Edistynyt kalustonhallinta ei ole pelkkää kalustotietojen keruuta – se on yrityksen resurssien optimointia ja ympäristön huomioimista samanaikaisesti. Maponin tarjoama monipuolinen data auttaa tekemään fiksuja tietoon perustuvia päätöksiä, olipa kyse sitten kaluston käyttöasteesta, huolloista tai taloudellisesta ajotavasta.

Asiakkaamme Remeo, jätehuollon ammattilainen ja kiertotalouden edistäjä, hyödyntää Maponin ratkaisuja dataan pohjautuvassa toiminnan optimoinnissa ja ympäristöä säästävän ajotavan kehittämisessä. Istutaan siis alas Remeon edustajien kanssa keskustelemaan, miten edistynyt kalustonhallinta tukee Remeon visiota kohti ympäristökuormituksen vähentämistä ja toiminnan optimointia.

Kalustotiedot työnjohdon dataohjautuvan päätöksenteon tukena 

Mapon toimii arjessa työnjohtajan oikeana kätenä. Päivittäisessä työssään Remeon työnjohtajat Isto ja Neea hyödyntävät Maponia tarkkaillakseen reaaliajassa, missä yrityksen autot liikkuvat ja miten kuljettajat ajavat. Ajotaparaportit antavat arvokasta tietoa kuljettajien kanssa käytäviä kehityskeskusteluita ja ajotapakoulutuksia varten, mikä puolestaan auttaa asetettujen taloudellisen ajotavan tavoitteiden saavuttamisessa

Kalustonhallinta tekee puolet yrityksen resurssisuunnittelusta, ja siksi ajantasainen kalustotieto on ensiarvoisen tärkeä dataohjautuvien päätösten teossa.

Dataohjautuvuus on avainasemassa yrityksen päätöksenteossa. Sijaintitietojen lisäksi Mapon tarjoaa reilusti muutakin tärkeää tietoa työnjohtajille. Mapon on loistava työkalu palaute- ja vahinkoselvityksiä tehdessä. Maponin avulla voidaan tarkistaa ajoneuvojen sijainnit, reittivalinnat, ajankohdat ja nopeudet, mikä helpottaa selvitystyötä ja mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisiin vahinkotapauksiin. “Maponin raporttien avulla olemme voineet esimerkiksi todentaa, ettei meidän autoja ole liikkunut vastapuolen ilmoittamana aikana kyseisellä alueella, missä jokin raskas ajoneuvo on osunut parkkeerattuun henkilöautoon”, Remeon työnjohdossa työnskentelevä Isto selventää.

Kalustonkäyttöastedata ja huoltotiedot yhdessä paikassa

Kaluston järkevä ja tehokas käyttöaste on erityisen tärkeää yrityksille, joiden toiminta kulminoituu ajoneuvokaluston ympärille. “Ylipäätään kalustonhallinta on 50% meidän resurssisuunnittelusta, ja henkilö on se toinen puolikas. Meillä menee aina kuljettaja ja auto käsi kädessä. Siksi meille on todella tärkeää, että meillä on oikea määrä kalustoa olemassa – siis ettei kalustoa seiso pihassa turhanpanttina tai ettei olla jatkuvasti ilman autoja”, Remeon kehityspäällikkö Joonas Savolainen selittää. Maponista saatavan käyttöastedatan perusteella voidaan tehdä päätelmiä optimaalisesta kalustomäärästä ja hyödyntää sitä työvuorosuunnitteluun, jotta kaikki autot saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Remeon vihreitä ajoneuvoja parkkipaikalla.

Remeolla kaluston ylläpitoa helpottaa se, että kuljettajat suorittavat ajoneuvoille ajoonlähtötarkastukset säännöllisesti Mapon GO-sovelluksella. Tarkastusten perusteella työnjohto varaa tarvittavat huollot ajoneuvoille. Ajoneuvokohtaiset huoltojen ja katsastuspäivien tiedot ovat aina saatavilla järjestelmässä. Käyttöastedatan ja huoltotietojen lisäksi Maponista saa kätevästi kilometritiedot hiilijalanjälkilaskentoja varten.

“Kun kaikki data on saatavissa helposti samasta softasta, auttaa se paljon arjen työssä.” – Isto, Remeon työnjohto 

Kaiken kaikkiaan kalustonhallintajärjestelmä on korvaamaton työkalu jätehuoltoyrityksen arjessa, tarjoten työnjohtajille kattavan näkymän kaikkiin kalustotietoihin yhdessä järjestelmässä paremman päätöksenteon tueksi.

Tavoitteena ympäristöä säästävä ja taloudellinen ajotapa

Remeo ja Mapon aloittivat yhteisen taipaleen Remeon kalustonhallinnan ja ajotapaseurannan parissa vuonna 2018. Kuljettajien ajotapaseuranta tarjoaa tarkkaa tietoa ajokäyttäytymisestä. Ajotapa-analyysi sisältää muun muassa tiedot ekonopeuksista, rullausprosenteista sekä rajuista kiihdytyksistä ja jarrutuksista. Lisäksi Remeo seuraa kuljettajien ylinopeuksia.

Taloudellisen ajotavan ansiosta olemme säästäneet vuodessa 200 omakotitalon lämmityksen hiilidioksidipäästöjen verran polttoainetta.” – Remeo

Ajotapa-analyysin perusteella voidaan osoittaa kuljettajien onnistumiset ja toisaalta puuttua epäkohtiin sekä kouluttaa ajamaan taloudellisemmin ja ekologisemmin. Moni Remeon kuljettaja ottaa tämän positiivisena haasteena! “Keräämällä tiedot polttoaineenkulutuksesta, ajoneuvojen kunnosta sekä kuljettajan ajotavasta pystymme katsomaan toimintaamme dataan ja tuloksiin pohjautuen ja siten vähentämään hiilidioksidipäästöjä”, Remeo kirjoittaa artikkelissaan.

Mapon ajotapa-analyysi kalustonhallintajärjestelmässä.
Maponin ajotapa-analyysi tarjoaa tiedot tärkeimmistä ajokäyttäytymisen mittareista helposti luettavassa muodossa.

Remeon kuljettajien ajotavan kehitys

Remeon vuoden 2023 konkreettisena tavoitteena oli keskittyä erityisesti ajotavan rullaus-parametrin kehitykseen. Heidän tavoitteenaan oli nostaa kuljettajien rullaus 10 prosenttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa 10% pienempää polttoaineenkulutusta, joka näkyy suurin piirtein saman suuruisena päästöjen vähentymisenä. Rullauksella tarkoitetaan sitä, kun ajoneuvo rullaa vaihde vapaalla.

Päästövähennysten lisäksi rullaus säästää autoa, sillä rajujen jarrutusten määrä vähenee, eivätkä renkaatkaan kulu yhtä nopeasti. “Rullauksen lisääminen näkyy ennen pitkää kaluston korjaustarpeiden vähentymisenä ja sitäkin kautta säästämme luonnonvaroja”, Remeolta kerrotaan.

Yksi hienoimmista ja konkreettisimmista oivalluksista on ollut eräällä Remeon kuljettajalla, joka on onnistunut säästämään hurjasti polttoainekuluissa tajuten samalla sen, ettei työaikaa kulu yhtään sen kauempaa taloudellisemmin ajaessa:

”Datan ja rullauksen myötä tankkausväli on harventunut 2 päivästä 3 päivään ja työ sujuu edelleen yhtä sujuvasti”, Remeon kuljettaja Kirkkonummelta kertoo.

Keväästä 2022 alkaen Remeon keskimääräinen rullausprosentti on noussut ja kehitys on jatkumassa oikeaan suuntaan. Syksyyn 2023 mennessä parhaat kuljettajat ovat rullaamalla saavuttaneet jopa 30% rullauslukemia. 30% on erinomainen luku, mutta merkittävään polttoainesäästöön päästään jo 15 prosentin rullauksella.

Remeon Lahden yksikön rullauksen kehitys kaavio.
Remeon Lahden yksikössä rullauksen kehitys on ollut esimerkillistä.

Yhdessä kohti innovatiivista ja edistynyttä kalustonhallintaa

Mapon tekee jatkuvaa kehitystyötä tehdäkseen käyttöjärjestelmästään mahdollisimman intuitiivisen, modernin ja käyttäjäystävällisen. Siksi onkin palkitsevaa kuulla, kuinka Remeon työnjohdossa työskentelevät Neea ja Isto sekä kehityspäällikkö Joonas ovat yhtä mieltä siitä, että Mapon-järjestelmä on looginen ja helppo omaksua. Isto ja Joonas komppaavat toisiaan, ettei Maponin käyttöönotto vaadi pitkiä koulutuksia tai opastuksia: “Pienellä perehtymisellä oppii käyttämään järjestelmää hyvinkin nopeasti.”

“Kuvailisin meidän yhteistyötä niin, että heti alusta asti henkilökemiat Maponin kanssa on kohdanneet hyvin ja se oli yksi syy helppokäyttöisen käyttöliittymän lisäksi, miksi alunperinkin valitsimme alkaa yhteistyöhön. Uusia kalustoon liittyviä asioita miettiessä musta tuntuu, että Mapon on aina yhtä innoissaan viemässä niitä eteenpäin meidän kanssa. Meille ei koskaan vastata, että ‘ei tällainen onnistu’, vaan aina lähdetään selvittämään vaihtoehtoja ja reagoidaan meidän tarpeisiin. Se on ollut tosi positiivista”, Joonas iloitsee.

“Jos joku multa tulisi kysymään, niin ehdottomasti mä ensimmäisenä suosittelisin Maponia.” – Joonas, Remeon kehityspäällikkö

Remeolla on heti yhteistyön alusta asti ollut halua ja kiinnostusta kehittää Maponin kalustonhallinnan kokonaisuutta vastaamaan heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan, ja me Maponilla olemme tietenkin aina pyrkineet tukemaan heidän visiotaan parhaamme mukaan. “On hienoa nähdä, kuinka molemminpuolinen sitoutuminen tiiviiseen yhteistyöhön ja kehittämiseen on kantanut hedelmää”, summaa Mapon Suomen operatiivinen johtaja Antti Korhonen.

Jos etsit innovatiivista kumppania yrityksesi kalustonhallintaan, käänny Maponin puoleen. Olemme kalustonhallinnan edelläkävijä jo yli 18 vuoden kokemuksella. Kalustonhallintaratkaisuihimme kuuluu muun muassa reaaliaikainen paikannus, digipiirturien etälataukset, polttoaineseuranta, kaluston kamerajärjestelmät ja monet muut kehittyneet ratkaisut – kaikki samalla alustalla. Ota rohkeasti yhteyttä ja liity kanssamme matkalle kohti tehokkaampaa kalustonhallintaa, tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja kestävämpää tulevaisuutta!

Lue lisää Remeosta ja heidän toiminnastaan kiertotalouden edistäjänä: Remeo.fi