Elokuu 2023 on ensimmäinen määräaika toisen sukupolven (tai 2. version) älypiirtureiden käyttöönotolle. Tästä lähtien kaikkien ensirekisteröityjen yli 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen on oltava varustettu toisen sukupolven älypiirturilla.

Olemme koonneet tähän tekstiin kaiken tarpeellisen tiedon tulevista muutoksista – miksi ne ovat tarpeen, mitä uusia mahdollisuuksia ne tuovat mukanaan ja mikä niiden merkitys on sinun toimialallesi!

Toisen sukupolven älypiirturit – mikä on uutta?

Analogisista digitaalisiin ja edelleen älypiirtureihin. Väistämättäkin herää kysymys – miksi? Yksinkertaista. Kaikki teknologiset muutokset ovat välttämättömiä Euroopan komission säätämien lakisääteisten turvallisuusvaatimusten (viimeisimpänä osana Liikkuvuuspakettia) ja niiden täytäntöönpanon tukemiseksi.  

Vaikka aluksi voikin tuntua rasittavalta, tuo jokainen päivitys helpotusta kuljettajien tilinpitoon ja johtajien käytössä olevien ratkaisujen hyödyntämiseen työtehtävien seurannan ja suunnittelun nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Uuden sukupolven älypiirtureiden kohdalla tavoitteet ovat samat. 

Toisen sukupolven älypiirturit (Smart2, G2v2) tuovat mukanaan useita parannuksia verrattuna ensimmäisen sukupolven piirtureihin. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 (säännös koskien tieliikennekuljetuksissa käytettäviä ajopiirtureita) mukaan toisen sukupolven älypiirturit sisältävät monia uusia ominaisuuksia.

1. Tiedot rajanylityksistä

Galileo– satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) on laajennettu sisältämään rajanylitysten rekisteröintiominaisuuden. Uudet älypiirturit pystyvät tallentamaan rajanylitysten sijainnin ja ajan automaattisesti ja vaativat kuljettajaa rekisteröimään lastaus- ja purkutapahtumat kuormatyyppeineen (matkustajia tai tavaroita).

Tavoitteena on vähentää peukaloinnin riskiä parantamalla kabotaasimatkojen dokumentaatiota ja kuljettajien huolenpitoa.

2. Pakollinen Älykkäiden liikennejärjestelmien rajapinta mahdollisine järjestelmäpäivityksineen

Ajopiirturit on nyt varustettava ITS- rajapinnalla, joka tarjoaa muun muassa lisää kommunikaatiomahdollisuuksia ulkoisten kuljetusjärjestelmien, eli kalustonhallintajärjestelmien kanssa Bluetoothin välityksellä. Lisäksi uudet ajopiirturit varmistavat, että uusien säännösmuutosten yhteydessä laitteiston vaihtamisen sijaan ohjelmiston päivittäminen riittää varmistamaan vaatimustenmukaisuuden.

3. Lyhyen kantaman langaton viestityspalvelu välittää ajoaikoja

Ensimmäisen version älypiirturin tapaan tiedot tallennetaan älypiirturin muistiin ja osa niistä on valvontaviranomaisten luettavissa etänä. Optimoitujen lyhyen kantaman lukuominaisuuksien myötä 2. version älypiirturit varmistavat kuitenkin, että viranomaisilla on käytettävissään entistä enemmän tietoja, esim. ajankohtaiset ajoajat.   

Lisätietojen saaminen ilman ajoneuvon pysäyttämistä tähtää kehittyneempään valvontaan. 

Tämä tarkoittaa että vastuullisesti ajo- ja lepoaikasäädöksiä noudattavat yhtiöt ja kuljettajat joutuvat epätodennäköisemmin pysähtymään perusteelliseen tienvarsitarkastukseen.  

4. Lisääntynyt muisti

Kuljettajakorttien muistikapasiteetti kasvaa uuden sukupolven älypiirturikorttien avulla 28 päivästä 56 päivään. Tämä varmistaa paremman näkyvyyden kalustopäälliköille, kun on mahdollista tarkkailla ajo- ja lepoaikoja pidemmältä jaksolta taukojen pitämisen varmistamiseksi. Lisäksi tämä auttaa lainvalvontaviranomaisia varmistamaan, että sääntöjä noudatetaan.  

Näiden parannusten saavuttamiseksi on kuitenkin suoritettava kuljettajakorttien vaihto. Toistaiseksi se ei ole pakollista, vaan vaihtoehto niille yrityksille, jotka haluavat laajentaa tarkkailuaan.  Vaihdon on tarkoitus tapahtua tulevaisuudessa luontevasti vanhentuvien korttien uusimisten yhteydessä. Kaikki nykyiset piirturikortit ovat yhteensopivia toisen sukupolven piirtureiden kanssa ja päin vastoin.  

Piirturikortin muistin laajennus on seurausta kasvusta valvonnan alaisten päivien määrässä.

Milloin on siirryttävä käyttämään toisen sukupolven älypiirtureita?

Vaikka elokuu 2023 on näkyvin määräaika, on se samalla vasta ensimmäinen ja koskee vain markkinoille rekisteröitäviä uusia, yli 3,5 tonnia painavia, kansainvälisen kuljetuksen ajoneuvoja. Ennen elokuun 21. päivää rekisteröidyille, vanhemmilla ajopiirturimalleilla varustelluille ajoneuvoille on omat määräaikansa.

Tärkeimmät toimeenpanopäivämäärät 2. version älypiirtureiden käyttöönotolle:

21. elokuuta, 2023Toisen sukupolven älypiirturit on asennettava kaikkiin ensirekisteröitäviin kansainvälisesti liikennöiviin ajoneuvoihin, joiden sallittu paino ylittää 3,5 tonnia. 
31. joulukuuta, 2024Toisen sukupolven älypiirturit on asennettava kaikkiin kansainvälisesti liikennöiviin ajoneuvoihin, joiden sallittu paino ylittää 3,5 tonnia, ja joissa on analoginen tai digitaalinen ajopiirturi. 
21. elokuuta, 2025Kaikkiin kansainvälisesti liikennöiviin ajoneuvoihin, joissa on 1. version älypiirturi on asennettava tilalle toisen sukupolven älypiirturi.
1. heinäkuuta, 2026Kaikkiin kansainvälisessä tai kabotaasiliikenteessä käytettäviin uusiin, yli 2,5 tonnia painaviin ajoneuvoihin on asennettava version 2. älypiirturi. 

Älypiirturin yhteensopivuus telematiikkalaitteiden kanssa

Hyvä uutinen on, että toisen sukupolven älypiirturit ovat teknisesti yhteensopivia telematiikkalaitteiden kanssa. Vähemmän hyvä uutinen on, että nämä laitteet vaativat päivityksiä yhteensopivuuden takaamiseksi, tarkoittaen että kaikki telematiikkalaitteet eivät välttämättä tule tukemaan tätä siirtymää.

Mapon-tiimi on ajan tasalla näistä muutoksista ja voimme vakuuttaa, että digipiirturin etäluku toimii tehokkaasti seuraavilla laitemalleilla:  

  • Mapon Expert– laitteet vaativat ohjelmistopäivityksen, mutta toimivat muuten saumattomasti uuden teknologian kanssa; 
  • Olemme testanneet Maponin järjestelmään integroituja Ruptelan laitteita ja todenneet niiden olevan yhteensopivia 2. version älypiirtureiden kanssa;  
  • Teltonika varmistaa yhteensopivuuden tiettyjen laitemallien, kuten FMC650 / FMM650 / FMB641, sekä kaikkien tulevien laitemallien kanssa;
  • Queclinkin laitteita testataan parhaillaan tiimimme toimesta. Lisätietoja saat asiakasprojektipäälliköltäsi! 

Jos sinulla on kysyttävää siirtymästä toisen sukupolven älypiirtureihin tai mietit kalustonhallintajärjestelmäsi päivittämistä yhteensopivaksi uuden teknologian kanssa, ota meihin yhteyttä!

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on älypiirturi?

Euroopan komission määritelmän mukaan älypiirturit ovat ajoneuvoon kytkettyjä uuden sukupolven digitaalisia tallentimia, jotka auttavat valvomaan EU:n lainsäädäntöä ajo- ja lepoajoista.

Älypiirturi käyttää ITS- liitäntää satelliittipaikannuksella, joka helpottaa reittien alku- ja päätepisteiden sijaintien tallentamista, lyhyen kantaman tiedonsiirtoa tien päällä, sekä käytettävyyttä muiden telematiikkalaitteiden kanssa.

Mikä on 2. version  älypiirturikortti?

Uuden sukupolven piirturikortit on suunniteltu vastaamaan 2. version älypiirtureiden ominaisuuksia tarjoamalla suuremman muistikapasiteetin (28 päivästä 56 päivään), sekä rajanylitysten ja lastaus-/purkutapahtumien tallennuksen.

Milloin on siirryttävä 2. version älypiirturiin?

Uuden sukupolven älypiirtureiden käyttöönottoaika kansainvälisissä kuljetuksissa liikennöivissä ajoneuvoissa on elokuun 2023 ja elokuun 2025 välillä, riippuen parhaillaan käytössä olevasta ajopiirturista.