Tehokas kalustonhallinta on erittäin tärkeää kemikaalien kuljetuksissa turvallisen ja kustannustehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Asiakkaamme Bulk Tainer Group on toiminut alalla vuodesta 2009 lähtien tarjoten räätälöityjä tuotteiden kuljetuspalveluita. Yrityksellä on 5 osastoa: Bulk Tainer Logistics, Bulk Tainer Transport, Bulk Tainer Depot, Bulk Tainer Custom Brokers ja Bulk Tainer Telematics.

Yhteistyömme Bulk Tainer Transport Spain kanssa alkoi puolitoista vuotta sitten. Kyseinen osasto on keskittynyt säiliöautokuljetuksiin, pääasiassa kemiallisten tuotteiden toimituksiin. Kutsuimme Daniel Paradasin, Bulk Tainer Iberian liiketoiminnan kehityspäällikön, kertomaan kokemuksistaan ​​Mapon-palvelun tiimoilla.

Kalustonhallintapalvelun valinta – Miksi Mapon?

Bulk Tainerilla on 13 kuorma-auton ja 34 puoliperävaunun kalusto, ja he valitsivat Maponin palvelut etsiessään kalustonhallinnan työkalua, joka ei tarjoaisi ainoastaan yksinkertaista ajoneuvojen paikannuspalvelua, vaan antaisi heille myös mahdollisuuden: 

  • luoda erilaisia raportteja kuljettajasovelluksesta; 
  • hallinnoida perusteellisesti kaluston polttoaineenkulutusta;
  • seurata tarkastusten ja lisenssien eräpäiviä.

Vertailtuamme muita markkinoilla olevia ratkaisuja Mapon näytti olevan tarpeidemme kannalta sopivin ja se, joka voisi tuoda eniten lisäarvoa päivittäiseen työnkulkuumme sekä parantaa tällä hetkellä käytössä olevia kalustonhallinnan työkaluja, Daniel kertoo.

Bulk Tainerin ajoneuvokalustoa pihassa
Bulk Tainerin kalustoa Espanjassa

Monia hyödyllisiä työkaluja kalustopäälliköille

Kysyttäessä, mitä ratkaisuja yritys käyttää eniten ja miten ne auttavat päivittäisessä työssä, Daniel kertoo, että heidän päivittäisessä työssään hyödyllisimpiä työkaluja ovat asiakirjojen hallinta -osio, hälytykset sekä Mapon GO -kuljettajasovelluksessa käytettävät digitaaliset lomakkeet.

Se, että kuljettajilla on mahdollisuus luoda raportteja välittömästi, tuo lisäarvoa asiakkaillemme, koska voimme tarjota suoraa ja dokumentoitua tietoa heille suoritetuista toimista.

Digitaalinen lomake Mapon GO-sovelluksessa
Kuljettajat voivat kätevästi täyttää lomakkeita Mapon GO -sovelluksessa

Daniel huomauttaa myös, että Maponin ansiosta paperilomakkeet täytetään nykyään täysin digitaalisesti Mapon GO -sovelluksen kautta, mikä tuo lisäetua yritykselle.

Toinen hyödyllinen ratkaisu on huoltomuistutukset, eli käytännössä voidaan asettaa hälytyksiä kaikista tarvittavista ajoneuvojen ylläpitopalveluista. Daniel tiivistää koetun hyödyn seuraavasti:

Ottaen huomioon valtavan määrän asiakirjoja ja eräpäiviä, joista meidän on pidettävä kiinni, mahdollisuus säilyttää niistä digitaaliset kirjaukset on auttanut meitä minimoimaan virheet ja ylipäätään valvomaan näitä asioita paljon tiukemmin.

Lisäksi kalustopäälliköt käyttävät Maponin huoltokustannusten seuranta -työkalua saadakseen tarkemman kuvan kustannuksista yksilöllisesti.

Huoltomuistutukset Mapon-palvelussa
Huoltomuistutukset ovat kalustopäälliköille hyvin tehokas ja helppokäyttöinen työkalu

Kysyttäessä, ovatko he omaksuneet uusia työnkulkuja tai prosesseja, Daniel kertoo, että yleisesti ottaen itse työnkulut eivät ole muuttuneet. Nyt työnkulut ovat kuitenkin digitalisoitu, mikä puolestaan on parantanut niiden joustavuutta ja tehokkuutta. 

Yhteistyö Maponin kanssa

Keskustelimme lopuksi Danielin kanssa siitä, mitä mieltä hän on ollut Maponista yhteistyön myötä. Hän arvostaa muun muassa kalustonhallinta-järjestelmämme yksinkertaisuutta, ja suosittelee Maponia sopivana ratkaisuna kuljetusalan yritysten tarpeisiin.

Jos haluat tietää lisää, mitä etuja yhteistyö Maponin kanssa tuo tai minkälaisia ratkaisu- ja integraatiomahdollisuuksia voisimme sinun yrityksellesi tarjota, ole rohkeasti yhteydessä saadaksesi ilmaisen konsultaation ja palveluesittelyn tarpeidenne mukaan.