Mapon blogi

Blogistamme löydät artikkeleita palvelumme eri ominaisuuksista, niiden hyödyntämisestä ja alamme mielenkiintoisista aiheista. Blogien välityksellä pääset sukeltamaan hieman syvemmälle Maponin maailmaan!

RTH Oy: Kalustonhallinta kiinteistöhuollon ja talvikunnossapidon keskiössä

RTH Oy: Kalustonhallinta kiinteistöhuollon ja talvikunnossapidon keskiössä

Kiinteistöhuoltoyrityksille tyypillisesti talvi on kiireisintä aikaa, jolloin alan toimijoilla on näytön paikka laadun ja toimintavarmuuden saralla. Kun “tilanne on päällä”, on ensiarvoisen tärkeää, että työtä voidaan ohjata luotettavaan ja tarkkaan tietoon perustuen ja oikea-aikaisesti. Päivittäistä toimintaa ja työnohjausta tehostaakseen RTH Oy luottaa Maponin kalustonhallintajärjestelmään. Asiakkaamme RTH Oy:n erikoisosaamista on kiinteistöjen ja ulkoalueiden perinteisten kunnossapito- ja korjauspalveluiden lisäksi myös ratatyöt. RTH Oy:llä sekä työvoiman että koneiden tarve kasvaa kiireisen talvisesongin ajaksi. Maponin paikannuslaitteilla varustetun ajoneuvo- ja konekaluston kokonaismäärä on kokonaisuudessaan noin 80 kappaletta ja Bluetooth-tägejä on käytössä toista sataa kappaletta yrityksen erilaisten lisälaitteiden, kuten aurojen, hiekoittimien, ruohonleikkureiden ja muiden paikantamiseen. Myös sesonkiajaksi vuokratut koneet varustetaan siirrettävillä paikantimilla, joita on helppo hyödyntää väliaikaisiin tarpeisiin ja siirtää ajoneuvosta toiseen. Kalustonhallintajärjestelmä on olennainen työkalu talvikunnossapidon työnohjauksessa Kiinteistöhuoltoyrityksille tyypillinen syy paikannuspalvelun käyttöönottoon on alalla vallitseva todennusvaade. Yritysten tulee pystyä tarkasti todentamaan asiakkaalle tai esimerkiksi vahingon sattuessa vakuutusyhtiölle, missä kohteessa ollaan oltu milloinkin työskentelemässä. RTH Oy hyödyntää Maponin raportteja todentaakseen tehdyn työn ja tarvittaessa myös käytetyt lisälaitteet. Heille toinen vähintäänkin yhtä tärkeä syy paikannuspalvelun käyttöön on yrityksen oma toiminnanohjaus. “En tiedä, miten nykypäivänä toiminnanohjaus edes onnistuisi ilman paikannuspalvelua. Kyllä se todella hankalaa olisi”, kertoo RTH Oy:n myynti- ja asiakkuusjohtaja Juha Mokkila.  Mapon on RTH Oy:n palveluvastaaville työnohjauksessa tärkeä työkalu, jota käytetään oman järjestelmän rinnalla päivittäin. Talviaikaan aurattavia ja hiekoitettavia kohteita on ympäri pääkaupunkiseutua, ja sen myötä myös RTH Oy:n koneita ja lisälaitteita on monissa eri sijainneissa. Maponin järjestelmästä näkee kaikkien ajoneuvojen, koneiden ja lisälaitteiden sijainnit yhdessä näkymässä. Reaaliaikainen ajoneuvopaikannus, lisälaitteiden Bluetooth-paikannus, selkeä karttanäkymä ja alueen rajaus -työkalu auttavat omaisuuden sijaintien selvittämisessä, todentamisessa ja selkeässä sisäisessä viestinnässä. “Talvisin saan työssäni jopa 80 puhelua päivässä. Niiden lisäksi, jos minun pitäisi alkaa soittelemaan työntekijöitä läpi, että missä he menevät milloinkin, olisi tilanne aika kaoottinen”, kuvailee RTH Oy:n palveluvastaava Kim Niemiaho. Aika ajoin tulee vastaan yllättäviä tilanteita, joissa vaaditaan nopeaa reagointia ja tilannejohtamista: jos kone hajoaa tai jollekin lisälaitteelle ilmeneekin kohteessa tarvetta, nähdään kartalta saman tien, missä on lähin vastaava. RTH Oy:n edustajat muistelevat tapausta, jossa rankan lumisateen jäljiltä ojan ja tien raja oli hälvennyt, ja siksi kone eksyi tieltä ojaan. Tällaisissa yllättävissä tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää saada pian apu paikalle ja mahdollisesti korvaava kone tilalle kohteeseen, ja tieto koneen tarkasta sijainnista on ensimmäinen askel. RTH Oy:n edustajat korostavat omaisuuden seurannan sekä tehokkaan ja reaaliaikaisen työnohjauksen tärkeyttä etenkin talvisin, kun töitä on paljon ja yllättäviä tilanteita ilmenee usein. Mitä Mapon tuo pöytään kiinteistöhuollolle? Kim kertoo, että hänen työssään palveluvastaavana Mapon säästää vaivaa, kun päivittäinen tilanteiden selvittely ja työnohjaus onnistuu tehokkaammin, tarkkaan ja luotettavaan tietoon perustuen. Hän pystyy keskittymään itse työhön, eikä aikaa tuhlaannu enää samalla tavalla tarpeettomiin asioihin. “Mapon on tuonut meille välillisiä kustannussäästöjä sen myötä, kun turhat ajot ja omaisuuden etsimiseen kuluva aika on vähentynyt ja erinäinen “häsläys” on loppunut”,  Juha yhtyy keskusteluun, ja jatkaa: “Meidän ei enää tarvitse tuhlata arvokasta työaikaa ja polttoainetta etsiäksemme esimerkiksi huoltokohteeseen jätettyä kauhaa, jos sen on joku työntekijöistä jo ehtinyt viedä mukanaan toiseen kohteeseen. Kyllä se helpottaa paljon, kun ei olla pelkkien puheiden varassa, vaan meillä on aina reaaliaikainen tieto kaluston liikkeistä.” Mapon on osa RTH Oy:n johtamisjärjestelmää. Sitä käytetään henkilöstöhallintaan ja sisäiseen todentamiseen, kuten todentamaan työaikaa tai huoltokohteissa vietettyä aikaa ja tehtyjä toimenpiteitä. “Jos tällaista paikannuspalvelua ei olisi käytössä, se usein tarkoittaisi että työt venyy, kohteissa vietetään tarpeettoman pitkiä aikoja tai joitakin töitä tehdään epähuomiossa niin sanotusti kahteen kertaan”, Juha kuvaa. RTH Oy hyödyntää myös kaluston huoltomuistutuksia. Kun kalustoa on paljon, muistutukset auttavat huoltojen suunnittelussa. Kesäisin ja talvisin erityyppisten työkalujen tarve korostuu, ja on järkevää huoltaa koneet ja laitteet silloin, kun niiden tarve on vähäisempää. On tärkeää, etteivät kalusto ja työkalut seiso huollossa poissa pelistä kriittiseen aikaan. Lisäksi kalliin kaluston suojaaminen varkauksilta on järkevää – sen on ikävä kyllä joutunut myös RTH Oy omakohtaisesti toteamaan. Juha kertoo, kuinka eräänä jouluaattona he saivat asiakaspalveluun puhelun, että heidän kiinteistönhoitotraktorinsa seisoo yksin keskellä kävelytietä alikulussa luvatta. Kävi ilmi, että ulkopuolinen toimija oli vienyt koneen huoltokohteesta ja koneella oli lähdetty hiekoituskierrokselle. “Emme olisi välttämättä ikinä edes huomanneet tätä jälkikäteenkään, ellei kone ei olisi sähkövian vuoksi hyytynyt sillä matkalla, kun varas pyrki palauttamaan koneen luvattoman käytön jälkeen paikalleen. Maponin avulla saimme tilanteeseen selvyyttä ja koneen takaisin”, Juha muistelee. Maponin myyntipäällikkö Pasi Syrjänen vastaa RTH Oy:n asiakkuudesta, ja ottaa myös osaa keskusteluun. “Asiakkaillamme arkisen työn helpottuminen ja tehostuminen on todella yleinen vastaus, jos keskustellaan siitä, miten paikannuspalvelumme käyttö hyödyttää heitä. Me Maponilla haluamme parhaamme mukaan tukea ja helpottaa asiakkaidemme prosesseja, jotta he voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa aikaa vievän selvittelytyön sijaan. Montaa toimialaa hyödyttää arkisen työn tasolla ja loppu viimein myös rahallisesti se, että oman toiminnan tilannekuva on hallussa”, Pasi sanoo. Asiakkuus kehittyy tiiviissä yhteistyössä Yhteistyötä käynnistellessä 2,5 vuotta sitten lähdettiin liikkeelle perinteisestä kaluston gps-paikannuksesta. Sittemmin muihin kalustonhallintatarpeisiin on pystytty vastaamaan muun muassa ottamalla käyttöön lisävarusteiden Bluetooth-paikannus, mikä on todettu oikein hyödylliseksi ratkaisuksi. “Pasin aktiivisuudesta on ollut paljon kiinni, että olemme kiinnostuneet näistä uusista ratkaisuista ja tajunneet, miten niistä voisi olla meille paljon hyötyä. Kuvailisin Maponia innovatiiviseksi ja joustavaksi toimijaksi”, Juha kertoo. “Kun kilpailutimme toimijoita, meille oli kaikista tärkeintä, että saamme oikeasti luotettavat ja toimivat laitteet ja palvelun. Toki kilpailukykyinen hinta on tällaisissa hankinnoissa myös tärkeä tekijä. Olemme olleet tyytyväisiä järjestelmään – se on käyttäjäystävällinen ja todella helppo myös täysin uuden ihmisen oppia. Uusien laitteiden käyttöönottokin onnistuu kätevästi itse. Pystymme suosittelemaan Maponia myös muille yrityksille. Ei ole ongelmien tiimoilta juuri tarvinnut soitella!”, tiivistävät RTH Oy:n edustajat yhdessä. Jos sinunkin yrityksesi kaipaa luotettavaa kumppania talvikunnossapidon tai kalustonhallinnan tiimoilla, ota rohkeasti yhteyttä tai pyydä tarjous!
Mitä sinun tarvitsee tietää älypiirturin 2. versiosta ja siirtymästä

Mitä sinun tarvitsee tietää älypiirturin 2. versiosta ja siirtymästä

Elokuu 2023 on ensimmäinen määräaika toisen sukupolven (tai 2. version) älypiirtureiden käyttöönotolle. Tästä lähtien kaikkien ensirekisteröityjen yli 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen on oltava varustettu toisen sukupolven älypiirturilla. Olemme koonneet tähän tekstiin kaiken tarpeellisen tiedon tulevista muutoksista – miksi ne ovat tarpeen, mitä uusia mahdollisuuksia ne tuovat mukanaan ja mikä niiden merkitys on sinun toimialallesi!
Lämpötilaseuranta ja digipiirturin etäluku tuovat merkittävää hyötyä kuljetusyrityksille

Lämpötilaseuranta ja digipiirturin etäluku tuovat merkittävää hyötyä kuljetusyrityksille

Kuljetusalaa ja erityisesti lämpösäädeltyjen tuotteiden kuljetusta koskee monet säännökset, ja siksi näihin erikoistuneiden yritysten toiminnassa on kriittisen tärkeää, että lämpötilaseuranta on tarkka, luotettava ja edellytettyjen standardien mukainen. Pääsimme keskustelemaan kuljetusalalla toimivan asiakkaamme kanssa kalustonhallintajärjestelmän tärkeimmistä kulmakivistä, joihin heidän kohdallaan lukeutuvat kaluston reaaliaikainen seuranta, digipiirturin etäluku ja lämpötilaseuranta. Asiakkaamme Lappeenrannan Kuljetusosakeyhtiö, lyhyemmin Lappeenrannan Kuljetus, on elintarvikekuljetuksiin erikoistunut perheyritys, joka on perustettu jo vuonna 1945. Kokemusta kuljetusalalta ja raskaan kaluston telematiikkaa koskevista säännöksistä on kertynyt jo melkein 80 vuoden ajalta. Lappeenrannan Kuljetuksen asiakkaita ovat elintarviketeollisuuden ja kaupan alan yritykset. Digipiirturien etäluku säästää arvokasta työaikaa Paikannuspalvelua etsiessään Lappeenrannan Kuljetukselle oli tärkeintä löytää vaivaton ratkaisu digipiirturien hallintaan sekä kaluston seurantaan, sillä nämä ovat raskaan kuljetuskaluston hallinnassa olennaisia tekijöitä. “Maponin ratkaisu digipiirturin etälukuun ja kaluston seurantaan oli hinta-laatusuhteeltaan ja käytännöllisyydeltään paras vaihtoehto. Käyttöönotto sujui meillä ilman ongelmia ja järjestelmän käyttö oli helppo oppia”, yrityksen talouspäällikkö Elisa Eerola kertoo. Ajoneuvojen digipiirturitiedot on ladattava vähintään kerran 90 päivässä ja kuljettajakorttitiedot kerran 28 päivässä. Näitä ei kuitenkaan kannata jättää viime tinkaan, sillä kaikki ajoneuvot eivät aina ole välttämättä juuri määräpäivänä saatavilla latausta varten. Ennen Maponin ja digipiirturien etäluvun käyttöönottoa kuljetuspäällikkö Emppu Tyster vietti usein viikonloppuisin tunteja ladaten yrityksen ajoneuvojen digipiirturitietoja, ja kuljettajien oli puolestaan muistettava huolehtia kuljettajakorttien lukemisesta toimistolla. “Se oli ihan mahdottoman työlästä hommaa. Milloin mikäkin autoistamme sattui olemaan paikalla, ja niitä minun piti sitten olla paikan päällä manuaalisesti lataamassa. Siihen meni aikaa melkein tunti per auto. Ei siinä ollut mitään järkeä!”, Emppu muistelee. Seuraavaksi Emppu tiivistää, miten Mapon ja digipiirturin etäluku ovat helpottaneet hänen työarkeaan: “Nyt tiedot latautuu sieltä määräajoin automaattisesti ilman, että meidän tarvitsee tehdä yhtään mitään. Olen kokenut sen erittäin kätevänä. Ylipäätään Maponin käyttöönoton jälkeen meillä on jäänyt reilusti mekaanista työtä pois, ja nyt työaikaa pystyy käyttämään tehokkaammin muihin asioihin.” Luotettava ja tarkka lämpötilaseuranta on toiminnan edellytys Lappeenrannan Kuljetusosakeyhtiöllä on vaatimusten mukainen elintarvikekuljetusten tarpeisiin vastaava lämpösäädelty kalusto, johon kuuluu 17 autoa ja 20 perävaunua sekä näiden lisäksi muutama pakettiauto. Yritys on investoinut uuden teknologian kylmäperävaunuihin, jotka viilentyvät ajaessaan ilman polttoainetta sekä ovat vähäpäästöisiä. Tämän lisäksi yritys kokee tärkeäksi panostaa laadukkaaseen lämpötilaseurantaan. Elintarvikekuljetuksen kulmakivinä ovat oikea ja tarkka lämmönsäätely sekä luotettava lämpötilaseurantajärjestelmä. Kun entinen toimittaja ei enää pystynyt tarjoamaan vaaditun standardin mukaista lämpötilaseurantaa, Lappeenrannan Kuljetus vaihtoi myös lämpötilaseurannan Maponin piiriin. “Käytännössä kuljetusyrityksen on pystyttävä todentamaan perävaunujen lämpötilat ja toimittamaan asiakkaalle asianmukaiset raportit tarvittaessa. Sen lisäksi on meidän tehokkuuden kannalta järkevää, että saamme kaikki tiedot samasta järjestelmästä”, Elisa ja Emppu summaavat. Elintarvikekuljetuksessa pakastekuormat saattavat olla perävaunun kyydissä viikonlopun yli tai jopa pidempään. Tämän kaltaisissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää, että yritys pystyy tarkkailemaan lämpötiloja etänä ja pitämään silmällä, että kylmäkoneet ovat varmasti toiminnassa. Mahdollisten laitevikojen varalta hälytys lämpötilan huomattavasta alenemisesta voi pelastaa koko kuorman pilaantumiselta. Pääsy lämpötilatietoihin missä ja milloin tahansa joko päätteeltä tai puhelimelta tuo mielenrauhaa – etenkin, jos kyydissä on arvokas ja helposti pilaantuva kuorma. Lappeenrannan Kuljetuksen arjessa lämpötilaseurantaan liittyy seuraavia toimenpiteitä: kylmätuotteiden kuljetus ja kylmäketjun hallinta, lämpötilojen tarkkailu reaaliajassa ja reagointi asianmukaisesti sekä lämpötilatietojen raportointi asiakkaille aina tarvittaessa. Myös yrityksen varaston lämpötilaa seurataan samanlaisilla laitteilla kuin ajoneuvoissakin. Laadunvalvonnan vuoksi lämpötila- ja kosteustiedot käydään läpi kuukausittain ja kylmäperävaunuihin tehdään pistokokeita. Kuljetuspäällikkö Emppu kertoo, että menneeseen verraten lämpötilojen tarkkailu ja raportointi on paljon vaivattomampaa – alustalta voi vain valita, mitkä tiedot halutaan nähdä tai voidaan tulostaa tai välittää raportti asiakkaalle vain muutamalla klikkauksella. Kuukausittainen ajotapaseuranta Digipiirturien etäluennan, lämpötilaseurannan ja kaluston paikannuksen lisäksi Maponin ratkaisuista aktiivisessa käytössä ovat ajoneuvojen kilometri- ja huoltoseuranta sekä kuljettajan ajotapa-analyysi. Kuljettajien ajotapaa seurataan kuukausitasolla, ja jos kuljettajien ajotavoissa huomataan kehityskohtia esimerkiksi taloudellisen tai ekologisen ajon suhteen, niin näitä käydään läpi kuljettajien kanssa koulutuksissa. Talouspäällikkö Elisa Eerola kertoo, että kuljettajista aktiivisimmat haluavat myös omatoimisesti arvioida omaa ajotapaansa. “Olemme huomanneet, että ne kuljettajat, jotka ovat omasta ajotavastaan aktiivisesti kiinnostuneita, ovat usein kärkipäässä ajotavan laadun mukaisessa listauksessa”, Elisa selittää. Toimiva yhteistyö Maponin kanssa Lappeenrannan Kuljetus suosittelee Maponia myös muille yrityksille. “Ei ole mitään negatiivista sanomista, koska aina kun jotakin on tarvittu, se on hoitunut. Järjestelmä on toimiva, selkeä ja helppokäyttöinen. Mapon ja henkilöt yrityksen takana ovat asiakaslähtöisiä ja ratkaisunhakuisia asiakkaan tarpeita ajatellen”, kuvailee Elisa, johon Emppu lisää: “Ja kaikki toiminnallisuudet on siellä samassa järjestelmässä, unohtamatta laajennusmahdollisuuksia.” Maponilla tuotekehitys lähtee usein liikkeelle asiakkaiden toiveista, ja toteutamme mielellämme räätälöityjä ratkaisuja yritysten yksilöllisiin tarpeisiin. Lappeenrannan Kuljetuksen kohdalla hyvä esimerkki tästä on perävaunuun asennettu ovianturi. “Heidän asiakkaansa toivoi saavansa lämpötilojen lisäksi tiedon siitä, ovatko kylmäperävaunun ovet auki vai kiinni. Pystyimme tarjoamaan heille tähän ratkaisun, joka jäi heti käyttöön. Me olemme iloisia voidessamme auttaa asiakkaitamme ja tarjota lisäarvoa yhdessä kehittämällä”, kertoo Maponin myyntipäällikkö Annika Mourujärvi. “Meille on ensiarvoisen tärkeää, että olemme löytäneet sellaisen yhteistyökumppanin, joka pystyy vastaamaan meidän tarpeisiin ja auttamaan meitä palvelemaan meidän asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Se on tärkeä osa tätä ketjua”, Elisa iloitsee. Mapon on kalustonhallinnan ja työaikaseurannan edelläkävijä, ja kokemusta alalta on kertynyt yli 17 vuoden ajalta. Yleisimpien kalustonhallintaratkaisujen lisäksi mahdollistamme mm. digipiirturin etäluvun, lämpötilaseurannan, alkolukot, kaluston kamerajärjestelmät ja monet muut ratkaisut – kaikki samalla alustalla! Ota rohkeasti yhteyttä.
Polttoaineen kulutuksen seuranta: paranna polttoainetaloutta ja ehkäise varkauksia

Polttoaineen kulutuksen seuranta: paranna polttoainetaloutta ja ehkäise varkauksia

Polttoaine on ylivoimaisesti kallein osa kalustonhallintaa, erityisesti kuljetus- ja logistiikka-alalla, ja siksi polttoaineen kulutuksen seuranta onkin merkittävässä roolissa. Keskimääräinen kuorma-auto ajaa noin 10 000 kilometriä kuukaudessa ja kuluttaa noin 30 litraa polttoainetta 100 kilometriä kohden. Tämä tarkoittaa, että pienikin 1 litran muutos 100 kilometriä kohden johtaisi 100 litran polttoainesäästöön yrityksen taseessa.
SAEK: Kaluston reaaliaikainen paikannus hyödyttää koko organisaatiota

SAEK: Kaluston reaaliaikainen paikannus hyödyttää koko organisaatiota

Monet yritykset heräävät tehokkaan kalustonhallinnan ja reaaliaikaisen paikannuksen tarpeeseen kun yritystoiminta laajenee ja kalustomäärä alkaa sen myötä kasvaa. Näin oli myös asiakkaamme SAEKin kohdalla.  Suomen aurinkoenergiakeskus, eli SAEK on yksi johtavista aurinkosähköjärjestelmien asennusorganisaatioista Suomessa. SAEK asentaa aurinkosähköjärjestelmiä pienistä kuluttajakohteista aina isoihin tuhansien paneeleiden aurinkopuistoihin. Yrityksen paikannettava kalustomäärä on tähän päivään mennessä kasvanut noin 50:een ajoneuvoon, joten paikannuspalvelun käyttö on jo integroitunut osaksi päivittäistä työtä. “Isoin plussa Maponin kanssa on ollut se, että olemme niin helposti pystyneet muutamasta ajoneuvosta skaalaamaan aina kaluston kasvaessa. Mapon toimii todella hyvin sekä pienille että suurille yrityksille”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Mikael Laine. Kaluston reaaliaikaista paikannusta hyödynnetään moneen Kun yrityksen ajoneuvojen määrä alkoi pikkuhiljaa kasvaa, kaluston reaaliaikainen paikannus ja reittien tallentuminen oli SAEKille tärkein syy ottaa paikannusjärjestelmä käyttöön. Nykyään Mapon-palvelusta löytyy yritykselle myös paljon muita hyötyjä, kuten kaluston ylläpitoon liittyvät ajoneuvojen katsastusmuistutukset, tiedot kaluston kunnosta ja huoltokustannusten seuranta ajoneuvokohtaisesti. Lähitulevaisuudessa yritys aikoo ottaa käyttöön myös polttonesteintegraation ja hyödyntää ajotavan seurantaa tehokkaammin kuljettajien motivointiin. “Haluaisimme luoda ajotapaseurannan avulla asentajillemme porkkanan ajaa entistä taloudellisemmin ja laadukkaammin.” Johtajat käyttävät tien päällä Maponia mobiilisovelluksella pienempiin tarkistuksiin, ja päätteen äärellä on kätevää tutkia yksityiskohtaisempia tietoja. Tarkasta ajoneuvodatasta eivät hyödy ainoastaan asentajat ja johtajat, vaan myös kirjanpito ja laskutus -osasto. “Meidän ei tarvitse ulkoa muistaa tietoja vanhoista asiakaskäynneistä, vaan me saadaan järjestelmästä aina faktatieto siitä, kuinka kauan olemme olleet kohteessa tekemässä töitä. Laskutuksessa hyödynnetään sitä paljon”, kertoo Mikael. Yrityksen ajoneuvoissa on käytössä kaluston reaaliaikainen paikannus Kaluston paikannus auttaa selvittämään epäselvyydet ja väärinkäsitykset Mapon on auttanut SAEKia jo monesti epäselvyyksien tai väärinymmärrysten selvittämisessä. Mikael muistelee tapausta, jossa kommunikaatiossa tapahtui pieni väärinkäsitys. Yksi yrityksen asentajista oli jäämässä lomalle, ja samoihin aikoihin hänen puhelimensa hajosi. Ennen lomaansa asentajan oli määrä kuljettaa yrityksen kone sovittuun sijaintiin. Seuraavana päivänä konetta kuljettaneeseen asentajaan ei saatu puhelimitse yhteyttä, ja ihmeteltiin, miksi kyseinen kone ei olekaan sovitusti omalla työmaalla. “Ilman Maponia me olisimme olleet todella ihmeissämme, kun kone ei ollut siellä missä sen piti olla. Olisimme lähteneet hakemaan sitä aivan väärästä kaupungista”, Mikael kertoo. “Jos meillä ei olisi ollut Maponia, niin tuosta reissusta meille olisi kertynyt ylimääräiset 400 kilometriä ajoa aivan turhaan.” Mikael antaa myös toisen käytännön esimerkin, jossa Maponin reittihistoria on ollut avuksi: SAEK sai laskun vuokrakoneen käytöstä, mutta laskulla kuitenkin näkyi väärä määrä vuokrapäiviä. Tällöin ajoneuvoseurannan ja reittihistorian perusteella vuokrafirmalle pystyttiin todentamaan, milloin nostin oli käyty noutamassa ja palauttamassa. “Nämä ovat sellaisia juttuja, joista ei ihan heti paikannuspalvelua hankkiessa tajunnutkaan, kuinka näppärästi tällaisia tilanteita saa selvitettyä. Maponista on myös helppo tarkistaa, jos meidän täytyy todentaa asiakkaalle tehdyn työn kesto”, kertoo Mikael. Yksinkertainen järjestelmä ja laadukas asiakaspalvelu SAEKille paikannuspalvelu on ensiarvoisen tärkeä työkalu tänä päivänä. Mikael kuvailee Maponia toimivaksi järjestelmäksi, jonka käyttö on helppoa ja yksinkertaista. Kentällä toimimisesta on tullut tehokkaampaa sen myötä, kun tiedetään, missä asentajat ja ajoneuvot kulkevat. “Minun on vähän vaikea kuvailla tätä. Näen asian niin, että me vain yksinkertaisesti ja väkisinkin tarvitaan tämä paikannuspalvelu”, Mikael pohtii.  “Parhaimmillaan se on joihinkin kalustonhallinnan osa-alueisiin ihan ylivertainen apu.” Palvelun käyttöönotto ja perustoimintojen oppiminen oli Mikaelin mukaan simppeliä. Yhteyshenkilöihin voi aina olla varauksetta yhteydessä, jotta uudet ominaisuudet saadaan asiakkaalle haltuun tai jokin seikka korjattua kuntoon. Uusien laitteiden tilaus uusiin ajoneuvoihin on toiminut hänen näkökulmastaan näppärästi. “Asennuspuolen palvelu on aina ollut hyvää ja helppo toteuttaa”, Mikael kuvailee teknikkojen työtä. “Paikannusta etsiessämme selailimme kyllä vaihtoehtoja, mutta olin kuullut muilta hyvää palautetta Maponista. Olen ollut tyytyväinen valintaani”, tiivistää Mikael. Mapon on kalustonhallinnan ja työaikaseurannan edelläkävijä, ja kokemusta alalta on kertynyt yli 17 vuoden ajalta. SAEKin lisäksi meihin luottaa jo yli 27 000 asiakasta ympäri maailman. Pyydä tarjous nyt, jos sinäkin haluat kehittää yrityksesi kalustonhallintaa!
Varastettu kone saatiin Virosta asti takaisin omistajalleen

Varastettu kone saatiin Virosta asti takaisin omistajalleen

Asiakkaamme joutui kokemaan paikannuspalvelun tärkeyden ikävän tapahtumaketjun kautta, kun arvokas kone varastettiin työmaalta Espoosta ja löydettiin Virosta saakka. Tampereen Laineväline Oy on erikoistunut henkilönostimien ja rakennuskoneiden vuokraukseen jo vuosikymmenten ajan. Juhannuksena yrityksen toimitusjohtaja Jere Vänttinen sai omalta asiakkaaltaan pysäyttävän puhelun, josta lähti liikkeelle parin viikon selvittelytyö. Kyseinen asiakas soitti ja kertoi, että Tampereen Lainavälineeltä vuokrattu Avant-pienkuormaaja on kadonnut työmaalta, ja kyseli ihmeissään, tiesikö Jere tapahtuneesta mitään.  Koska Tampereen Lainavälineen kalustossa on käytössä Mapon-paikannus, tapahtuman selvittely lähti luonnollisesti liikkeelle tarkistamalla Mapon-palvelusta koneen sijaintitiedot. “Heti juhannuksen jälkeisenä maanantaina näimme Maponista, että kone on Tallinnassa tietyssä osoitteessa. Siinä ei ollut enää paljoa epäselvyyttä, kun kone oli yllättäen kenenkään tietämättä päätynyt pyhien aikana Espoosta veden yli Tallinnaan asti”, Jere kertoo. Jere ilmoitti varkaudesta heti poliisille, loi Mapon-palvelussa varastetulle koneelle seurantalinkin ja jakoi linkin poliisille. Poliisin tutkija kommentoi reaaliaikaisen sijainnin seurannan helpottaneen tapauksen selvittämistä paljon verrattuna tilanteeseen, jossa ei olisi tietoa omaisuuden sijainnista eikä hajuakaan siitä, mistä omaisuutta voisi ylipäätään lähteä etsimään. Tässä tapauksessa, kun tapahtuneesta oli selkeä jälki ja koneen sijaintia pystyttiin tarkkailemaan, mahdollisuus saada omaisuus takaisin omistajalleen oli reilusti suurempi. Tampereen Lainavälineen Avant-kone löydettiin Maponin osoittamasta sijainnista Tallinnasta. Tapahtumaketjun aikana samasta osoitteesta löytyi myös useampi muu, tilanteen huomioon ottaen luultavasti varastettu, kone. “Vain kahdessa näistä useasta Avantista oli ollut paikannin kiinni. Kyllä ne loput koneet olisi jäänyt löytymättä, jos näissä kahdessa ei olisi paikanninta ollut.” “Ottaen huomioon sen, että kyseessä on vain kaksi vuotta vanha kone, jonka hinta on tällä hetkellä kaupassa noin 80 000 euroa, niin kyllä tämä seurantajärjestelmä aika mukavasti maksaa itsensä takaisin jo yhden varkaustapauksen kohdalla, kun kone saadaan takaisin.” Jere ihmetteleekin, miksi kaikki eivät varusta kalliita laitteitaan ja koneitaan paikantimilla: “Tänä päivänä toimiva seurantajärjestelmä on aika pieni kulu, kun kyseessä on oikeasti rahanarvoisia laitteita. Kyllä se paikannuspalvelu maksaa itsensä hyvinkin pian takaisin.” Ratkaisevat tekijät varkaustapauksessa olivat siis toimiva ja reaaliaikainen paikannus sekä nopea reagointi. Näin omaisuus saatiin Virossa paikallisen poliisin haltuun nopeasti ennen kuin sitä ehdittiin kuljettaa enää yhtään kauemmas. Vaikka ajoneuvoissa on myös vakuutukset, eivät ne ole ainoa apu varkauden sattuessa. Myös paikannusratkaisut voivat olla kriittisessä roolissa vastaavissa tilanteissa.  “Kyllä tämä koneen takaisin saaminen meni loppupeleissä ihan hienosti, sillä me näimme heti varkauden havaittuamme koneen sijainnin ja pystyimme seuraamaan sen liikkeitä. Kiitos siitä Maponille. Tilanne voisi olla eri, jos kone olisi ehtinyt olla kauemmin varkaan hallussa ja jatkaa matkaa vielä kauemmas”, Jere summaa. Varastettu kone on nyt onneksi haettu Virosta takaisin omistajalleen Tampereelle. Tampereen Lainaväline Oy ei ole ainoa, jonka omaisuutta on vuosien saatossa varastettu, mutta saatu myös takaisin. Ethän halua, että vastaavasti kävisi omalle kohdallesi – tosin sillä erotuksella, että kalustosi jäisi varkaan matkaan lopullisesti? Jos omaisuuttasi ei ole vielä turvattu paikannuslaitteilla, ole meihin rohkeasti yhteydessä.
Mapon Suomi on saanut ISO 27001 -tietoturvasertifikaatin

Mapon Suomi on saanut ISO 27001 -tietoturvasertifikaatin

Tarkan ja selkeän kalustotiedon tarjoaminen asiakkaillemme on päätavoitteemme. Yhtä tärkeää on kuitenkin varmistaa, että se tehdään turvallisesti. Siksi olemmekin suhtautuneet tietoturvaan aina vakavasti ja toteuttaneet jatkuvasti erilaisia turvatoimia. Olemme erittäin iloisia voidessamme ilmoittaa, että Mapon Suomi on sertifioitu ISO 27001 tietoturvan hallinta -sertifikaatilla. Se osoittaa, että asiakkaan ja yrityksen sisäistä dataa käsitellään parhaiden käytäntöjen mukaisesti. ISO 27001 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee vaatimukset organisaation tietoturvan hallintajärjestelmän luomiselle, toteuttamiselle, ylläpidolle ja jatkuvalle parantamiselle. Se sisältää myös tietoturvariskien arviointi- ja käsittelyvaatimukset. Meille tämä standardi tarjoaa mahdollisuuden arvioida uudelleen tapaamme käsitellä tietoa sekä vakuuttaa asiakkaamme siitä, että heidän tietojaan käsitellään asianmukaisella huolellisuudella. Mapon Latvia sai sertifikaatin jo vuonna 2021, ja nyt myös Mapon Suomi ja Mapon Espanja ovat sertifioitu. Maponin CO-CEO Ingus Rūķis kertoo, miksi päätimme suorittaa ISO 27001 -sertifiointiprosessin: “Työskentelemme arkaluonteisten tietojen parissa ja ymmärrämme, kuinka arvokkaita tiedot ovat asiakkaillemme. Siksi niiden suojaaminen on ollut yksi tärkeimmistä tehtävistämme alusta alkaen. Tähän tehtävään sisältyy proaktiivisuutta – mahdollisten haavoittuvuuksien säännöllistä etsimistä ja niiden välttämistä, jos haavoittuvuuksia löydetään. ISO-standardi varmasti auttaa siinä, koska se tarjoaa arvioinnin organisaation ulkopuolelta. Sertifikaatin hankkiminen tuntui seuraavalta loogiselta askeleelta siihen, mitä olemme tietoturva-alalla tähän mennessä saavuttaneet.” ”Sertifikaatti on sekä testi siitä, kuinka hyvin olemme ottaneet toiminnassamme käyttöön parhaita tietoturvakäytäntöjä, että läpinäkyvä mahdollisuus vakuuttaa asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme. Prosessi ei ollut helppo tai nopea, mutta prosessin yksityiskohtaisuus tuntuu meistä kannattavalta, sillä se tuo lisärauhaa ja -arvoa kaikille alustaa käyttäville”, Ingus jatkaa. Jos sinulla herää kysyttävää ISO 27001 -standardista ja -sertifikaatista, ota meihin yhteyttä sähköpostitse suomi@mapon.com. Lisätietoja tarjoamistamme kalustonhallinta- ja työajan seurantaratkaisuista löydät verkkosivuiltamme.
Kaikki mitä sinun tulee tietää Bluetooth Low Energy omaisuuden seurannasta

Kaikki mitä sinun tulee tietää Bluetooth Low Energy omaisuuden seurannasta

Bluetooth Low Energy:n luomisen jälkeen teknologiateollisuudesta on tullut yhä luovempi sovellettavuuden suhteen. Pienen omaisuuden, kuten avainten, matkatavaroiden, sähkötyökalujen ja ruohonleikkurien, paikannuksesta parannettuihin vähittäiskaupan kokemuksiin, kodin automaatiojärjestelmiin, lemmikkien seurantaan ja laadukkaaseen sisänavigointiin yrityksille. BLE on langaton ratkaisu, jossa yhdistyvät paikannustarkkuus, tehokas akun käyttö ja yleinen kustannustehokkuus. BLE-laitteita käytetään tyypillisesti lyhyen kantaman tiedonsiirtoon, ja ne ovat ihanteellisia paikannukseen ja omaisuuden seurantaan. Tässä artikkelissa käsittelemme tärkeimpiä näkökohtia, jotka antavat sinulle paremman käsityksen BLE-teknologiasta ja sen mahdollisuuksista liiketoiminnassasi! (1) Bluetooth-seuranta: BLE-beaconit ja BLE-tägit BLE-laitteilla, eli beaconeilla ja tägeillä, on useita etuja verrattuna perinteisiin GPS-pohjaisiin omaisuudenseurantalaitteisiin, kunhan löydät niille sopivan käyttötarkoituksen. Vaikka beaconit ja tägit ovat toiminnaltaan samanlaisia ja siksi niitä kutsutaan usein yhdeksi ja samaksi, sinun on hyvä tietää, että BLE-beaconeilla ja BLE-tägeillä on erilaisia käyttötarkoituksia, varsinkin jos haluaisit ottaa ne käyttöön yritykseesi. Yksinkertaisesti sanottuna – BLE-beaconit ovat ihanteellisia kiinteälle omaisuudelle ja erinomaisia sisätilojen seurantaan, kun taas BLE-tägit ovat parhaita pienemmän irtaimen omaisuuden seurantaan, joka ei vaadi jatkuvaa sijainnin paikantamista. Esimerkkejä käyttötapauksista BLE-beaconeille ja BLE-tägeille Jatka lukemista, niin käydään läpi tarkemmin BLE-beaconeiden ja -tägien eroja ja mahdollisia käyttötapauksia! ℹ️ Jos et ole täysin varma BLE-teknologian toiminnasta, muista kurkistaa alareunassa olevaan Usein kysytyt kysymykset -osioon! (1.1) BLE-beaconit kiinteän omaisuuden seurantaan BLE-laitteet toimivat lähettämällä lähteviä signaaleja, jotka toinen laite myöhemmin vastaanottaa. Se voi olla matkapuhelin, jossa on sovellus, telemetrialaite tai jopa BLE-beacon, joka on rakennettu vastaanottimeksi. Joskus ihmiset vertaavat BLE-beaconeita oikeisiin majakoihin, koska myös ne antavat merimiehille signaalin, joka ilmoittaa heidän olevan lähellä rannikkoa. Kuinka BLE-beaconit toimivat? Beaconit ovat sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti passiivisia elementtejä. Ne on tehty kiinteästi kiinnitettäviksi nimenomaan kiinteään pintaan, eivätkä ne lähetä tietoja, vaan niiden tunnuksen. Sen vuoksi niitä käytetään yleisimmin sisänavigointiin. Ei ole yllätys, että GPS-signaali tuppaa usein heikkenemään, kun astut sisään rakennukseen. Mitä isompi rakennus tai vaihtoehtoisesti mitä syvemmälle kellariin menet, sitä vähemmän signaalia on käytettävissäsi – jos ollenkaan. Tosiasia on, että paikannusta tarvitaan nykyään myös sisätiloissa, sillä se auttaa suurempia varastoja, toimintakeskuksia ja jopa lentokenttiä toimimaan tehokkaammin. Näissä tilanteissa BLE-beaconeista voi olla hyötyä. Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi asetetaan useita beaconeita ympäri tilaa siten, että ne tarjoavat parhaan kattavuuden. Käytännössä nämä beaconit toimivat hyvin yhdessä ja jokainen rekisteröity signaali näyttäisi reaaliaikaisen sijainnin rakennuksen sisällä. Koska beaconit on tarkoitettu asennettavaksi kiinteisiin esineisiin, ne on yleensä rakennettu vähemmän kestäviksi ja huomaamattomammiksi kuin tägit, koska et välttämättä halua niiden herättävän huomiota. Esimerkkejä BLE-beaconeiden käyttötapauksista Vartijoiden reaaliaikainen seuranta heidän suorittaessaan tarkastuspisteitä koko rakennuksessa. Siivoojan ja saniteettihenkilöstön valvonta suurissa ja vilkkaasti liikennöidyissä tiloissa, kuten lentokentillä tai ostoskeskuksissa. Automaattinen check-in ajoneuvoille, jotka palaavat toimipisteeseen tien päällä vietetyn päivän jälkeen. Myyntiautomaatit. Vaikka et pitäisi tätä omaisuutta sinänsä kiinteänä, myyntiautomaatit todennäköisesti pysyvät tietyssä kohteessa jonkin aikaa. Pidä kirjaa kuinka kauan automaatti on ollut paikalla, onko se vielä kohteessa ja onko huoltotiimi käynyt tarkastuksella. (1.2) BLE-tägit irtaimen omaisuuden seurantaan Kuten beaconit, BLE-tägit ovat laitteita, jotka lähettävät jatkuvasti ainutlaatuisia signaaleja, jotka Bluetooth-laitteet voivat poimia. Mutta saadaksesi tägeiltä minkäänlaista tietoa, tarvitset joko sovelluksen, jos kyseessä on mobiililaite, tai järjestelmäyhteyden telematiikkalaitteesta, joka pystyy tulkitsemaan signaalin. Aktiivinen Internet-yhteys tässä on siis tarpeen! Kuinka BLE-tägit toimivat? Tägejä käytetään aktiivisen tai irtaimen omaisuuden paikannukseen. Siksi ne on rakennettu kestävämmiksi ja helpommin havaittaviksi. Ne pystyvät havaitsemaan lämpötilan ja kosteuden sekä sisältävät yleensä enemmän tietoa, kuten kohteen nimen tai ominaisuudet. Ja vaikka tägit ovat toiminnaltaan samanlaisia kuin beaconit, ne tarjoavat erilaisen sovellettavuuden. Keräämäsi tiedot eivät tarkoita sitä, että joku on siirtynyt tietylle alueelle, vaan pikemminkin sitä, että BLE-laite on vastaanottavan laitteen kantaman sisällä. Näin ollen tärkein ero näiden välillä on lopputulema, seuraat tietyn omaisuuden sijaintia etkä omaasi. Muistathan, että vastaanotin voi olla mikä tahansa verkossa oleva laite – et ainoastaan sinä puhelimesi kanssa kiertelemässä parkkipaikalla avaimiasi etsien. Esimerkkejä BLE-tägien käyttötapauksista Rakennuslaitteet. Rakennusprojektit vievät aikaa ja monet työkalut kerääntyvät paikan päälle prosessin aikana. Joskus projekteja on useita eri alueilla ja työkaluja on siirreltävä paikasta toiseen. BLE-tägit voivat auttaa jäljittämään työkaluja ja varmistamaan, että kaikki ovat tallella. Maatalous. Viljelypellot tarvitsevat hoitoa ja huomiota. Nykyään on olemassa monia työkaluja, koneita ja lisälaitteita, jotka auttavat kaivamaan, viljelemään, kastelemaan ja leikkaamaan, eli toisin sanoen hoitamaan peltoja. Samoin monet näistä voivat kadota helposti. BLE-tägit tarjoavat nopean ratkaisun, koska ne voivat kertoa sinulle viimeisen käyttäjän ja sijainnin. Hätäpalvelut. Ensihoitajalla ja palokunnan miehistöillä on päivittäin käytössään paljon työkaluja ja laitteita, jotka voivat unohtua kiireessä hengenpelastuksen aikana. Päivän päätteeksi jokainen laite voidaan kuitenkin helposti jäljittää tägeillä, joilla on pitkä akunkesto ja vain vähän, jos ollenkaan, huoltotarpeita. Loppujen lopuksi, verrattuna perinteisiin GPS-seurantalaitteisiin, vähän energiaa käyttävät Bluetooth-tunnisteet ovat paljon pienempiä ja erittäin helppokäyttöisiä. Useimmissa tapauksissa sinun tarvitsee vain kiinnittää se esineeseen, varmistaa, että olet varustettu vastaanottimella ja olet valmis. Asennukseen tai käyttöön ei vaadita erityisiä taitoja tai ammattiteknikkoja! (2) BLE-omaisuuden seuranta Maponin avulla Maponin kalustonhallintajärjestelmä tarjoaa erilaisia omaisuuden seurantaratkaisuja, mukaan lukien BLE. Lähellä oleva telematiikkalaite poimii BLE-laitteen signaalit ja tiedot toimitetaan edelleen Mapon-järjestelmään, jossa ne näytetään käyttäjille. Lisäksi esimiehet voivat myös vastaanottaa ilmoituksia ja tarkastella yksityiskohtaisia BLE-laitetietoja Mapon-mobiilisovelluksen kautta. BLE-tägin sijainnin tarkkuus riippuu ensisijaisesti sen taajuudesta, herkkyydestä ja alueesta, kuten Mapon-järjestelmässä näkyy. Heti kun telematiikkalaite saapuu vastaavan BLE-tägin alueelle, sijainti määritetään. Ratkaisu tarjoaa helpon ja selkeän asennuksen, käyttäjäystävällisen yleiskatsauksen ja hallintaominaisuudet sekä raportin, joka tiivistää kaikki olennaiset tiedot valitulta ajanjaksolta. Raportti näyttää BLE-beaconeiden signaalin poimintahistorian Mapon-alustalla Siinäpä se! Jos haluat tietää lisää Maponin BLE-ratkaisuista ja niiden mahdollisuuksista osana liiketoimintaasi, varaa tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa pian tai pyydä tarjous! Usein Kysytyt Kysymykset Miten BLE-laitteet toimivat? BLE-laitteet lähettävät tietyllä aallonpituudella olevia signaaleja, jotka lähellä olevat vastaanottimet poimivat. Yleensä kyseessä on yksisuuntainen lähetys, jossa puhelin, telematiikkalaite tai mikä tahansa muu tätä toimintoa tukeva laitteisto toimisi vastaanottimena. BLE-beaconit ja -tägit on suunniteltu toimimaan vastaanottimina. Jotta ratkaisu toimisi, vastaanottimessa tulee olla myös tarvittavat ohjelmistot, esim. sovellus tai online-alusta ja aktiivinen internet-yhteys saapuvan signaalin rekisteröintiä ja heijastamista varten. Kun ympyrä on valmis, sinulla pitäisi olla tiedot omasta tai tavaroiden olinpaikasta. Mitä ovat BLE-protokollat? Tällä hetkellä on olemassa useita erilaisia protokollia, jotka on rakennettu hallitsemaan BLE-signaaleja, joista suosituimmat ovat Applen iBeacon ja Googlen valmistama Eddystone. Mutta mikä on protokolla ja miksi sillä on väliä? Eri protokollat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia laitteen tunnistuksen ja luettavuuden suhteen, eli kuten Wi-Fi ja Bluetooth ovat radioviestinnän standardeja, BLE-protokollat ovat BLE-viestinnän standardeja. On tärkeää muistaa, että kaikki laitteet eivät tue kaikkia viestintäprotokollia, mikä tarkoittaa, että jokin tietty sovellus tai alusta ei välttämättä tunnista beaconia. Tiedämme esimerkiksi, että Apple Air tägit käyttävät iBeaconia, joka toimii hyvin iOS-käyttäjien joukossa, mutta ne eivät välttämättä toimi hyvin muiden alustojen kanssa. Siispä AltBeacon luotiin avoimen lähdekoodin beacon-protokollaksi, jotta voidaan ratkaista ongelma, joka koskee protokollia, jotka suosivat yhtä toimittajaa. Toinen esimerkki olisi kolmannen osapuolen laite, tässä tapauksessa ELA:n valmistama BLE-beacon, joka on näyttänyt jo sen yhteensopivuuden kahden pääprotokollan kanssa. Kuinka kauan BLE-beaconin akku kestää? Yksi BLE-laitteiden tärkeimmistä eduista on niiden toimivuus ja tehokkuus pitkällä aikavälillä, koska ne kuluttavat hyvin vähän energiaa. BLE-laitteet voivat olla joko akkukäyttöisiä tai USB-liitettäviä, mutta ne ovat yleisesti tunnettuja ja suosittuja langattomuudestaan. Akkukäyttöiset laitteet ovat siksi yleisimpiä. Merkistä, mallista, signaalialueesta ja taajuudesta riippuen BLE-beacon voi kestää yhdestä kymmeneen vuotta. Esimerkiksi laite, joka lähettää signaalin 10 metrin säteellä 5 sekunnin välein, kestää kauemmin kuin laite, joka lähettää signaalin 30 metrin säteellä 3 sekunnin välein.
Maponin matkassa on uusi myyntipäällikkö Mika

Maponin matkassa on uusi myyntipäällikkö Mika

Keväällä Maponin matkaan on hypännyt uusi myyntipäällikkö Mika Kalilainen. Mika on alunperin kotoisin Jyväskylästä, mutta on asustellut Kuopion seudulla viimeiset 15 vuotta. Avoin, jatkuvasta oppimisesta kiinnostunut ja elämään optimistisesti suhtautuva Mika odottaa innolla, mitä tulevaisuus uudessa positiossa tuo tullessaan. “Mika on loistava tyyppi ja erittäin rautainen myynnin ammattilainen, jonka kanssa on todella mielekästä työskennellä. Aivan mahtava lisäys tiimiimme, joka tuo uutta osaamista mukanaan”, kollega Pasi Syrjänen kuvailee. Koulutukseltaan Mika on tradenomi, ja työkokemusta asiakkuustuotepäällikkönä digipiirturiratkaisujen ja alkolukkojen parissa on kertynyt jo vuosia. Edellisessä työssään Mika työskenteli paljon kuljetusalan asiakkaiden kanssa. Hänen pitkäaikainen ammatillinen haaveensa on ollut päästä keskittymään kalustonhallinnan laajempiin kokonaisuuksiin sekä myyntityöhön, joten Maponille siirtyminen juuri näihin tehtäviin tuli Mikalle sopivaan saumaan. Myyntipäällikkönä Mikan päivät koostuvat pääasiassa asiakkaiden kontaktoinnista, asiakaspalavereista, haasteiden ratkomisesta sekä yhteistyöstä kollegoiden kanssa. Mika nauttii etätyöstä ja kokeekin sen erittäin sopivaksi työtehtäväänsä – itsenäisyys ja oma rauha takaavat tehokkaan työnteon ja hyvän keskittymiskyvyn. Liian itsenäistä työ ei kuitenkaan hänen mukaansa ole, sillä muita työntekijöitä tavataan palavereissa viikoittain ja kollegoiden kanssa tehdään yhteistyötä ja ratkotaan kinkkisiä kysymyksiä yhdessä päivittäin. “Maponin matkaan hyppääminen on sujunut yllättävän hyvin ja helposti, ja kiitos siitä kuuluu Maponin porukalle. Olen todella innostunut oppimaan uutta kalustonhallinnan laajasta kentästä ja tästä monipuolisesta palvelusta. On ollut mukava huomata, että voin koska tahansa kääntyä kysymyksieni kanssa osaavien kollegoiden puoleen. Mapon-henki on siis jo tullut tutuksi”, Mika kuvailee ensimmäistä kuukauttaan uudessa tehtävässä. Mikan mukaan on mukava päästä myymään palvelua, jonka asiakkaat usein tuntee jo ennalta hyvin. “Maponin palvelu on hyvin yksinkertainen ja helppo oppia käyttämään, vaikka on tässä toki teknisesti ja toimialakohtaisesti vielä paljon yksityiskohtia opittavana, jotta voin aina tarjota asiakkaille parasta mahdollista palvelua ja kaikista sopivimpia ratkaisuja”, Mika kertoo. Aiempi työkokemus kuitenkin tarjoaa hieman etumatkaa, sillä moni asia on jo entuudestaan tuttua. Esimies Kaj Eklöf kommentoi Mikan alkutaivalta Maponilla seuraavasti: “Uskon että Mikan kokemus alkolukkojen, digipiirtureiden sekä raskaan kaluston parissa tulee vauhdittamaan Mikan omaa onnistumista sekä samalla tulemme myös yrityksenä oppimaan paljon, kuten jo ensimmäisten kuukausien aikana olemme tehneetkin. Mikan motivaatio ja kiinnostus Maponin palveluja kohtaan vakuutti meidät heti rekrytointiprosessin alussa, ja yhteistyökumppanitkin kertoivat Mikasta hyvää.” “Näimme, että hän sopisi hyvin osaksi Mapon-perhettä. Mikan ammattitaito ja vankka kokemus kuljetusalan yritysten kanssa on näkynyt päivästä yksi alkaen”, Kaj kertoo. Pyörät ovat siis lähteneet pyörimään melkoisella vauhdilla, mutta Mika kertoo uusien projektien ja haasteiden piristävän ja tuovan lisää motivaatiota. Hän odottaa tulevalta merkityksellisten asiakassuhteiden luomista ja henkilökohtaista ammatillista kehitystä. Työn vastapainona Mikalla on kalastusharrastus, joka on sydäntä lähellä. Miehen voi myös bongata tenniskentiltä, joissa hän pelailee viikoittain. Ehkäpä Mika pääsee työn ohella vielä haastamaan kollegoita myös tenniksen parissa?