslikkusnäitaja. Puhanud inimene töötab palju tulemuslikumalt, samas kui ületöötamine halvendab töötulemusi drastiliselt. Kuna sõidukijuhi tulemuslikkus maanteel on tihedalt seotud ohutusega, rõhutab R GRUPA, et jälgib sõidumeerikuandmeid peamiselt tagamaks, et ükski sõidukijuht ei sõidaks ülemääraselt. Lahendus aitab ka avastada vähese töökoormusega sõidukijuhte, kellele saab määrata lisasõite. Kuna õigusnõuete täitmine on hädavajalik, on R GRUPA seadistanud ka sõidumeerikuteavitused kalibreerimise ja andmete allalaadimise tähtaegade kohta. Mapon lihtsustab marsruutide planeerimist Krišjānis Caune nimetab Maponi lahenduste ühe suurima eelisena võimalust analüüsida igapäevategevust. „Analüüsimise mõte pole ainult kontrollimine, vaid ka meie enda võimete teadvustamine.“ Kõik sõidukipargihalduslahendused annavad iga päeva koondtulemustesse oma panuse. Üks ilmselge näide on marsruudi planeerimine: varem puhtteoreetiline juhis liikuda punktist A punkti B on nüüd andmepõhine otsus. Ettevõte planeerib marsruute põhjalikult, suhtleb sõidukijuhtidega ja koostab optimaalse marsruudi. Samuti koostatakse marsruudikaarte, mida saab kasutada igaüks, kes ettevõtte sõidukeid juhib. R GRUPA teab, et paberil mõistlikuna näiv marsruut ei pruugi olla alati läbitav, näiteks ilmastikuolude tõttu. Et kasutada sõidukijuhtide aega kõige tulemuslikumalt, tuleb logistikaosakonnal ja sõidukijuhtidel omavahel korralikult suhelda ja vajadusel muudatusi teha. Lahendus mõjutab positiivselt ka sõidukijuhtide töötasu, kuna ükski tund ei lähe raisku. „Mapon hoiab kokku meie kõige väärtuslikumat vara – aega. Ja kokkuhoitud ajaga on alati midagi ette võtta, peaasi on see aeg esmalt leida.“ Mida arvavad Maponi lahendustest sõidukijuhid? R GRUPA jälgib erinevaid sõidukeid, sealhulgas veokeid Sõidukipargi haldamine algab sõidukist ja jätkub kontoris ning mõlemad etapid on teineteisega tihedalt seotud, mistõttu peab iga töötaja aru saama, kuidas ja miks ettevõttes kindlaid telemaatikalahendusi kasutatakse. R GRUPA nendib, et kuigi sõidukijuhid pole Maponi lahendusi kuigi põhjalikult kommenteerinud, ei tähenda see tingimata, et nad lahendusi ei mõistaks või ei vajaks. Vastupidi, heade asjadega harjutakse väga kiiresti. Kui sa ei mõtle eriti millegi kasutamisele, tähendab see sageli, et oled lahendusega ja selle positiivse mõjuga oma igapäevaelus lihtsalt ära harjunud. Nii töös kui ka eraelus arutame takistusi ja probleeme suurema tõenäosusega kui häid asju – sama kehtib ka sõidukipargihalduse kohta. Krišjānis Caune võrdleb sõidukijuhtide ja sõidukipargihaldurite suhet profispordiga: „Võime võrrelda sõidukijuhte profisportlastega ja haldureid treeneritega. Sõidukijuhil tuleb meeles pidada ainult ühte asja: sõidukisse astudes sõidumeerikusse kaart sisestada. Seejärel saame koos sõidukijuhtidega vaadata, mida päeva jooksul tehti ja kuidas saaks paremini. Oleme nagu treenerid, kes arutavad sportlastega tulemuste parandamise viiside üle.“ Samuti rõhutab R GRUPA, et sõidukijuhtidel puudub Maponi platvormi andmete analüüsimise kohustus – see on halduri ülesanne. Maponi lahendused pole mõeldud üksnes transpordiosakonnale Sõidukipargi haldamise lahendused annavad rikkalikult teavet. Seetõttu kasutatakse Maponi platvormi mitmes eri osakonnas, et analüüsida kõiki andmeid ja saada nendest praktilisi ülevaateid. R GRUPA ettevõttes on Maponi lahenduste järele suurim nõudlus transpordiosakonnas. Järgmine allüksus, kus lahendusi sageli kasutatakse, on logistikaosakond. Maponist on kasu ka metsakoristus- ja raieosakonnas, kuna ka nendes toimub teisaldus-ja transporditöid. Üldiselt vaatavad Maponi andmeid kõik R GRUPA töötajad, kes sõidukipargi seadmeid kasutavad, et saada sõidumarsruutide ja -ajakavade kohta usaldusväärseid aruandeid. See info on oluline ka raamatupidamises, kus kontrollitakse Maponi lahenduste abil, kas iga kütuseliiter on korrektselt arvestatud. Mapon lihtsustab uuenduste elluviimist R GRUPA juurutab uuendusi ja järgib jätkusuutlikkustrende COVID-19 pandeemia on ajendanud paljusid ettevõtteid minema üle digitaalsetele protsessidele ning tagama kaugjuurdepääsu dokumentidele, koosolekutele ja seadmete jälgimisele. Viimane on eriti oluline ettevõtetes, kus seadmeid kasutatakse kaugasukohtades, sealhulgas väljaspool põhitegevusriiki. Jälgimaks ettevõtte puiduhakkimisseadmeid, mida R GRUPA kutsub tõeliseks liikuvtehaseks, otsustati korraldada katse ja paigaldada ühe masina külge mitu kaamerat. Tänu kaameratele saab nüüd masinaga iga kell ühenduse luua ning kontrollida kaugteel selle turvalisust ja reaalajas tootlikkust. Maponi lahendustega on ühendatud ka teisi eriseadmeid, näiteks on metsandusseadmete puhul, mida R GRUPA oma igapäevatöös väga palju kasutab, suurt kasu CAN-andmete abil kütusekulu jälgimisest. Krišjānis Caune võrdleb seda tehnoloogiat lausa kosmoselaevadega: kui varem võis sellist murrangulist tehnikat näha vaid teleriekraanilt, siis täna teevad sama keerukad seadmed tööd siinsamas meie metsades. Võib eeldada, et tulevikus käitatakse neid masinad kaugteel ilma juhita. Juhul kui see stsenaarium peaks tõeks saama, läheb sõidukipargi haldamise lahendusi tarvis ka edaspidi, sest nende abil saab maailma mis tahes paigast kontrollida, kas töö sujub eelduspäraselt või mitte. Aga kui telemaatikalahendused peaksid kaduma? Meie ja R GRUPA vestluse lõpetuseks küsime naljaga pooleks, mis juhtuks, kui telemaatikalahendused peaksid äkitselt kaduma. Krišjānis Caune vastab enesekindlalt: „Võrdleksin seda maailma lõpuga. Oleme mitmesuguste tehnoloogialahendustega nii ära harjunud, et telemaatika on meile sama tähtis kui internetiühendus. Mis juhtuks, kui mõlemad äkki kaoksid? Me jääksime muidugi ellu, aga see oleks väga raske.“ Kui ka sinu ettevõte vajab mitmekülgseid sõidukipargihalduslahendusi, broneeri aeg Maponi kliendiprojektijuhi juures või kirjuta aadressil sales@mapon.com!
Kuidas mõõta ja parandada ettevõtte sõidukipargi tõhusust?

Kuidas mõõta ja parandada ettevõtte sõidukipargi tõhusust?

Sinu sõidukipark kasvab su ettevõttega ühes taktis. Aja jooksul on sõidukiparki ja selle tõhusust järjest keerukam hallata. Mida rohkem sõidukeid sul on, seda raskem on aru saada, kas neid on parasjagu, liiga palju või hoopis puudu. Kuna tänapäeval seisab sellesama probleemiga silmitsi arvukalt era- ja riigiettevõtteid, oleme Maponis loonud uhiuue sõidukipargi tõhususe lahenduse, mille toel saad oma sõidukipargis välja selgitada üldise tõhususe optimeerimiseks tarvilikud muudatused. Milleks ise rehkendada, kui kasutajasõbralik süsteem teeks töö sinu eest ära?  Kuidas see toimib? Igal sõidukipargil on oma iseärasused ja kasutusmustrid. Mõnda sõidukit kasutatakse ainult kindlatel kellaaegadel, mõnega töötamine tähendab sõitu, teised seisavad töö ajal kindlas kohas paigal. Mõtle näiteks tavalisele kergsõidukile, millega sõidetakse kodu ja töö vahet, pikamaaveokile ja ehitusmasinale. Kasutatavatest sõidukitüüpidest olenemata teeb Maponi sõidukipargi tõhususe lahendus sõidukipargi jõudluse sulle automaatselt läbipaistvaks. Lahenduse kasutuselevõtul tuleb sul määrata päevad, millal sõidukipargi tõhusust arvutatakse. Lisaks saad määrata päevased töötunnid, mis tähistavad 100% tõhusust. Näiteks kui ettevõtte sõidukeid kasutatakse ainult esmaspäevast reedeni 7,5 tundi päevas, tuleb täpse tõhususarvutuse saamiseks määrata järgmine seadistus: Meie süsteem kogub kõikidest sõidukitest andmeid kord päevas ja salvestab need süsteemi, nii et ajalooandmed jäävad muutumatuks, kui peaksid muutma tööpäevi ja/või päevaseid töötunde või eemaldama sõidukilt jälgimisseadme. Lühidalt näitab sõidukipargi tõhusus ettevõtte sõidukipargi seisundit kindlal kuupäeval. Üksikasjalik tõhususarvutus Sõidukipargi tõhusust mõõdetakse skaalal 0–100% ja üldskoor kuvatakse lihtsa värviskeemiga, kus: punane tähistab halvimaid tõhususskoore; oranž ja kollane tähistavad keskmiseid tõhususmäärasid; roheline tähistab häid ja suurepäraseid tulemusi. Analüüsida saab sõidukite gruppide, grupeerimata sõidukite või kogu sõidukipargi tõhusust. Lisaks leiad päeva-, nädala- ja kuuvaatest käepärase ülevaate. Nimetatud vaated sisaldavad viite hõlpsasti mõistetavat teabetahvlit, millel kuvatakse järgmiste parameetrite keskmiseid päevaseid väärtusi. 1. Tõhusus2. Sõiduaeg3. Tühikäiguaeg4. Süüte väljalülitusaeg5. Süüte sisselülitusaeg Kõik teabetahvlitel kuvatavad väärtused põhinevad sinu määratud ajavahemikul ja grupeeritud/grupeerimata sõidukitel. Kuid iga kasutaja saab vaadata ainult neid sõidukite gruppe ja grupeerimata sõidukeid, millele tal on juurdepääs. Päeva-, nädala- ja kuuvaate peamised erinevused on järgmised. Päevavaade sisaldab eraldi iga sõiduki üksikasjalikku analüüsi: sõitmise, tühikäigu, sisse- ja väljalülitatud süüte aegu. Ja kui klõpsad kindla sõiduki ajariba, kuvatakse sõiduki kõik marsruudid vastava päeva jooksul. Nädalavaade näitab nädalast sõidukipargi tõhusust valitud sõidukite ja gruppide kaupa ning keskmiseid päevase tõhususe, sisse- ja väljalülitatud süüte, tühikäigu ja sõitmise aegväärtusi. Lisaks sisaldab nädalavaade eraldi iga sõiduki päevaseid koguväärtusi. Samad funktsioonid on ka kuuvaates, mis kajastab ühe kuu tõhususandmeid. Viis parandada tõhusust ja vähendada kulusid Sõidukipargi tõhususe lahendusest lõikavad kasu nii erasektor kui ka riigiasutused. Läti riigikantselei hiljutise aruande kohaselt oli riigiasutustel 2019. a alguses 301 sõidukit, mille aastane läbisõit oli väike (alla 8500 km). Kuigi võrreldes 2018. a augustiga, mil ebatõhusaid sõidukeid oli 450, on tehtud edusamme, kulus sõidukipargi hetketõhususe arvutamiseks ja tõhususe parenduskava ellurakendamiseks rohkesti aega ja vaeva. Aga nüüd on saadaval kasutusvalmis lahendus, mis kogub terve sõidukipargi andmeid palju kiiremini ja mugavamalt, mis võimaldab organisatsioonidel näha suurt pilt ja parandada oma äritegevuse korraldust. Kui saad oma sõidukipargi jõudlust jälgida, aitab see optimeerida sõidukipargi suurust ning hoida pikas perspektiivis kokku väärtuslikke ressursse – aega ja raha. Lahenduse abil saad igal juhul teada, kas kõiki ettevõtte sõidukeid läheb ka tegelikult tarvis, ja seda ilma vajaduseta ise mahukaid aruandeid koostada, sest süsteem teeb selle sinu eest ära. Nagu näha, annab Maponi sõidukipargi tõhususe lahendus sõidukipargi mitmesuguste tõhususnäitajate hindamiseks sinu käsutusse hulganisti võimalusi. Meie meeskond tutvustab seda sulle meeleldi põhjalikumalt, nii et võta meiega julgesti ühendust meiliaadressil info@mapon.com või telefoninumbril +371 6727 1803.
Tänu Maponi lahendustele vähenes sõidukipargi kütusekulu 10%

Tänu Maponi lahendustele vähenes sõidukipargi kütusekulu 10%

Otaņķu Dzirnavnieks on Balti regiooni suurim põllumajandusteenuste osutaja, kellel on Euroopa turul 20 aasta pikkune kogemus. Ettevõtte põhitegevusalaks on põllumajandussaaduste transport. Seda tehakse paarikümnest sõidukist koosneva sõidukipargi toel. Ettevõtte prioriteediks on toodete ja teenuste vastamine esmaklassilisele kvaliteedistandardile. Seetõttu pöörab Otanķu Dzirnavnieks alati suurt tähelepanu nii valdkondlikele kui ka tehnilistele arengusuundadele, et oma äritegevust, sh sõidukipargihaldust, pidevalt moderniseerida ja optimeerida. Eesmärk: parandada sõidukipargi haldamise tõhusust Vajadus sõidukipargi haldusprotsesside optimeerimise järele tekkis umbes 10 aastat tagasi. Tol ajal toimus suhtlus sõidukijuhtidega ja marsruutide planeerimine veel telefoni teel. See oli aeganõudev ja keerukas. Lisaks kulutas ettevõtte ressursse vajadus kaasata dispetšereid ja aeg-ajalt ka teisi töötajaid, et sõidukijuht saaks oma sõidumeeriku andmeid kontrollida. Mida suuremaks kasvas sõidukipark, seda ebatõhusamaks see asjaajamine muutus. Seega hakkas ettevõte otsima igapäevaseks asjaajamiseks mõeldud lahendust. „Kui otsustasime, et ettevõte vajab sõidukipargi haldamise lahendust, uurisime turul saadaolevaid võimalusi ja valisime Maponi tema pakutava platvormi tõttu. Alternatiividega võrreldes tundus see mugavam ja lihtsamini mõistetav,“ räägib ettevõtte Otaņķu Dzirnavnieks juhatuse liige Jānis Lanka, lisades, et 2009. aastal alanud partnerlus kestab siiani. Lahendused kogu sõidukipargile – kergsõidukitest veokite ja traktoriteni Tänaseks on Maponi seadmed paigaldatud peaaegu kõigile ettevõtte sõidukitele: autodele, veokitele, traktoritele ja tütarettevõtete sõidukitele. Muu hulgas kasutab Otaņķu Dzirnavnieks GPS-jälgimise, kütusekontrolli, sõidumeeriku kaugallalaadimise, sõidukijuhi käitumise analüüsi ja sõidukite ülevaatuse lahendust. Kogutud andmed sünkroonitakse ettevõtte ERP-süsteemiga, mis kasutab neid äriprotsesside juhtimisel. Tõhusam transport ja väiksem kütusekulu „Peagi pärast jälgimislahenduste kasutuselevõttu hakkasid paranema nii transpordi kvaliteet kui ka tõhusus, kuna nägime sõidukite asukohta reaalajas ja saime edasisi ülesandeid ette planeerida,“ sõnab Jānis Lanka tulemuste kohta. Teiseks märkimisväärseks edusammuks on muutus kütusetarbes: pärast Maponi kütusekontrolli lahenduse kasutuselevõttu vähenes kütusekulu 10%. Samuti on palju mugavam vaadata kogu teavet sõiduki kohta, näiteks kohustuslike sõidukiülevaatuste, litsentside, kindlustuste jms olekut, ja kasutada mobiilirakendust, millest on kasu nii meie töötajatele kui ka klientidele, kes näevad hõlpsasti sõiduki asukohta ja töö edenemist. „Meil on väga hea meel, et Mapon täiendab oma lahendusi pidevalt ning võtab kuulda ja rakendab ellu meie soovitusi, aidates meil paremini töötada ja äritegevust laiendada.“ Kas soovid oma ettevõttes parandada sõidukipargi haldusprotsesse? Võta meiega ühendust ja meie meeskond koostab sulle tasuta isikliku hinnapakkumise, mis põhineb su ettevõtte vajadustel.
SCHWENKI viis parandada ettevõtte sõidukipargi juhtide sõidustiili

SCHWENKI viis parandada ettevõtte sõidukipargi juhtide sõidustiili

Euroopa Komisjoni andmetel moodustab transpordisektor Euroopa energiatarbimisest 33%, millest omakorda 80% kuulub maanteetranspordi arvele. Siiski on ettevõtjad viimastel aastatel hakanud parandama sõidukite kasutusviise, et vähendada energia- ja kütusetarvet ning sõidukite hoolduskulusid. See tähendab, et ettevõtjad keskenduvad sõidukipargi tõhususe ja juhtide sõidustiili parandamisele, edendades kogu valdkonnas positiivseid muudatusi.   Juhi käitumise lahendus näitab, kuidas sõidukijuht oma teadmiste, taju ja kognitiivsete oskuste põhjal tegutseb. Oleme seda aja jooksul märkimisväärselt täiustanud ja täna võime uhkust tunda, et Maponil on väga täpseks arendatud ja läbimõeldud sõidukijuhi käitumise jälgimislahendus, mille abil saavad meie kliendid hinnata sõidustiili mitmesuguste kriteeriumide alusel, sealhulgas: kütusesäästlikult sõitmine; tühikäiguaeg; inertsjõu kasutamine; äkiline pidurdamine, kiirendamine, kurvivõtt jne. Nimetatud kriteeriumide põhjal määratakse sõidukijuhtidele tulemuslikkushinnangud skaalal A–G ning koostatakse üksikasjalikum aruanne iga sõidukijuhi harjumuste kohta. Lahendus pole mõeldud ainult analüüsimiseks, vaid ka sõidukijuhtidele tagasiside andmiseks, võimaldades neil paremini liigelda, parandada liiklusohutust ning vähendada kütusekulu ja heitkoguseid. Sõidukijuhi käitumise analüüs suurettevõttes Üha enam nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi ettevõtteid võtab oma sõidukipargi haldusprotsessides kasutusele sõidukijuhi käitumise lahenduse, kuna see aitab parandada sõidukijuhtide tulemuslikkust ja optimeerida ettevõtte ressursse. Ülemaailmne ehitusmaterjalide tootja SCHWENK, mis tegutseb rohkem kui 50 eri riigis, oli Lätis üks esimesi ettevõtteid, mis hakkas sõidukijuhi käitumise lahendust kasutama. SCHWENK kasutab Maponi lahendusi 2015. aastast ja sõidukijuhi käitumise lahendust 2017. aastast, mil see välja lasti. Ettevõtte otsuse taga oli soov hoolitseda oma sõidukijuhtide ohutuse eest, mis on üks ettevõtte põhiprioriteetidest. Investeering sõidukijuhtide ametialasesse arengusse Regulaarne ja üksikasjalik sõidukijuhi käitumise analüüs annab ettevõtte juhtkonnale võimaluse hinnata, milliseid sõidukijuhi tulemuslikkuse aspekte tuleks parandada. Lisaks julgustab see ettevõtet eraldama sõidukijuhtide sõidustiilikoolitusteks vajalikke ressursse. Ettevõttele on väga tähtis, et SCHWENKI sõidukijuhid liikleksid professionaalselt ja väärikalt, järgides liiklusohutuse ja -viisakuse põhimõtteid. Kogutud andmete abil saab analüüsida järgmist: sõidukiirus; äkiline kiirendamine ja pidurdamine; äkiline kurvivõtt; püsikiirusehoidiku ja inertsjõu kasutamine; tühikäik ja muud tegevused. Saadud tulemused aitavad ettevõttel korraldada töötajatele liikluskultuuri ja -ohutuse koolitusi. Näiteks toimub äkilisi kurvivõtte märkimisväärselt harvem, mis vähendab ümberminekuohtu. Sõidukijuhi tulemuslikkusest tervikpildi nägemine on suur eelis, mis aitab parandada logistika tõhusust ning optimeerida kütusetarvet, amortiseerumist ja ettevõtte kulusid. Ettevõtte SCHWENK ärivaldkond hõlmab raskesti ligipääsetavate objektidega seotud sõidukitööd, mis mõjutab kütusest ja kulumist tulenevaid kulusid arvestatavalt. Maponi lahendus võimaldab ettevõttel neid objekte sõidukijuhi käitumise analüüsimisel tähele panna ning teha andmete põhjal klientidele täpsemaid finantspakkumisi. Ettevõtte ja keskkonna kestlikkust parandav lahendus Maailmas on korraldatud rohkesti eri liiki uuringuid selle kohta, kuidas mõjutab sõidustiil sõiduki tehnoseisundit, liiklusõnnetuste hulka ja heitkoguste suurust. Näiteks on USA teadlased kindlaks teinud, et äkiline kiirendamine ja pidurdamine võib maanteel raisata kütust ja lühendada läbisõitu 33% ning linnas 5%. Mida rohkem kütust tarbitakse, seda suuremaid heitkoguseid lastakse atmosfääri. Meie süsteemi kasutades on SCHWENK oma sõidukipargis vähendanud kütusekulu ja parandanud liikluskultuuri. Ettevõte on nii kohalikus kui ka üleilmses mastaabis seadnud esikohale ohutuse. Lisaks on SCHWENK saanud mitmesuguseid auhindu, mis tunnustavad selles vallas ettevõtte saavutusi ja häid tavasid. Kui sul on sõidukijuhi käitumise analüüsi kohta küsimusi või soovid seda lahendust proovida oma ettevõttes, klõpsa siin.
Bertschi AG parandab Maponi lahenduste abil sõidukijuhtide koolitamist ja tarneahela nähtavust

Bertschi AG parandab Maponi lahenduste abil sõidukijuhtide koolitamist ja tarneahela nähtavust

Transpordi- ja logistikaettevõtted üle maailma pingutavad selle nimel, et oma sõidukiparke ohutumaks ja tõhusamaks muuta ning tarneahelas nähtavust parandada. Üha enam ettevõtjaid otsustab kasutada sõidukipargihalduslahendusi nii sõidukipargi ohutuse kui ka üldiste sisetoimingute parandamiseks. Siit saad teada, kuidas on meie sõidukipargihaldusplatvorm aidanud Euroopa turu ühel peamisel kemikaalide ühendveoettevõttel Bertschi AG jääda kindlaks oma põhimõttele „Stop at risk“. Täiendavaid ohutusmeetmeid nõudev tegevusala Bertschi AG on spetsialiseerunud keemiatööstuse vedelike ja kuivpuistlasti hulgilogistikale. Täna on ettevõte Euroopas kemikaalide ühendvedude turuliider, transportides veoseid raudteid, maanteid ja veeteid mööda, ning on samuti tõusnud oluliseks tegijaks üleilmses ISO-mahutitranspordis ja lisandväärtusega logistikateenustes. Bertschi AG sõidukipargis on 1100 veokit, mis toimetavad veoseid sadadesse kohtadesse Euroopa eri paigus.  Bertschi AG protsesside ümberkujundamise ja digiülemineku projektijuhi Paula Sanchez Sobrini sõnul: „Usaldusväärsete logistikateenuste osutamisel on nähtavus alati peamiseks katsumuseks. Tulemuslik plaanimine ja seega ka teenusekvaliteedi parandamine on võimalikud ainult siis, kui sul on veose praeguse oleku kohta piisavalt teavet ja täpne info.“ Soovides hankida läbipaistvaid andmeid oma sõidukipargi kohta ja vahendit, mis aitaks ettevõttel parandada sõidukijuhtide tulemuslikkust, hakkas Bertschi AG otsima sõidukipargihaldusteenust, mis vastaks tema vajadustele. Pilootprojekt ettevõtte Soome tütarettevõttes Bertschi AG tütarettevõtted tegutsevad 38 riigis ning Maponist kuulis Šveitsi peakorteri tiim esmakordselt Bertschi Finlandilt. Tütarettevõte katsetas meie lahendusi peaaegu terve aasta ja otsustas seejärel katseperioodi veel ühe aasta võrra pikendada – sel korral kaasati Bertschi AG teatud erinõuete kohaste funktsioonide arendamisse ka Maponi tiim. „Kui olime platvormi ühe aasta katsetanud, mõistsime Maponi potentsiaali ja otsustamise katseaega pikendada. Meie otsuses varustada kõik Bertschi AG veokid Maponiga oli suur kaal teenuse kvaliteedil ning lihtsal ja selgel koostööl Maponiga,“ selgitas Paula Sanchez Sobrini.  Äritegevuse optimeerimine ja sõidukijuhtide individuaalkoolituste pakkumine Bertschi AG kasutab mitut Maponi lahendust, muu hulgas GPS-jälgimist ja sõidukijuhi käitumise lahendust, mis on Paula Sanchez Sobrini sõnul ettevõtte jaoks üks kõige kasulikumaid funktsioone.  „Maponit kasutades suudame klienditellimuste väljasaatmist optimeerida ning seega esitada täpseid ja usaldusväärseid saabumisaegu,“ räägib Bertschi AG esindaja. „Samuti saame Maponi abil lahendada liiklusohutusega seotud kitsaskohti. Sõidukijuhtide käitumisparameetrite põhjal saame oma käitumispõhist ohutuskoolitust (BBS) kohandada iga sõidukijuhi vajaduste järgi. Isikupärastatud koolitus, mis keskendub konkreetse sõidukijuhi murekohtadele (nt sujuv ja tõhus sõit jne), aitab meil vähendada liiklusõnnetuste arvu,“ lisab ta.  Kasutajasõbralik platvorm ja klienditeenindus Rääkides koostööst Maponiga, tõstab Paula Sanchez Sobrini esile meie platvormi kasutatavust ja kliendituge. “Kiire reageerimine mis tahes ebamugavusele ning Maponi valmidus aidata Bertschi AG-l oma eesmärke saavutada on kahtlemata kogu teenuse kõige väärtuslikumad aspektid.” “Maponi platvorm on kasutajasõbralik ja seda töös hoidvad inimesed väga abivalmid. Ettevõtte meeskond on professionaalne, usaldusväärne ning vastuvõtlik uutele ideedele ja projektidele,“ ütleb ta. Mapon pakub sõidukipargi haldamise ja varade jälgimise lahendusi iga ärivaldkonna tarbeks. Kui soovid teada, mida saab meie tiim teha sinu ettevõtte heaks, oled alati oodatud meiega ühendust võtma! 
Ajomestarit: Maponi platvormi andmed on meie äritegevuses asendamatud

Ajomestarit: Maponi platvormi andmed on meie äritegevuses asendamatud

Kohtusime oma kliendi Ajomestarit Ltd-ga, et rääkida nende kogemusest Maponi lahendustega. Maponi platvorm on üks kõige olulisemaid töövahendeid ettevõtte igapäevatöö mitmes valdkonnas: halduses, ülesannete ajastamisel, hooldustöödel ja arveldustoimingutes. Ettevõte jälgib Maponi lahenduste abil rohkem kui sadat sõidukit. Ajomestarit on Soome ettevõte, mis osutab transpordi- ja laoteenuseid, sealhulgas: transport messide ja ürituste jaoks; reisijate vedu; seadmete rentimine. Ettevõttes töötab üle 70 transpordispetsialisti. Mapon toetab Ajomestariti tegevust iga päev klientidele kindlate ja usaldusväärsete transporditeenuste osutamisel. „Meie kasvu käigus on Maponilt saadav ajakohane teave osutunud äritegevuses asendamatuks. Minu jaoks on kõige olulisem, et saan ühes süsteemis selge ja lihtsa kiirülevaate sõidukipargi olukorrast. Suure sõidukipargi ja arvuka personali korral on see veel olulisem,“ ütleb Ajomestariti tegevjuht Toni Murtoniemi. Maponi tööriistad parandavad tööviljakust Ajomestarit jälgib Maponi platvormi abil tööaegu, töötajate sõiduharjumusi ja muudki. Maponi kaheks asendamatuks funktsiooniks on geotarastus ja teavitused.  Näiteks kasutab Ajomestarit neid kohalike koolipiirkondade läheduses sõidukiiruse jälgimiseks. Nende kohtade jaoks on ettevõte loonud Maponi platvormi kaardil geopiirded. 40 km/h kiiruspiirangu ületamise korral saavad nii haldur kui ka sõidukijuht oma telefonis kohe teavituse. Pärast geotsooni loomist saab seadistada teateid, nt kindlas piirkonnas kiiruse ületamise kohta Teine ettevõtte jaoks oluline täiustus on seotud tühikäiguajaga. Pärast Maponi kasutuselevõttu on see vähenenud. Ettevõttes Ajomestarit on Maponi platvormi näol tegu reaalajas liiklusohutust parandava lahendusega, mis aitab lisaks edendada keskkonnahoidlikke ja ökonoomseid sõiduharjumusi. „Me ei piirdu üksnes pistelise jälgimisega. Mapon on meie igapäevane töövahend, mida kasutab aktiivselt iga haldur ja sõidukijuht. Andmeid kogutakse ja raporteeritakse iga päev, mis innustab ja õhutab meid kõiki kvaliteetset tööd tegema,“ ütleb Toni Murtoniemi. Haldurid vaatavad sõidukipargi tõhususe lahendusest enim tühikäigul olevaid sõidukeid Kiirreageerimine kliendipäringutele Sõidukipargi haldusteenuste osutaja valimisel jäi Ajomestaritile silma Maponi ulatuslik funktsioonivalik, mis saab ettevõtte tegevust toetada mitmes eri valdkonnas. Jälgimispartneri valimisel osutus see paindlikkus oluliseks müügiargumendiks.  Reaalajas GPS-jälgimine on lihtsustanud tööülesannete ajastamist ja planeerimist, kuna kõik sõidukid (ja nende liikumine) on kuvatud interaktiivsel kaardil. Ajomestarit saab öelda klientidele kohaletoimetamise täpse ajavahemiku ja vajadusel võib kliendiga lingi kaudu jagada isegi sõiduki liikumisteed.  Klientide ajakavapäringutele on lihtne ja kiire vastata ning enam pole tarvis teha tarbetuid telefonikõnesid, kuna haldurid saavad sõidukite liikumist ja sõidukipargi olukorda jälgida reaalajas. Lisaks lihtsustab marsruudiajaloo tööriist peale- ja mahalaadimisaegade kontrollimist. Marsruudiajalugu annab usaldusväärse pildi sellest, kus ja kui kaua on sõiduk viibinud „Püüame klientide soove täita võimalikult kiiresti, mõnikord kõigest ühe tunniga. See on võimalik tänu Maponi tööriistadele,“ sõnas Toni Murtoniemi. Lihtne sõidukipargiandmete kogumine Toni Murtoniemi sõnul on tänu Maponile ülimalt lihtne jälgida sõidukipargi kulusid, mis omakorda hõlbustab eelarvete kavandamist ja nendest kinnipidamist. Kui esialgsed juurutustoimingud välja arvata, ei ole Maponi platvormile tarvis pidevalt andmeid sisestada, sest need kogutakse automaatselt. Pärast kasutuselevõttu sujub hooldus vaevata ning kõik andmed on saadaval ühes ja samas kohas.  Tegevjuht märgib, et kasutab Maponi aruandeid väga tihti. Neid saab saata otse kindlale meiliaadressile ning erinevate aruannete abil on kogutud andmeid lihtne analüüsida. See võimaldab töötajatel keskenduda olulisematele asjadele ning teha otsuseid täpse info põhjal. „Üldiselt oleme Maponi teenustega rahul. Hea meel on näha, et tarkvara arendatakse pidevalt edasi ja et klientide soove võetakse kuulda. Tulevikus võime kaaluda teisigi Maponi funktsioone, mida me veel ei kasuta,“ ütles Toni Murtoniemi. Mapon pakub mitme erineva tegevusala ettevõtetele sõidukipargi haldamise ja varade jälgimise lahendusi: aitame jälgida väikeseid, suuri ja segasõidukiparke ning kõiki sinu väärtuslikke varasid. Kui otsid oma sõidukipargile edumeelset halduspartnerit, võta meiega ühendust!
Mapon aitab Remeol edendada keskkonnahoidlikku sõitu ja optimeerida äritegevust

Mapon aitab Remeol edendada keskkonnahoidlikku sõitu ja optimeerida äritegevust

Täpsem sõidukipargihaldus ei seisne ainult sõidukipargiandmete kogumises, vaid hõlmab nii ettevõtte ressursside optimeerimist kui ka keskkonnahoidu. Mapon esitab rohkesti andmeid, mis aitavad langetada arukaid otsuseid sõidukipargi kasutuse ja hoolduse ning keskkonnahoidliku liiklemise kohta. Meie klient Remeo, jäätmekäitlusettevõte ja ringmajanduse edendaja, kasutab Maponi lahendusi oma tegevuse andmepõhiseks optimeerimiseks ja keskkonnasõbralike liiklemistavade arendamiseks. Kohtusime Remeo esindajatega, et arutleda selle üle, kuidas toetab täpsem sõidukipargihaldus nende eesmärke seoses keskkonnamõju vähendamise ja tegevuse optimeerimisega. Faktipõhised otsused reaalajas sõidukipargiandmete toel Maponi platvorm on Remeo töödejuhatajatele parema käe eest. Igapäevatöös kontrollivad töödejuhatajad Isto ja Neea Maponi abil ettevõtte sõidukite reaalajas asukohta ja seda, mida juhid rooli taga teevad. Sõidustiili analüüsi aruanded annavad väärtuslikku teavet sõidukijuhtide koolitusteks ja arenguvestlusteks, mis aitab Remeol saavutada oma ökonoomsuseesmärke. Kuna sõidukipargihaldus moodustab poole kogu Remeo ressurssiplaneerimisest, on ajakohased sõidukipargiandmed andmepõhiste otsuste tegemisel üliolulised. Faktide põhjal otsuste langetamine on äritegevuse alustala. Lisaks sõiduki asukohaandmetele annab Mapon töödejuhatajatele hulgaliselt muud olulist infot. Mapon on suurepärane tööriist tagasiside ja kahjuaruannetega tegelemiseks. Maponi abil saab kontrollida sõidukite asukohti, marsruudiajalugu, kuupäevi, kellaaegu ja sõidukiirusi. See hõlbustab menetlusprotsessi ja võimaldab kiiresti reageerida potentsiaalsetele nõuetele. „Näiteks kui keegi teatab meile, et raskeveok on konkreetsel kellaajal ja kindlas asukohas mõlkinud pargitud autot, saame selle väite Maponi aruannete toel ümber lükata, kui meie sõidukid ei viibinud nimetatud ajal selles piirkonnas,“ selgitab Remeo töödejuhataja Isto. Sõidukipargi tõhusus- ja hooldusandmed ühes kohas Sõidukipargi tõhus kasutus on eriti oluline ettevõtetele, kelle äritegevus keerleb ümber sõidukipargi.  „Üldiselt moodustab sõidukipargi haldamine 50% meie ressurssiplaneerimisest ja teise poole moodustavad inimesed. Remeos käivad sõidukijuht ja sõiduk alati käsikäes. Seetõttu on meie jaoks väga oluline omada õiget arvu sõidukeid, et vältida nende alakasutust või pidevat puudujääki,“ selgitab Remeo arendusjuht Joonas Savolainen.  Maponi sõidukipargi tõhususe ja kasutamise andmeid saab kasutada sõidukite optimaalse arvu kohta järelduste tegemiseks ning töövahetuste planeerimiseks, et tagada kõigi sõidukite võimalikult tõhus kasutamine. Remeos on sõidukipargi haldamine lihtne protsess, sest sõidukijuhid teevad Mapon GO rakenduse abil regulaarselt sõidukikontrolle. Nende kontrollide põhjal broneerivad järelevaatajad sõidukitele tarviliku hoolduse. Sõidukispetsiifiline teave hooldus- ja ülevaatuskuupäevade kohta on süsteemis alati kättesaadav. Lisaks sõidukipargi tõhususe ja hoolduse andmetele esitab Mapon läbisõiduandmed, mida saab kasutada süsinikujalajälje arvutustes. „Lihtne ligipääs kõigile andmetele sama tarkvara kaudu aitab igapäevatöös väga palju.“ – Isto, Remeo töödejuhataja Kokkuvõttes on sõidukipargihaldussüsteem jäätmekäitlusettevõtte Remeo igapäevatöös asendamatu töövahend, mis annab järelevaatajatele ja töödejuhatajatele ühel platvormil tervikliku ülevaate kõigist sõidukipargiandmetest, aidates teha paremaid otsuseid.  Keskkonnasõbralikumad ja ökonoomsemad sõiduharjumused Remeo ja Maponi koostöö algas 2018. aastal eesmärgiga optimeerida Remeo sõidukipargi haldusprotsesse ja keskenduda sõidukijuhtide käitumise jälgimisele.  Sõidustiili analüüs annab sõidukijuhi liiklemisharjumuste kohta täpset teavet. Lahenduse mõõdikud hõlmavad andmeid ökonoomse kiiruse, vabakäiguga sõitmise, tühikäigu, äkilise kiirendamise ja pidurdamise kohta. Lisaks jälgib Remeo juhtide kiiruseületamist. „Tänu säästlikele sõiduharjumustele oleme jätnud atmosfääri paiskamata süsinikdioksiidi koguses, mis on võrdne aasta jooksul 200 eramaja kütmisel tekkiva heitkogusega.“ – Remeo Juhi käitumise analüüsi abil saab tuvastada vastutustundlikku juhtimist ja teisalt reageerida raiskavatele harjumustele. Järelevaatajad saavad sõidukijuhte säästlikuma, ohutuma ja keskkonnahoidlikuma liiklemise osas harida. Paljud Remeo juhid näevad selles positiivset väljakutset! „Kogudes andmeid kütusekulu, sõiduki seisukorra ja sõiduharjumuste kohta, saame hinnata oma tegevust andmete ja tulemuste vaatevinklist ning teha pingutusi süsinikuheitmete vähendamiseks,“ kirjutab Remeo oma artiklis. Maponi sõidustiili analüüs annab lihtsasti loetavas formaadis infot peamistest sõidustiilinäitajatest, nagu ökonoomne kiirus ja vabakäiguga sõitmine. Remeos sõidustiili edendamine Remeo eesmärk 2023. aastaks oli keskenduda sõidustiili vabakäiguparameetri väljatöötamisele. Vabakäigul liigub sõiduk nii, et käik on neutraalasendis. Ettevõtte eesmärk oli suurendada vabakäigul sõidu osakaalu kümne protsendini. Praktikas tähendab see 10% väiksemat kütusekulu ja ligikaudu samas suurusjärgus väiksemaid heitkoguseid.  Lisaks heitkoguste vähendamisele hoiab vabakäik ka sõidukit ennast, vähendades äkkpidurduste arvu ja aeglustades rehvide kulumist. „Pikas perspektiivis toob vabakäigu suurem osakaal kaasa sõidukipargi remonditööde harvenemise ja nii säästame ka loodusvarasid,“ kirjutab Remeo oma artiklis. Üks suuremaid ja käegakatsutavamaid taipamisi pärineb Remeo sõidukijuhilt, kes mõistis, et säästlikumale sõidule ei kulu rohkem tööaega, ent kütusekulu arvelt saadav kokkuhoid on tohutu: „Andmeid kätte saades ja vabakäigule keskendudes on tankimisvälp nüüd kahe päeva asemel kolm päeva, samas kui töö saab sama sujuvalt tehtud,“ ütles Remeo juht. Alates 2022. aasta kevadest on Remeo keskmine vabakäigumäär tõusnud ja trend jätkub õiges suunas. 2023. aasta sügiseks olid parimad sõidukijuhid saavutanud vabakäigu kuni 30% osakaalu. See on suurepärane protsent, kuid märkimisväärne kütusesääst on võimalik saavutada juba 15% osakaalu juures. Remeo Lahti osakonna vabakäigumäär näitab eeskuju. Koostöö täpsema ja andmepõhise sõidukipargihalduse alal Mapon töötab pidevalt selle nimel, et platvorm oleks võimalikult intuitiivne, nüüdisaegne ja kasutajasõbralik. Rõõmustav on kuulda, kuidas Remeo töödejuhatajad Neea ja Isto ning arendusjuht Joonas on ühel meelel, et Maponi platvorm on loogiline ja kergesti kasutuselevõetav. Isto ja Joonas ütlesid, et Maponi kasutama hakkamiseks pole tarvis ajamahukat väljaõpet ega juhendamist: „Väiksest lühitutvustusest piisab, et platvormi kiiresti kasutama õppida.“ „Oleme Maponi inimestega algusest peale hästi läbi saanud ja ka see oli – lisaks hõlpsasti kasutatavale liidesele – üks põhjustest, miks otsustasime nendega koostööd teha. Kui meil on sõidukipargiga seoses uusi ideid, näib mulle alati, et Mapon on sama põnevil kui me ise. Meile ei öelda kunagi esimese asjana, et miski ei ole võimalik, nad hakkavad alati võimalusi uurima ja reageerivad meie vajadustele. See on olnud ülimalt positiivne,“ selgitas Joonas. „Kui minult küsida, soovitaksin esimesena kindlasti Maponit.“ – Joonas, Remeo arendusjuht Meie koostöö algusest on Remeo tundnud huvi uute viiside vastu, kuidas saaks Maponi platvorm aidata ettevõttel sõidukipargihalduse eesmärke täita. Nad on meie lahendusi aktiivselt testinud ja tagasisidet andnud ning me oleme alati püüdnud nende nägemust võimalikult hästi toetada. „Mul on väga hea meel, et meie vastastikune tihe koos- ja arendustöö on vilja kandnud,“ sõnab kokkuvõtlikult Antti Korhonen, Mapon Finlandi operatsioonide juht.  Kui otsid oma sõidukipargile edumeelset halduspartnerit, võta ühendust Maponiga. Oleme üks Euroopa peamistest sõidukiparkide haldusteenuste osutajatest, kellel on rohkem kui 18 aastat kogemusi. Pakume mitmesuguseid sõidukipargihalduslahendusi, nagu sõidukite reaalajas jälgimine, sõidumeeriku andmete kaugallalaadimine, kütuse jälgimine, sõidukipargi kaamerasüsteemid ja palju muud – seda kõike ühel platvormil. Võta julgelt meiega ühendust, kui soovid oma sõidukiparki tõhusamalt hallata, andmepõhiselt optimeerida ja jätkusuutlikumalt majandada!
Sõidukipargihalduse analüütika – langeta andmepõhiseid otsuseid

Sõidukipargihalduse analüütika – langeta andmepõhiseid otsuseid

Kaasaegne tehnoloogia pakub tohutult võimalusi sõidukipargihalduse analüütika ja andmepõhise otsustamise jaoks. Mida rohkem andmeid kasutad ja tuleviku jaoks võrdlusaluseid määrad, seda enesekindlamalt saad otsuseid teha. Sul võib aga olla keeruline kogu teabega toime tulla ja mitte uppuda ettevõtte kasutatavatesse arvukatesse platvormidesse. Õigupoolest kasutab 46% sõidukiparkidest tegevuse juhtimiseks üle 10 rakenduse ja 48% sõidukipargi halduritest rõhutavad, et neile kõige kasulikum tehnoloogialahendus oleks üks platvorm, mis annab kogu vajaliku teabe.
Karm tõhusus: logistikas temperatuuri jälgimine

Karm tõhusus: logistikas temperatuuri jälgimine

Kui oled kunagi pärast kauba mahalaadimist seisnud silmitsi üleküpsete puuviljade, idanema hakanud juurviljade või värvi muutnud krevettidega, tead transpordi temperatuuriprobleemide tagajärgi omast kogemusest. Kui tegeled külmahela juhtimisega, on õige temperatuuri hoidmine su ettevõtte edu pandiks. Selles artiklis võtame vaatluse alla logistikas temperatuuri jälgimise, sealhulgas suurimad katsumused ja nende ületamise võimalused temperatuurigraafikute abil. Logistikas temperatuuri jälgimine: kolm peamist katsumust Seadmete valed seadeväärtused Transpordiettevõtete üheks suureks probleemiks on külmutusseadmete valed temperatuuriseaded. Näiteks võid ette kujutada olukorda, kus veost tuleb hoida +2 °C juures, kuid inimliku eksimuse tõttu seatakse seadmes temperatuuriks +22 °C. Selliseid vigu juhtub palju sagedamini, kui arvata võiks. Teine sage näpukas on ärajäetud või üleliigne komakoht: näiteks külmutuskonteiner, mille temperatuuriks on ettenähtud +6 °C asemel hoopis +0,6 °C. Tihti aetakse omavahel segi ka positiivseid ja negatiivseid arve ning seatakse +6 °C asemel temperatuuriks hoopis –6 °C. Lisaks võivad valesid temperatuuriseadeid põhjustada seadmerikked, näiteks defektsed pikslid juhtpaneeli ekraanil. Põhjusest olenemata seab soovitud parameetritest kõrvalekaldumine ohtu veetava kauba kvaliteedi. Hädast aitab välja logistikas temperatuuri kaugjälgimine, sest tänu sellele märkab haldur tehtud viga ja saab sellest sõidukijuhile teada anda. Valed seadmerežiimid Jahutatud tooteid saab transportida kahes eri režiimis: pidevrežiimis ja käivitus-peatusrežiimis. Kui valida vale režiim, tekivad transportimisel temperatuuriga seotud probleemid. Pidevrežiimis töötab külmutusseade ilma pausideta. Pärast soovitud temperatuuri saavutamist lülitub seade aeglasesse jahutusrežiimi, mis tagab jätkuvalt temperatuuri optimaalse reguleerimise. Tavaliselt eelistatakse seda režiimi kiiresti riknevate kaupade transportimisel, kuna see aitab ennetada temperatuurikõikumisi, mis võivad veose kvaliteedi ohtu seada. Seevastu käivitus-peatusrežiim töötab katkendlikult, lülitades külmutusseadet temperatuuri reguleerimiseks vaheldumisi sisse ja välja. Kuigi see sobib teatud veosetüüpidele, näiteks mitteriknevatele kaupadele, seab see riknemisaltid tooted ohtu. Käivitus-peatusrežiimi temperatuurikõikumiste tõttu võib veose teatud osades esineda pindmist külmumist, mis seisneb kaupade pealmise kihi külmumises ajal, mil ülejäänud osa jääb seatud temperatuurile. See võib kahjustada õrnemaid tooteid, näiteks puuvilju, juurvilju või piimatooteid. Soojad veosed Mitmesugused tooted, sh puu- ja juurviljad, piimatooted, mereannid jms, säilitavad transportimisel oma värskuse ainult siis, kui need laaditakse peale õigel temperatuuril. Oletagem, et lähetad ekspordiks partii värskeid mereande. Kui mereannid on enne külmutusveokitele laadimist korralikult jahutamata, siis tõenäoliselt need poeriiulitele ei jõua. Eeljahutamata mereannid on temperatuurikõikumistele vastuvõtlikud ja see võib põhjustada nende riknemist või saastumist. Sellises olukorras võib külmahela temperatuuri jälgimisel mis tahes vea esinemine tuua kaasa suuri kahjusid nii kauba saatjale kui ka vastuvõtjale. Seetõttu on hädavajalik tagada külmahela sujuv ja kindel juhtimine. Aga kuidas seda teha? Tõrgeteta tarnete saladuseks on läbimõeldud töö andmetega, täpsemalt temperatuurigraafikutega. Loe siit, kuidas külmahela jälgimise graafikuid õigesti tõlgendada. Külmutusseadmete tööpõhimõte Maponi platvormi külmahela jälgimisgraafikutel kuvatakse eri õhuvoogude kohta erinevaid kõveraid – nii näeb välja logistikas temperatuuri jälgimine. Graafikutest arusaamiseks peavad sõidukipargihaldurid ja sõidukijuhid mõistma külmhaagiste tööpõhimõtet. Külmutusseade väljutab ülaosast külma õhku, mis ringleb veoses toodete ümber. Seejärel liigub õhk tagauste poole, neelates oma teele jäävatest esemetest eralduvat soojust. Tagauste juurde jõudnud õhk laskub lõpuks põrandani, jätkates toodetest eralduva soojuse neelamist. Õhu ringlemist, soojuse neelamist ja seadme juurde naasmist kutsutakse sageli õhu tagasivooluks. Sinine värv: külm õhk; roheline värv: õhu tagasivool. Õhu tagasivoolu temperatuur näitab toote tegelikku temperatuuri ning logistikas temperatuuri jälgimisel saab väärtuslikku teavet selle kohta, kas toode oli laadimise ajal õigel temperatuuril. Külmahela graafikute õigesti lugemine Õigel temperatuuril peale laaditud toodete korral peaks õhu tagasivoolu temperatuur langema temperatuuri seadeväärtusele lühikest aega pärast uste sulgemist. Külmahela veose temperatuuri jälgimise viisi vaata allolevalt graafikult. Õigel transporditemperatuuril toode: pärast pealelaadimise lõppu ja uste sulgemist langeb roheline joon (õhu tagasivoolu temperatuur) väga lühikese aja jooksul punase joone tasemele (seadeväärtuse temperatuurile). Kuid kui tooted laaditakse peale soojalt, võib külmutusseadmel nende mahajahutamiseks kuluda märkimisväärselt rohkem aega, mis põhjustab suuremat kütusekulu ja võib ohustada toote kvaliteeti. Siin on näide logistikas temperatuuri jälgimisel sooja veose tuvastamise kohta. Selle toote transporditemperatuuriks on seatud +8 °C. Tagasivoolu temperatuur (roheline joon) pärast toote pealelaadimist on 21 °C. Selles näites möödus kaks päeva, enne kui külmhaagis suutis toote temperatuuri seadeväärtusele langetada. Külmahela kütusekulu Kui toode on õigel temperatuuril, tarbib külmutusseade ligikaudu 1,1 liitrit kütust tunnis. Aga kui külmutusseade töötab maksimumvõimsusel, et langetada toote temperatuur seadeväärtusele, on kütusekulu ligikaudu 4,1 liitrit tunnis. Eespool esitatud sooja veose näites tarbis külmutusseade toote temperatuuri langetamiseks kolm korda rohkem kütust kui siis, kui toode oleks pealelaadimisel olnud õigel temperatuuril. Meie näites on kütusekulu: 52 liitrit kahe päeva jooksul, kui toode on enne pealelaadimist õigel temperatuuril; 196 liitrit kahe päeva jooksul, kui külmutusseade peab temperatuuri langetamiseks lakkamatult töötama. Erinevus on selgemast selgem. Kütuse säästmiseks tuleb külmahela tarnes hakata temperatuuri jälgima pealelaadimishetkest. Kontrolli, kas veos on juba jahutatud, ja kui mitte, tuleks sul võtta ühendust kauba saatjaga ja teavitada teda, et tema tooted ei olnud õigel temperatuuril. Iga olulise aspekti jälgimine Probleemide lahendamiseks võta pealelaadimiskohtades kasutusele geotarastus, et edastada platvormil teavitus, kui kaubad väljuvad kindlaks määratud alalt. Logistikas temperatuuri jälgimist kasutavad sõidukipargihaldurid saavad üle vaadata olulisi parameetreid, nagu seadmete seadeväärtused, töörežiimid ja toote temperatuur. Siin on näide temperatuuriaruande andmetest, mis kuvatakse pärast Maponi platvormi kaudu külmutuskonteineri häire saatmist. Andmete põhjal saab klient langeta teadlikke otsuseid, näiteks laadida veose ümber teise haagisesse, enne kui see rikneb. Lisaks saadab Maponi süsteem sooja veose tuvastamise korral sisseehitatud teavitusi, mis annavad sulle teada, millal tuleb temperatuuri langetada, et veost õigesti jahutada. Koolita haldureid ja sõidukijuhte külmahela tarnetes temperatuuri jälgima. Sinu ettevõte ei vastuta riknenud veose eest, kui toode ei olnud juba pealelaadimiskohas õigele temperatuurile jahutatud. Kui sul on olemas temperatuurigraafiku andmed, saad nende abil kauba saatjale tõendada, et toode oli nõuetekohaselt jahutamata. Maponi toel kulgeb logistikas temperatuuri jälgimine sujuvalt Maponil on külmahela logistikas põhjalikud kogemused ning meie abil saad oma tegevuse sujuvamaks muuta ja täita tootenõudeid isegi kõige rangematel turgudel, sealhulgas ravimite ja riknevate toiduainete sektoris. Võta ühendust meie meeskonnaga ja uuri järele, kuidas lõimida oma äritegevusse Maponi külmahela jälgimise lahendusi!