Блог Mapon

Здесь мы пишем о наших последних обновлениях и делимся нашими знаниями, публикуя острые статьи о том, как использовать решения для управления телематикой управления автопарком, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень!

Att använda smarta bränslelås är som en bra försäkring

Att använda smarta bränslelås är som en bra försäkring

Bränslepriserna fluktuerar och förändras från tid till annan, och det har konstaterats att antalet bränslestölder ökar varje gång priserna stiger. Den nuvarande situationen med bränslepriserna är annorlunda eftersom ingen kan säga om och när priserna kommer att sjunka igen. De nuvarande höga bränslepriserna gör alla fordon som transporterar eller använder bränsle till ett potentiellt mål för bränsletjuvar. För att få mer information om detta satte vi oss ner med vår varumärkespartner Mapon Litauen. Vi bad dem dela med sig av sina erfarenheter och åsikter om anordningar som är utformade för att förhindra bränslestölder, hur brådskande det är att införa dem, vilka lösningar som finns tillgängliga och om de ger önskat resultat. Växande efterfrågan på lösningar för att förhindra bränsleskador Vi inleder diskussionen med att berätta hur företag ivrigt söker efter lösningar för att skydda sina flottor från bränslesmuggling. “Just nu, med stigande bränslepriser, blir lösningar för att förhindra bränslestölder allt populärare och fler och fler företag efterfrågar dem”, säger Gediminas Butvidas, IT-direktör på Mapon Litauen. “Och det handlar inte bara om nya kunder, utan också om gamla. Vissa av våra kunder har tidigare haft smarta bränsleklockor installerade på endast ett fåtal fordon. Nu är de intresserade av att sprida lösningen till andra fordon”, fortsätter han. En av de vanligaste lösningarna är smarta bränslelås, som registrerar varje gång en bränsletank öppnas och stängs och ger larm om tanken öppnas olagligt (som ett billarm). Gediminas förklarar att Mapon Litauen har erbjudit smarta bränsleklockor i ett par år nu, och deras erfarenhet visar att det finns många olika anledningar till varför kunderna väljer att integrera den här lösningen i sin fordonsflotta. “Vi har en kund som ville installera lösningen, inte så mycket för att skydda sig mot tjuvar, utan för att övervaka sina förare. Lösningen ser till att du blir varnad när locket på bränsletanken öppnas. Företaget kan därför se om tanken har öppnats på bensinstationen eller inte. I vissa företag gör förarna inte ens själva tankningen, så om tanken öppnas skulle det vara ett tecken på eventuell stöld”, förklarar Gediminas. Många kunder är intresserade av det inbyggda larmsystemet som de smarta tanklocken erbjuder. Larmet måste dock aktiveras manuellt och stängas av från lastbilen när förarna tankar. “Ibland glömmer förarna dock att slå på larmet igen. Därför uppskattar våra kunder att kunna se på Mapons tjänst var larmen är avstängda i lastbilarna”, säger vår partner. Fördelar med att använda smarta bränslekapslar Det är ingen hemlighet att tjuvar också kan vara smarta. Under diskussionens gång framkommer människors motsatta åsikter om nyttan med bränslelås i debatten – vissa anser att det inte är någon idé att införa extra säkerhet, eftersom en tjuv kan kringgå alla säkerhetsåtgärder om han ser att han anstränger sig för att borra ett enkelt hål i tanken. Detta väcker frågan: är det meningsfullt eller meningslöst? “Om tjuvarna är smarta och kan identifiera vad som är installerat i lastbilen, särskilt om det finns ledningar som löper nära tanklocket, måste de använda en annan metod för att stjäla bränsle. De flesta stölder sker dock genom att öppna bränslelocket och tömma tanken på det sättet. Om locket är låst eller har en stålklämma kan avloppsröret inte föras in genom bränslelocket på “normalt” sätt. I det här fallet är det enda sättet att utföra stölden att borra”, säger Gediminas. Det finns alltså utan tvekan en chans att tjuvarna stjäl bränslet ändå, men det blir åtminstone svårare för dem att göra det. Och om du får ett larm eller en rapport om att en tank öppnas utan tillstånd vet du att något är på gång. Gediminas fortsätter: “Man kan nästan jämföra det med en försäkring: man kan ha enbra försäkring, en premiumförsäkring eller ingen försäkring alls! Om du inte har någonutrustning installerad på din lastbil är det som att inte ha någon försäkring. Om du har ett smart tanklock är det redan bra. Men om du har ett bränslelock, larm, bränslesensorer och andra positionerings- eller säkerhetsåtgärder har du i princip gjort allt du kan för att förhindra stöld.” När vi diskuterar andra lösningar som kan fungera bra tillsammans med smarta bränslelås för att öka säkerheten, påpekar vår partner: “Jag tror att kameralösningar fungerar bra tillsammans med smarta bränslelås. Du kan se tjuvens fordon på kameran, men du behöver inte gå igenom alla videofilmer eftersom du redan vet när och var bränsletanken öppnades tack vare de uppgifter som bränslekorken ger. Du vet redan exakt när stölden ägde rum.“ Gediminas berättar om en kund som 2018 beslutade att installera bränsleklockor på sin flotta, men som inte ville ha med ett larmsystem. Ur säkerhetssynpunkt har de därför endast meddelanden om bränsletankens öppnings- och stängningstider. Trots detta har lösningen fungerat bra för dem under hela denna tid. Du behöver alltså inte nödvändigtvis köpa alla lösningar på marknaden, utan de som passar ditt företagsbehov. Slutligen betonar Gediminas vikten av att ha rätt verktyg för att skydda sin fordonsflotta: “Ju fler lösningar du har till ditt förfogande, och därmed kunskap om din flotta, desto bättre kan du se till att stölder är mindre svåra att genomföra och att du har snabb tillgång till viktig information om du drabbas av en bränsle- eller fordonsstöld.” Om du letar efter fler säkerhetsåtgärder för att öka säkerheten i din fordonsflotta kan du kontakta vårt team för mer information. Som ordspråket säger – man tror aldrig att man behöver något förrän man önskar att man redan hade det.
3 вещи, уменьшающие продуктивность мобильной рабочей силы

3 вещи, уменьшающие продуктивность мобильной рабочей силы

Несмотря на то, что понятие мобильной рабочей силы кажется относительно новым, первые упоминания о нем появились еще в 1972 году, когда бывший ученый-ракетостроитель Джек Найлз (Jack Niles) реализовал сложный коммуникационный проект NASA, работая дистанционно. Таким образом, было доказано, что у этой модели работы есть перспективы в будущем, и 50 годами позже работа вне офиса стала общепринятой практикой – приблизительно 80% работников во всем мире не привязаны к конкретному рабочему месту. Управление мобильной рабочей силой особенно актуально для тех работодателей, которые представляют, например, отрасль строительства, логистики, розничной торговли или здравоохранения. С годами стремительно увеличилось число работников, которые работают дистанционно, поэтому важно распознавать и предотвращать ситуации, которые могут негативно повлиять на продуктивность мобильной рабочей силы компании.
Artis JP: решения Mapon помогают уменьшить риск хищений в компании

Artis JP: решения Mapon помогают уменьшить риск хищений в компании

Латвию нередко называют одной из самых зеленых стран Европы. Доступное ей богатство природных ресурсов – леса и пашни – занимают более половины территории государства, обеспечивая таким образом устойчивую и перспективную среду для предпринимателей, представляющих отрасль сельского хозяйства.  В хозяйственном обслуживании лесов чаще всего используется специализированная техника, которая помогает представителям отрасли выполнять работы быстро и качественно. Но для того, чтобы компании могли контролировать находящиеся под их управлением единицы техники, они все чаще ищут надежные решения для умного управления автопарком. Из этой статьи ты знаешь, как решения Mapon ежедневно помогают компании Artis JP справляться с различными проблемами в бизнесе, в том числе защищать автопарк от хищений. 

Получай последние новости по эл. почте

Хочешь получать новости от Mapon и читать новые статьи в нашем блоге? Присоединяйся к нашему списку рассылки!

Mapon Lietuva: использование смарт-крышек топливного бака похоже на наличие хорошего страхового полиса

Mapon Lietuva: использование смарт-крышек топливного бака похоже на наличие хорошего страхового полиса

Известно, что цены на топливо постоянно колеблются, и мы заметили, что каждый раз, когда цена растет, растет и количество краж топлива. Несмотря на то, что текущая ситуация кажется знакомой, она отличается, поскольку невозможно сказать, упадут ли цены на топливо и когда это произойдет. И в разгар этой горячей поры каждый, у кого есть топливо, является потенциальной мишенью. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, мы встретились с нашим партнером по бренду Mapon Lietuva и попросили его представителей поделиться их опытом и мнением о растущей актуальности устройств для защиты от кражи топлива, о том, какие именно существуют решения и достигают ли они своей цели.
Как телематические решения могут помочь уменьшить количество пищевых отходов, образующееся во время транспортировки грузов?

Как телематические решения могут помочь уменьшить количество пищевых отходов, образующееся во время транспортировки грузов?

В наши дни сектор производства продуктов питания перенасыщен, однако в соответствии с результатами исследования, проведенного Организацией ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO), в мире живут около 800 миллионов человек, которые страдают от голода и каждый вечер ложатся спать на пустой желудок. Неизменным остается вопрос – почему эта проблема продолжает существовать? Несмотря на то, что наиболее распространенными причинами голода являются бедность, изменения климата и международные конфликты, почти треть производимого в мире продовольствия просто попадает в отходы. Этому способствуют несоответствующие условия хранения продуктов, а также проблемы в процессах цепочки доставки. Порча продуктов питания происходит во время транспортировки продуктов, поэтому в данной статье мы разъясним, как отрасль телематики может помочь логистическим компаниям доставлять чувствительные к температуре грузы в предусмотренный пункт назначения и уменьшить количество пищевых отходов, образующихся во время транспортировки.
3 способа справиться с ростом цен на топливо

3 способа справиться с ростом цен на топливо

Хотя цены на топливо всегда были больной темой, из-за недавних событий, связанных с вторжением России в Украину, для многих это стало болезненным вопросом. С тех пор цена на топливо повысились, и у всех возникает вопрос, снизятся ли цены, когда и насколько. И хотя разочарование и отрицание могут быть частью пути к принятию, мы верим, что нужно сосредоточиться на решении. В этой статье мы обсудим, как разумное и основанное на фактах управление топливом может помочь твоей команде более эффективно использовать топливо и дать тебе больший контроль над своими расходами как сейчас, так и в будущем.
Как начать использовать инструменты скачивания и анализа данных цифрового тахографа?

Как начать использовать инструменты скачивания и анализа данных цифрового тахографа?

В 2006 году цифровые тахографы стали широко известны в мире и обозначили новую эру в секторе дорожного транспорта. Кроме того, в компаниях все более важную роль начинают играть точные и легко доступные данные, которые в дальнейшем могут помочь принимать основанные на фактах решения. Прогностическая аналитика и точные отчеты, в основе которых лежат данные цифрового тахографа, являются основными факторами, которые могут повысить эффективность автопарка и безопасность на дороге. Однако важно знать о том, что размер твоего автопарка и выдвигаемые бизнес-потребности определяют то, какие решения ты сможешь использовать для скачивания и анализа входящих данных. В этой статье ты узнаешь о том, как инструменты для скачивания и анализа данных тахографа могут помочь тебе в повседневной работе.
Как сделать твой автопарк более дружественным к окружающей среде?

Как сделать твой автопарк более дружественным к окружающей среде?

В связи с тем, что власти ЕС выдвигают ультиматумы по поводу климатических целей, возрастает важность участия каждого. В то время, как некоторые уже сделали первые шаги к устойчивому развитию, другие все еще пытаются представить, как это сделать. Поскольку транспортный сектор является одним из крупнейших источников выброса вредных газов и на первый взгляд может показаться трудным понять, что мы можем делать лучше, рассмотри возможность внедрения телематических решений в твой автопарк. В этой статье мы рассмотрим, как они могут помочь сделать твой бизнес немного более “зеленым”, а также более эффективным.
Mapon Expert – передовое телеметрическое устройство для легкого управления автопарком

Mapon Expert – передовое телеметрическое устройство для легкого управления автопарком

Когда Mapon начинал свою деятельность, поставщики услуг по управлению автопарком обычно разрабатывали собственное оборудование, поскольку в то время было доступно очень мало отслеживающих устройств для массового рынка. Несмотря на то, что прошли годы, и телеметрическое оборудование теперь широко доступно, Mapon все еще разрабатывает свои собственные аппаратные блоки параллельно с использованием продуктов массового рынка. Аппаратное обеспечение собственного производства позволяет нам опираться на наш первоначальный дизайн, просто обновляя прошивку (и программное обеспечение) по ходу дела. Чтобы иметь представление о последних изменениях в нашей разработке прошивки, взгляни на то, что последнее обновление привнесло в наше телеметрическое устройство Mapon Expert.