Mapon blogi

Blogistamme löydät artikkeleita palvelumme eri ominaisuuksista, niiden hyödyntämisestä ja alamme mielenkiintoisista aiheista. Blogien välityksellä pääset sukeltamaan hieman syvemmälle Maponin maailmaan!

Telematiikkatrendit vuodelle 2023

Telematiikkatrendit vuodelle 2023

Vuosi on vaihtunut vauhdilla ja nyt onkin hyvä aika katsoa taaksepäin, mitä viime aikoina on tapahtunut ja mihin suuntaan tulevaisuudessa ollaan menossa. Aloitamme käymällä läpi maailmanlaajuisia tapahtumia ja sitä, kuinka ne vaikuttivat telematiikkateollisuuteen ja tiettyihin markkinasegmentteihin. Pyyhitäänpä siis pölyt pois kristallipallon päältä, ja kurkistetaan siihen, minkälaisia telematiikkatrendejä voimme odottaa alallamme tänä vuonna Euroopassa. Aloitetaan! 2022 – Myllerryksen vuosi Kun COVID-19-pandemia iski vuonna 2020, hetken näytti siltä, ​​että pahin mahdollinen oli tapahtunut. Kukaan meistä ei kuvitellut, että pandemiaa seuraisi julma ja tarpeeton sota Ukrainaa vastaan. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka ovat maantieteellisesti lähempänä sota-alueita. Olemme surullisia Venäjän terroristisesta toiminnasta ja Ukrainalle koituvista valtavista menetyksistä. Toivomme sodan päättyvän nopeasti ja Ukrainan saavan takaisin suvereenin alueensa. Koska tavoitteemme on tässä blogissa katsoa taaksepäin tapahtumiin, jotka ovat vaikuttaneet kalustonhallintaan, liikenteeseen ja sitä kautta telematiikkateollisuuteen, katsotaan siis, kuinka sota on vaikuttanut niihin. Energiakustannusten nousu Vaikka energiakustannukset alkoivat nousta ennen helmikuun 24. päivän tapahtumia, sota vaikutti valtavasti eri energiamuotojen hintapiikkeihin, mukaan lukien kuljetuksen kannalta oleellisimpiin – öljy- ja kaasutuotteisiin. Tästä johtuen yritykset alkoivat kiinnittää entistä enemmän huomiota polttoaineenkulutukseensa, ja tarvitsivat yhtä useammin teknisiä ratkaisuja energian säästämiseen ja varkauksien ehkäisemiseen. Älykäs polttoainekorkki ja hälytykset 3 tapaa hallita polttoaineen kulutusta Kokemuksemme vahvistaa tämän, sillä asiakkaiden kiinnostus Maponin tehokkuutta edistäviin kalustonhallintaratkaisuihin, erityisesti kuljettajien ajotapaan ja ekologiseen ajotapaan liittyen, on lisääntynyt. Lisäksi yritykset alkoivat painottaa varkauksien estämistä ja pyrkivät ottamaan käyttöön polttoaineen turvaamisratkaisuja, kuten älykkäitä polttoainekorkkeja, polttoainesäiliön avaushälytyksiä, hälytyksiä polttoainetason laskusta, jne. Mielenkiintoista on, että polttoaineen turvaamistuotteiden kysyntä ei lokalisoitunut ainoastaan tavallisille, epäilystä herättäville alueille, vaan kiinnostusta heräsi myös kehittyneillä markkinoilla, kuten Suomessa, missä polttoainevarkaudet ovat hieman harvinaisempia. Kuljettajapula Vaikka kuljettajapula on kalustonhallinnan alalla tunnettu aihe, joka vaikuttaa negatiivisesti lähes kaikkiin markkinoihin ympäri maailmaa, Euroopan markkinat saivat tänä vuonna suuremman iskun. Euroopassa työskentelee paljon kuljettajia mm. Venäjältä, Ukrainasta ja Valko-Venäjältä. Tiedetään, että usein he aloittavat työskentelyn Itä-Euroopassa, esimerkiksi Baltian maissa tai Puolassa, ja riittävän kokemuksen saatuaan siirtyvät Länsi-Eurooppaan. Sodan vuoksi monet ukrainalaiset kuljettajat palasivat kotiin puolustamaan maataan, kun taas venäläisille kuljettajille työluvat tulivat ongelmaksi, koska niitä ei enää toimitettu tai jatkettu. Tästä johtuen vuonna 2022 havaitsimme useiden Maponin asiakkaiden joutuneen laittamaan kuorma-autonsa seisontaan yksinkertaisesti siksi, ettei niille ole kuljettajia. Paikalliset kuljettajat sitä vastoin ovat haluttomia kantamaan ylimääräistä taakkaa matalalla palkalla. Tästä näkökulmasta katsottuna kyse on siis vähemmän kuljettajapulasta ja enemmän tarpeesta palkkojen korotukselle, sillä useimmat eivät ole valmiita sitoutumaan pitkiin aikoihin poissa kotoa suhteellisen pienellä palkalla. Sen sijaan he valitsevat muita työpaikkoja paremmilla ehdoilla. Nyt kun uusimmat eurooppalaisen Liikkuvuuspaketin kuljettajien lähettämistä koskevat säännökset ovat kuitenkin tulleet voimaan, minkä tarkoituksena on erityisesti parantaa kuljettajien työoloja, työnantajiin saattaa kohdistua enemmän paineita nostaa kuljettajien palkkoja. Tämä saattaisi herättää uudelleen kiinnostuksen alalla työskentelyä kohtaan. Tuonti- ja vientikiellot Venäjälle EU on ottanut käyttöön useita Venäjän vastaisia ​​pakotteita vuoden aikana, mikä on myös vähentänyt EU:n ja Venäjän välillä kuljetettavan rahdin määrää. Sillä on ollut merkittävä vaikutus kuljetusyrityksiin, koska ne ovat joutuneet ohjaamaan ajoneuvojaan muihin suuntiin/markkinoille, pääosin Euroopan länsiosiin. Sama koskee kuljetuksia Ukrainaan ja Ukrainasta – aktiivisen sodan vuoksi kuljetusten toteuttamisen riskit ovat merkittäviä, joten yritykset välttävät sitä. Positiivista on, että emme ole vielä nähneet suuria kuljetusyritysten konkurssitapauksia, mikä saa uskomaan, että yritykset ovat sopeutuneet tilanteeseen. Kaksi ilmeisintä ratkaisua ovat uudelleenreititys tai joidenkin omaisuuserien siirtäminen esimerkiksi Eurooppaan perustetulle sivuliikkeelle. Jälkimmäinen olisi paras tapa täyttää toisen Liikkuvuuspaketin säännön vaatimukset, joka edellyttää ajoneuvojen palaamista kotimaahansa tai yrityksen tukikohtaan. Sodan vaikutus komponenttien toimittajiin Yritykset luottavat globaaleihin toimitusketjuihin, asiat voivat mennä pieleen tämän laajuisien tapahtumien ilmetessä. Olemme nähneet tapauksia, joissa uusien ajoneuvojen toimitukset ovat viivästyneet Ukrainan valmistamien komponenttien puutteen vuoksi. Mapon luottaa Ukrainassa valmistettuihin polttoaineantureihin, ja heti sodan alkamisen jälkeen ilmassa oli merkittävä epävarmuus siitä, pystyykö toimittaja jatkamaan toimintaansa. Onneksi valmistus- ja toimitustilanne ratkesi muutaman viikon kuluttua ja on sen jälkeen palautunut normaaliksi. Valoisa puoli on se, että emme ole käyttäneet valikoimassamme Venäjältä peräisin olevia tuotteita, joten Venäjää vastaan ​​asetetut sanktiot eivät ole vaikuttaneet meihin. Merkittäviä tapahtumia, joita olisi hyvä seurata jatkossa Ainoa asia, josta voimme olla varmoja juuri nyt, on se, että emme voi olla varmoja mistään. Sota jatkuu edelleen, uusia pakotteita pannaan edelleen täytäntöön, inflaatio leijuu edelleen yllämme ja keskuspankit jatkavat korkojen nostamista. Liiketoiminnan tilan ennustaminen seuraavalle vuodelle on lähes mahdotonta, mutta se, että tietää edes mistä ja mitä tietoa etsiä, on jo puoli voittoa. Tässä on muutamia näkökohtia, joita sinun on hyvä seurata. Energian hinta Vaikka öljyn hinta on ollut laskussa viime kuukausina, olemme myös nähneet, että OPEC leikkaa tuotantomääriä, SPR-julkaisuja on pysäytetty ja ilmoituksia niiden täyttämisestä. Nämä saattavat johtaa energian hinnannousujen seuraavaan sykliin vuonna 2023, mutta uskomme vahvasti, että vuosi 2022 on opettanut meille sen, että on olemassa tapoja toimia hintojen noustessa ilman, että mennään liian syvälle – kuljettajia voidaan opettaa ajamaan tehokkaammin ja polttoainevarkauksia on mahdollista ehkäistä. Euroopan komissio ehdottaa myös käytännönläheistä lähestymistapaa auttaakseen rajoittamaan liiallisia kaasun hintapiikkejä, mistä osa iloitsee. Energian hinnasta huolimatta tulemme eittämättä huomaamaan kasvavaa kiinnostusta energian säästämiseen ja mitä todennäköisimmin myös jatkuvaa kiinnostusta erilaisiin polttoaineturvallisuuteen ja polttoainetalouteen liittyviin tuotteisiin, kuten älykkäisiin polttoainekorkkeihin, erittäin tarkkoihin polttoaineantureihin ja ekologisiin ajoratkaisuihin. Pääoman hinta Vuoden sisällä Euroopan keskuspankki on nostanut korkojaan, samoin Yhdysvaltain keskuspankki ja monet muut globaalit pankit ovat seuranneet esimerkkiä. Mikä pahinta, tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että korot laskisivat lähiaikoina. Vaikka se ei ehkä vaikutakaan suoraan liittyvän telematiikka-alaan, todellisuudessa se voi vaikuttaa melko paljon. Pääoman korkeampi hinta saattaa pysäyttää uudet investointihankkeet tai mikä pahempaa – jotkut yritykset eivät ehkä olekaan enää lainkaan kannattavia uusilla koroilla. Toisaalta yritys tässä tilanteessa oletettavasti pyrkii tehokkaampaan toimintaan, ja kaluston telematiikkamarkkinat tarjoavat laajan valikoiman ratkaisuja, jotka ovat avainasemassa juuri kaluston käytön tehostamisessa. Joten katsotpa asiaa miltä tahansa kantilta – kaikki liittyy toisiinsa, ja mitä syvemmälle menet, sitä enemmän mahdollisia riskejä saatat tunnistaa. Mahdollinen taantuma Kuten kahdessa edellisessä kohdassa lyhyesti mainittiin, jotkin yritykset eivät pysty toimimaan nykyisessä taloudellisessa ympäristössä ja joutuvat siksi keskeyttämään liiketoimintansa väliaikaisesti tai menemään konkurssiin kokonaan. Tämä puolestaan vähentää siirrettävän rahdin määrää, mikä aiheuttaa merkittäviä tappioita kuljetusyrityksille. Siirrettävää rahtia on yhä vaikeampi löytää, ja asiakkaamme ovatkin jo useaan otteeseen maininneet tästä. Näin ollen tämä suuntaus saattaa yleisten makrotaloudellisten syiden vuoksi voimistua vuonna 2023. Toimitusaikataulujen parantaminen ja pulan väheneminen Vaikka näyttääkin siltä, että maalaamme synkkää kuvaa vuodelle 2023, tulevaan vuoteen liittyy myös joitakin lupaavia näkökulmia. Yksi esimerkki on se, että monet yritykset keskeyttävät investointihankkeensa, mikä tarkoittaa, että tiettyjen tavaroiden toimitusajat paranevat huomattavasti.  Kun puhutaan esimerkiksi uusien ajoneuvojen saatavuudesta jälleenmyyjiltä, olemme nähneet tapauksia, joissa asiakkaat peruvat ennakkotilauksiaan, jolloin uusia ajoneuvoja on muille nopeasti saatavilla, ja toimitusajat ovat lähes välittömät. Sama pätee elektroniikan valmistukseen. Toimitusketjujen palatessa tavanomaiseen virtaukseensa olemme nähneet laitteistovalmistajien parantavan tuotantorästejään. Maponin kaltaisille yrityksille tämä mahdollistaa parin viime vuoden aikana kertyneen laitteistovaraston pienentämisen. Yhteysongelmat Venäjällä Jos muistat tämän vuoden ennusteemme, viestintäverkkojen muutos on Euroopassa jo pitkällä. Jotkut maat ovat jo lopettaneet 2G-yhteytensä, toiset jopa 3G-yhteytensä, ja yleinen yksimielisyys on, että 4G on oikea teknologia, johon kannattaa keskittyä. Tämä ei ole muuttunut, mutta Venäjälle asetetut pakotteet, eli kielto viedä viestintälaitteita, esim. GSM-moduuleja, ovat horjuttaneet asioita. Valmistajat ovat ottaneet asian hyvin vakavasti, ja jotkut jopa päivittävät GSM-moduulien laiteohjelmistoja, jotta ne eivät voi muodostaa yhteyttä Venäjän matkapuhelinoperaattoreihin lainkaan. Samaa voidaan sanoa GPS-moduuleista, jotka eivät korjaa sijaintia Venäjällä laiteohjelmistopäivityksen vuoksi. Kuljetusyrityksille tämä saattaa aiheuttaa riskin yhteyden katkeamisesta Venäjän läpi kulkiessaan. Jos GPS-paikannus ei ole kiinteä, se voi tarkoittaa jopa perusseurantatietojen menettämistä pitkiksi ajoiksi Venäjällä ollessaan. Lisäksi Baltic News Networkin mukaan Ericsson ja Nokia, jotka yhdessä kattavat lähes 50 prosenttia Venäjän tukiasemista, poistuvat markkinoilta vuoden loppuun mennessä. Koska edellä mainitut yritykset valmistavat kaikkea antenneista kaapeleita yhdistäviin laitteisiin ja ohjelmistoihin, joiden avulla televerkon eri osat voivat toimia yhdessä, Venäjä on lähestymässä yhteyksien pimeää keskiaikaa.  Vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut vuoden keskeinen tapahtuma, joka on aiheuttanut tuhoa useammalla kuin yhdellä tavalla, on muitakin kuin sotaan liittyviä näkökohtia, jotka meidän pitäisi pitää mielessä. Satelliittiviestintä yleistyy Satelliittiviestintää on käytetty tekniikkana syrjäisillä alueilla, joilla matkapuhelinmastojen asentaminen ei ole liiketoiminnallisesti järkevää. Viime aikoina on nähty teknologista kehitystä, ja esimerkiksi Starlink, Gatehouse SatCom -moduulit ja Euroopan unioni ovat toteuttaneet oman satelliittiviestintäverkostonsa käyttöönottostrategian. Tämä voi pian vaikuttaa myös kalustonhallinnan ja omaisuuden seurannan aloihin. On selvää, että kestää vuosia nähdä todellista kehitystä hieman konservatiivisella toimialallamme, mutta alalla toimiessa on kuitenkin järkevää seurata tulevia kehitysvaiheita. Toivotetaan tervetulleeksi toisen sukupolven älykkäät digipiirturit Kansainvälisessä liikenteessä toimivat eurooppalaiset yritykset saattavat ensi vuonna kohdata uusia haasteita, sillä kaikki uudet ajoneuvot varustetaan 21. elokuuta 2023 alkaen toisen sukupolven älykkäillä digitaalisilla ajopiirtureilla. Ensimmäisen sukupolven älykkäiden digipiirtureiden käyttöönotossa oli paljon teknisiä haasteita. Seuraamme varmasti tätä muutosta, ja varmistamme, että kalustonhallintajärjestelmämme ja -laitteistomme ovat täysin yhteensopivia uusien ajopiirtureiden kanssa – suosittelemme samaa myös teille. Videotelematiikan nousu Mapon on kehittänyt kameraratkaisuja läpi vuoden 2022 ja tänä aikana olemme havainneet asiakkaidemme kasvavan kiinnostuksen kameraratkaisuja kohtaan. Maponin videokameraratkaisut 4 videotelematiikan suurta etua Myös henkilökohtainen kokemuksemme puhuu tämän puolesta. Maponin ajoneuvot varustettiin alun perin videotelematiikalla vain poikkeuksellisesti ja testaustarkoituksiin. Kuluneen vuoden aikana tiimimme oli osallisena kahdessa liikenneonnettomuudessa. Ensimmäisessä yksi ajoneuvoistamme joutui onnettomuuteen, kun jalankulkija ylitti tien punaisilla valoilla. Saatavilla olevan videomateriaalin ansiosta onnistuimme ratkaisemaan tapahtuman muutamassa päivässä. Toiseen tapaukseen liittyi kuorma-auto, eikä ajoneuvossa ollut kameroita. Tapauksen ratkaiseminen kesti 6 viikkoa. Kumppanimme ovat myös jakaneet kokemuksiaan eri puolilta maailmaa, esimerkkinä tapaukset, joissa kuljettajat ovat melkein nukahtaneet rattiin. Kaikki tämä saa meidät uskomaan, että kaluston telematiikkamarkkinoiden kameraratkaisut ovat tulleet jäädäkseen. Tässä on ennustuksemme vuodelle 2023. Ehkä hieman synkänpuoleista, mutta asioilla on usein myös hyvät puolensa. Toivottavasti ennustus oli mielenkiintoinen ja antoi sinulle monipuolisen käsityksen kuljetus- ja kalustonhallinta-alasta Euroopassa. Tuokoon vuosi mukanaan rauhaa ja vakautta! Etsitkö sopivaa kumppania alalta? Meillä on paljon näkemystä ja osaamista teknologiasta ja kalustonhallinnasta, joten ota rohkeasti yhteyttä suomi@mapon.com tai varaa kanssamme verkkotapaaminen, niin jutellaan lisää!
4 syytä, miksi kalustosi tarvitsee videotelematiikkaa

4 syytä, miksi kalustosi tarvitsee videotelematiikkaa

Kalustonhallintaratkaisujen avulla esimiehet saavat paljon hyödyllistä tietoa yksittäisistä ajoneuvoista ja koko kalustosta. Yhä useammin tämä huomataan ympäri maailmaa erilaisissa yrityksissä. Berg Insightin raportin mukaan Euroopassa oli vuoden 2021 lopussa käytössä 13,2 miljoonaa aktiivista kalustonhallintajärjestelmää.
Kolme haastetta tehokkaan etätyön tiellä

Kolme haastetta tehokkaan etätyön tiellä

Jo vuonna 1972 entinen rakettitutkija Jack Nilles ymmärsi etätyöhön liittyvät ympäristö- ja hyvinvointinäkökulmat, ja johti monialaisen tutkimusprojektin täysin etänä testatakseen ajatuksiaan käytännössä. Tulokset olivat merkittäviä, mutta liike-elämä ei ollut vielä valmis uuteen malliin. Nyt 50 vuotta myöhemmin etätyöstä on tulossa uusi normaali – noin 80% työntekijöistä ympäri maailman lukeutuu niin sanottujen pöydättömien työntekijöiden joukkoon.    Töitä tehdään etänä yleisimmin rakennus- ja kuljetus-, sekä kaupan- ja terveydenhuollon aloilla. Etätyön tekijöiden määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti, minkä vuoksi yritysten olisi hyvä tunnistaa liikkuvan työvoiman tuottavuuteen negatiivisesti vaikuttavat tilanteet, ja oppia kuinka niitä voi välttää. Tarkoituksenmukaiset ratkaisut Etänä toimivan tiimin tuottavuuden ja työtahdin osalta valkotaululle kirjatut kalenterit, laskentataulokossa hallittavat aikataulut, sekä paperilomakkeet kuuluvat historiaan. Tarjolla olevat uudet, tarkoituksenmukaiset telematiikkaratkaisut helpottavat ongelmanratkaisua ja kommunikointia, tehostaen aikatauluttamista ja työtehtävien edistymisen seurantaa. Tässä blogitekstissä listaamme ratkaisuja yleisimpiin haasteisiin etätyön saralla. 1. Läpinäkyvyyden puute Määrätietoinen tiimi on arvokkain voimavara matkalla kohti liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Työntekijöitä on kuitenkin moneen lähtöön. Toiset myöhästelevät, vetelehtivät ja venyttävät taukoja, kun taas toiset kokevat painetta liiallisen työtaakan alla.   Työpanoksen tasapuolisen jakautumisen varmistamiseksi, voidaan ottaa käyttöön yksinkertainen työajanseuranta, joka korvaa paperilomakkeet ja tarjoaa tarkat tiedot työntekijöiden osallistumisesta ja työtunneista. Yhtiöt voivat hyödyntää samaa ratkaisua myös palkanlaskennassa. Tasapainoilu useiden tehtävien ja vastuiden kanssa päivittäin ei ole helppoa. Tapaamisten aikatauluttaminen on käytännöllistä, mutta tapaamisten viivästyessä sairastumisten, tai vaikka liikenneruuhkan vuoksi eteen voi tulla yllättäviä tilanteita. Samalla tapaamiset saattavat peruuntua vastapuolen aloitteesta lyhyelläkin varoitusajalla. Mapon tarjoaa työtehtävien hallintaan tehokkaan ratkaisun, jonka avulla voit tarkastella työtehtäviä ja jakaa niitä työntekijöiden kesken taataksesi maksimaalisen tuottavuuden ja tasapuolisuuden. 2. Paperivuoret Rutiinitoimenpiteiden, etenkin paperitöiden, suorittaminen toimiston ulkopuolella voi olla hankalaa. Sopimusten käsittely, allekirjoitusten kerääminen jokaiseen käynnissä olevaan projektiin, ja kulkeminen paikasta toiseen paperipinojen kanssa ei kuulosta mukavalta. Eikö olisikin hienoa päästä eroon päivittäisestä papereiden pyörittämisestä? Ei paperia, ei mustetta, ei tulosteita – siirtyminen paperittomaan, tai ainakin vähäpaperisempaan toimistoon laskee kuluja ja sujuvoittaa työntekoa. Muuttamalla paperityöt digitaalisiksi mahdollistat pääsyn tärkeisiin lomakkeisiin missä ja milloin tahansa. Maponin avulla voit luoda omia lomakkeita, tai käyttää valmiita pohjia, ja tallentaa ne Mapon GO-applikaation avulla kaikkien osapuolten käytettäviksi. Digitaaliset lomakkeet parantavat tiedonsiirtoa ja helpottavat lomakkeiden käsittelyä. 3. Heikko kommunikaatio Avoimen keskustelu ylläpito koko henkilöstön välillä voi olla haastavaa, etenkin jos töitä tehdään myös etänä. Kukaan ei halua tuntea itseään ulkopuoliseksi, joten myös toimiston ulkopuolella työskentelevät on tärkeää pitää ajan tasalla, vaikka he eivät pääsekään vaihtamaan kuulumisia kasvotusten. Liikkuvan työvoiman hallinta on täysin riippuvaista teknologian luomista kommunikaatio- ja yhteistyömahdollisuuksista. Oikeilla työkaluilla on etätyön sujuvuuden kannalta suuri merkitys. Kenttätyöntekijöiden ja toimiston välinen kommunikaatio on tärkeää, jotta vältytään ajantasaisen tiedon puutteen aiheuttamilta ongelmilta. Mapon GO- sovelluksen avulla johdonmukainen ja vastavuoroinen kommunikaatio sujuu vaivattomasti kaikkien osapuolten välillä. Sovelluksen avulla yhteydenpito on nopeaa ja yksinkertaista, ja yrityksesi tuottavuus huipussaan.   Jos tahdot sujuvoittaa liikkuvan työvoiman hallintaa ja työskentelyä, tai kuulla lisää Maponin tarjoamista ratkaisuista, ota meihin yhteyttä.
Älykkäiden polttoainekorkkien käyttäminen on kuin hyvä vakuutus

Älykkäiden polttoainekorkkien käyttäminen on kuin hyvä vakuutus

Polttoaineiden hinnat vaihtelevat ja muuttuvat aika ajoin, ja on havaittu, että joka kerta kun hinnat nousevat, niin myös polttoainevarkauksien määrä kasvaa. Nykyinen tilanne polttoaineiden hintojen kanssa on erilainen kuin ennen, koska kukaan ei osaa kertoa, laskevatko hinnat jälleen ja milloin. Tämänhetkisen polttoaineiden erityisen korkean hinnan vuoksi jokainen polttoainetta kuljettava tai käyttävä ajoneuvo on polttoainevarkaille mahdollinen kohde. Saadaksemme laajempaa käsitystä asiasta, istuimme alas brändikumppanimme Mapon Liettuan kanssa. Pyysimme heitä jakamaan kokemuksiaan ja mielipiteitään polttoainevarkauksien estämiseksi suunnitelluista laitteista, niiden käyttöönoton kiireellisyydestä sekä siitä, mitä saatavilla olevat ratkaisut oikeastaan ovat ja saadaanko ratkaisuilla aikaiseksi haluttuja tuloksia. Polttoainevarkauksien estoratkaisujen kasvava kysyntä Avaamme keskustelun jakamalla, kuinka innokkaasti yritykset etsivät ratkaisuja, jotka suojaavat kalustoa polttoainevarkauksilta. “Juuri nyt, kun polttoaineiden hinnat nousevat, polttoainevarkauksien estoratkaisujen suosio kasvaa ja yhä useammat yritykset kysyvät niitä”, sanoo Mapon Liettuan IT-johtaja Gediminas Butvidas. ”Eikä kyse ole vain uusista, vaan myös vanhoista asiakkaista. Joillakin asiakkaistamme oli aiemmin älykkäät polttoainekorkit asennettuna vain muutamiin ajoneuvoihin. Nyt he ovat kiinnostuneita ottamaan ratkaisun käyttöön myös muihin ajoneuvoihin”, hän jatkaa. Yksi yleisimmistä ratkaisuista polttoainevarkauksien estämiseksi on älykkäät polttoainekorkit, jotka rekisteröivät jokaisen kerran, kun polttoainesäiliö avataan ja suljetaan sekä antavat hälytyksen, jos säiliö avataan laittomasti (kuten autohälytin). Gediminas kertoo, että Mapon Liettua on tarjonnut älykkäitä polttoainekorkkeja jo parin vuoden ajan, ja heidän kokemuksensa osoittavat, että on monia eri syitä, miksi asiakkaat valitsevat tämän ratkaisun integroimisen kalustoonsa. ”Meillä on asiakas, joka halusi asentaa ratkaisun, ei niinkään suojautuakseen varkailta, vaan valvoakseen kuljettajiaan. Ratkaisu varmistaa, että saat ilmoituksen aina kun polttoainesäiliön korkki avataan. Yritys voi siis nähdä, onko säiliö avattu huoltoasemalla vai ei. Joissakin yrityksissä kuljettajat eivät edes itse hoida tankkauksia, joten säiliön avaaminen olisi merkki mahdollisesta varkaudesta”, Gediminas selittää. Monia asiakkaita kiinnostaa sisäänrakennettu hälytysjärjestelmä, jonka älykkäät polttoainekorkit tarjoavat. Hälytin on kuitenkin aktivoitava manuaalisesti ja sammutettava kuorma-autosta silloin, kun kun kuljettajat tankkaavat. “Toisinaan kuljettajat kuitenkin unohtavat kytkeä hälyttimen takaisin päälle. Siksi asiakkaamme arvostavat sitä, että he näkevät Mapon palvelusta, missä kuorma-autoissa hälyttimet ovat sammutettuina”, kumppanimme kertoo. Älykkäiden polttoainekorkkien käytön edut Ei ole mikään salaisuus, että myös varkaat voivat olla erittäin älykkäitä. Keskustelumme edetessä esiin nousevat ihmisten vastakkaiset mielipiteet polttoainekorkkien hyödyllisyydestä – osa ajattelee, ettei lisäturvallisuuden käyttöönotossa ole mitään järkeä, koska jos varas näkee vaivan porata yksinkertaisen reiän säiliöön, pystyy hän näin kiertämään kaikki turvatoimenpiteet. Tämä herättää kysymyksen: onko käyttöönotto järkevää vai turhaa? ”Jos varkaat ovat fiksuja ja tunnistavat, mitä kuorma-autoon on asennettu, varsinkin jos polttoainekorkin läheltä kumpuaa johtoja, he joutuvat käyttämään jotakin toista tapaa varastaa polttoainetta. Useimmiten varkaudet kuitenkin tapahtuu polttoainekorkin avaamalla ja tyhjentämällä säiliön näin. Jos korkki on lukittu tai siinä on teräspidike, tyhjennysputkea ei voida laittaa “normaalisti” polttoainekorkin kautta. Tällöin ainoa tapa toteuttaa varkaus on poraamalla”, Gediminas sanoo. Kiistatta olemassa on siis mahdollisuus, että varkaat varastavat polttoaineen joka tapauksessa, mutta ainakin se on heille vaikeampaa. Ja jos sinulla on käytössäsi hälytys tai ilmoitus luvattomasti avatusta säiliöstä, niin tiedät heti, että jotain on tekeillä. Gediminas jatkaa: ”Sitä voi melkein verrata vakuutukseen: sinulla voi olla hyvä vakuutus, premium-vakuutus tai ei vakuutusta ollenkaan! Joten jos sinulla ei ole lainkaan turvalaitteita asennettuna kuorma-autoosi – se on kuin sinulla ei olisi vakuutusta. Jos sinulla on älykäs polttoainesäiliön korkki, se on jo hyvä. Mutta jos sinulla on kalustossasi polttoainekorkki, hälytykset päällä, polttoaineanturit ja muita paikannus- tai turvatoimia – olet periaatteessa tehnyt kaiken voitavasi varkauksien estämiseksi.” Keskustellessamme muista ratkaisuista, jotka voivat toimia hyvin yhdessä älykkäiden polttoainekorkkien kanssa turvallisuuden lisäämiseksi, kumppanimme muistuttaa: ”Uskon, että kameraratkaisut toimivat hyvin yhdessä älykkäiden polttoainekorkkien kanssa. Voit nähdä varkaan kaluston kameratallenteista, mutta sinun ei tarvitse käydä läpi kaikkea videomateriaalia, koska polttoainekorkin tarjoaman datan vuoksi sinulla on jo tieto siitä, milloin ja missä polttoainesäiliö on avattu. Tiedossasi on jo tarkka aika, milloin varkaus tapahtui.” Gediminas kertoo asiakkaasta, joka päätti asentaa polttoainekorkit kalustoonsa jo vuonna 2018, mutta ei halunnut hälytysjärjestelmää mukana. Täten heillä on turvallisuuden kannalta vain ilmoitukset polttoainesäiliön avaamis- ja sulkemisajoista. Siitä huolimatta, koko tämän ajan ratkaisu on toiminut heille hyvin. Sinun ei siis välttämättä tarvitse ostaa kaikkia markkinoilla olevia ratkaisuja, vaan sellaiset, jotka sopii yrityksesi tarpeisiin. Lopuksi Gediminas korostaa oikeanlaisten työkalujen tärkeyttä kaluston suojaamiseksi: ”Loppujen lopuksi, mitä enemmän sinulla on käytettävissäsi ratkaisuja ja siten tietoa kalustostasi, sitä paremmin varmistat, että varkaus on vaikeampi toteuttaa ja pääset nopeasti käsiksi tärkeimpiin tietoihin, jos polttoaine- tai ajoneuvovarkaus osuu kohdallesi.” Jos etsit lisää turvatoimenpiteitä kalustosi turvallisuuden lisäämiseksi, ota yhteyttä tiimiimme saadaksesi lisätietoja. Kuten sanonta kuuluu – et koskaan usko tarvitsevasi jotakin, ennen kuin toivot, että sinulla olisi ollut se jo kauan aikaa sitten.
Artis JP: Maponin ratkaisut auttavat vähentämään varkauden riskiä työmailla

Artis JP: Maponin ratkaisut auttavat vähentämään varkauden riskiä työmailla

Latvia on yksi Euroopan vihreimmistä maista. Sen luonnonvarat, metsät ja pellot, kattavat yli puolet alueesta, mikä takaa kestävän ja potentiaalisen ympäristön maatalousalaa edustaville yrittäjille. Yritykset käyttävät usein sadon hoitamiseen erikoisvarusteita, jotka auttavat kenttätyöntekijöitä. Koska jokaisesta teknisestä yksiköstä on kuitenkin huolehdittava huolellisesti, yritykset etsivät aina luotettavia kalustonhallintaratkaisuja. Tässä blogissa kerromme, kuinka Maponin ratkaisut ovat auttaneet Artis JP:tä selviytymään erilaisista liiketoiminnan haasteista ja suojelemaan kalustoaan varkauksilta. Maatalouskoneiden varustaminen paikannuslaitteilla Artis JP Oy on latvialainen viljayhtiö, jolla on yli 20 vuoden kokemus alalta. Yrityksen perustamishetkellä yhtiössä työskenteli vain kuusi henkilöä, mutta nykyään henkilöstömäärä on viisinkertaistunut. Tänä aikana yritys on investoinut uusiin maatalouskoneisiin ja siten lisännyt huomattavasti työkykyään. Tähän mennessä noin 50 yksikköä on varustettu Maponin paikantimilla. Artis JP:n edustaja Guntars Zemītis sanoo: ”Aluksi kalustonhallintaratkaisut eivät olleet prioriteettimme, mutta mitä suuremmaksi kalusto kasvaa, sitä tärkeämpää on tietää, missä kalusto ja varusteet sijaitsevat.” Yhtiön kalusto koostuu pääasiassa traktoreista, leikkuupuimureista ja maatalouskoneista. Kuten arvata saattaa, tällainen omaisuus on kallista ja siksi laitteilla on suuri riski tulla varastetuksi. Tässä yhteydessä Guntars Zemītis muistelee, kuinka kaivinkone varastettiin yrityksen alueelta useita vuosia sitten: “Se oli yritykselle suuri käännekohta, jonka vuoksi asensimme Maponin paikantimet koko kalustoomme.” Vaikka yksikään maanviljelijä tai maatalousyritys ei ole täysin suojassa varkausyrityksiltä, ​​GPS-paikannuksen avulla voidaan valvoa kaikkien yksiköiden sijainteja reaaliajassa. “Varkauden sattuessa voimme saada omaisuutemme takaisin”, Guntars Zemītis selittää. Polttoaineen kulutuksen hallinta Polttoaineiden hinnat ovat nousseet jyrkästi Euroopassa ja hinnat ovat saavuttamassa ennennäkemättömiä korkeuksia. Tämä on saanut yrittäjät huolestumaan liiketoimintansa tulevaisuudennäkymistä. Välttääkseen polttoaineen kulutuksesta huolehtimista, Artis JP käyttää ratkaisua, joka auttaa seuraamaan kaluston polttoaineenkulutusta päivittäin. ”Meille on tärkeää seurata polttoaineen kulutusta ja leikata kustannuksia. Siinä Mapon on suureksi avuksi. Alusta tarjoaa esimerkiksi erilaisia ​​raportteja, joista saamme tietoa kaikista maatalousyksiköistämme ja niiden polttoaineen kulutuksesta”, Guntars Zemītis kertoo. Polttoaineen seuranta -ratkaisua suositteli Artis JP:lle heidän liikekumppaninsa Otaņķu Dzirnavnieks, joka on vähentänyt kaluston polttoaineen kulutusta 10 % Maponin avulla. Päivittäinen tuki työntekijöiden tuottavuuden parantamiseen Kysyessämme Guntars Zemītisiltä, tarkkaileeko yritys työntekijöiden työtaakkaa ja heidän suoriutumistaan, hän vastaa myöntävästi ja kertoo, että rehellisyys on tärkein asia, jota hän arvostaa työntekijöissään eniten. Hän myöntää myös, että vuosien aikana on ollut joitakin tapauksia, joissa työntekijät ovat käyttäneet yrityksen omaisuutta luvatta henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Maponin ansiosta tällaista ei enää tapahdu.  ”Maatalousalan työ vaatii vahvaa vastuuntuntoa ja tarkkuutta, joten haluamme varmistaa, että työntekijämme ovat täsmällisiä tehtävissään. Sen varmistamiseksi käytämme Maponin työaika-ratkaisua”, Artis JP:n toimitusjohtaja jakaa kokemuksiaan. Lopuksi keskustellessamme teknologian vaikutuksista liiketoiminnan kasvuun, Guntars Zemītis sanoo uskovansa, että jokainen yritys voi hyötyä innovaatioista ja siten menestyä. Hän arvostaa myös suuresti Maponia ja sen panosta Artis JP:n kalustonhallintaprosessien parantamiseen. “Olen 100% tyytyväinen Maponin ratkaisujen laatuun, enkä epäile, etteikö yhteistyömme jatkuisi vielä monta vuotta tulevaisuudessakin”, Guntars Zemītis kertoo. Jos haluat tietää lisää ratkaisuistamme tai testata Maponin palvelua itse ilmaiseksi, ota myyntiimme rohkeasti yhteyttä tai laita meille sähköpostia osoitteeseen: suomi@mapon.com. 
Maponin Jon hoitaa homman kuin homman

Maponin Jon hoitaa homman kuin homman

Mapon Suomen uusien työntekijöiden joukon konkari on support managerimme Jon Ingberg, joka on paiskinut hommia jo reilun vuoden verran. Jon on omistautunut työlleen ja korvaamaton osa porukkaa. Jonin titteli on työnkuvaan nähden suppea ja hän hoitaakin laaja-alaisesti niin asiakaspalvelua, kuin asennuksiakin järjestelyn ja sujuvuuden varmistamisen osalta. Työt eivät lopu, vaan pyyntöjä satelee jatkuvasti sieltä täältä. Ahkera Jon kärsii hieman liiallisesta tunnollisuudesta, mutta nauttii kuitenkin työstään. Jon arvostaa luottamusta, jota Maponin työyhteisössä osoitetaan työntekijää kohtaan niin johdon kuin työtovereidenkin puolelta. Vapaus työskennellä omalla tyylillä ja tahdilla on yksi osoitus tästä luottamuksesta, ja kovasti Jonin mieleen. On hienoa, kun voi aamulla oman vireystilan mukaan valita lähteekö töihin toimistolle, vai siirtyykö suoraan sängystä kotikoneelle. Jonilla on tutkinnot tietoliiketekniikan ja varastonhoidon aloilta, sekä runsaasti työkokemusta logistiikka-alalta. Maponille Jon päätyi kuultuaan kaverilta somessa vastaan tulleesta työpaikkailmoituksesta. Vaihdos lähitöistä etätöihin oli tervetullut ja muutenkin Maponin hommat tuntuvat sopivan Jonille kuin nenä päähän. Jon asuu Vantaalla ja tykkää vapaa-ajalla puuhastella autojen kanssa vaihteeksi mekaanisella puolella. Mieli vapautuu työasioista, kun pääsee korjailemaan ja rassailemaan. Tällä hetkellä Jonilla on vain yksi moottoroitu menopeli, mutta autojahti alkaa taas tilaisuuden tullen. Kunhan töiltä kerkeää.
Kuljetuksen aikaisen ruokajätteen vähentäminen: Miten telematiikka voi auttaa?

Kuljetuksen aikaisen ruokajätteen vähentäminen: Miten telematiikka voi auttaa?

Tänä päivänä maapallolla tuotetaan ruokaa enemmän, kuin sitä tarvitaan koko väestön ruokkimiseen. FAO:n tutkimuksen mukaan kuitenkin noin 800 miljoonaa ihmistä kärsii nälänhädästä. Kysymys kuuluukin – Miten tähän on tultu? Köyhyys, ilmastonmuutos ja kansainväliset konfliktit ovat pääsyitä nälänhätään, mutta jopa lähes kolmasosa maailmanlaajuisesti tuotetusta ruoasta päätyy suoraan jätteeksi riittämättömien säilytysolosuhteiden ja toimitusketjun toimimattomuuden vuoksi. Koska merkittävä osa ruokahävikistä tapahtuu tuotteiden jakelun aikana, on tarpeen kertoa, minkälaisia ratkaisuja telematiikalla on tarjota lämpötilaherkkien tuotteiden kuljetukseen, ja tien päällä syntyvän ruokajätteen määrään vähentämiseen. Erityistä huolenpitoa vaativat tuotteet Jotkin tuotteet, kuten liha, kala, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, sekä lääkinnälliset tuotteet ovat helposti pilaantuvia, joten ne vaativat erityistä huomiota ja lämpötilasäädellyn ympäristön. Joitakin elintarvikkeita kuljetetaan kuluttajille pitkienkin matkojen takaa. Esimerkiksi trooppiset hedelmät ja satokauden ulkopuoliset tuotteet on tuotava pohjoisen asukkien saataville muilta mailta. Matkan ollessa pitkä, on toimitusketjuun ja kuljetusolosuhteisiin kiinnitettävä erityistä huomiota.    Lämpötilaherkkiä tuotteita kuljetettaessa on määritettävä oikeanlaiset lämpötilaolosuhteet. Yleisimmät lämpötila-alueet ovat: syväjäädytys (-25°C to -30°C), jäädytys (-10°C to -20°C), viileä (2°C to 4°C) ja lähellä huoneenlämpöä (12°C to 14°C). Virheet helposti pilaantuvien tuotteiden säilytyksessä voivat johtaa kuormien hylkäämiseen ja taloudellisiin menetyksiin. Minimoi riskit kylmäketjussa Telematiikan avulla oikeanlaisen kuljetuslämpötilan ja tuotteiden säilymisen takaaminen on helppoa! Tiekuljetuksissa kylmärekat ovat yleisimmin käytetty vaihtoehto helposti pilaantuvien tuotteiden kuljetukseen. Olosuhteiden säilyminen ei kuitenkaan ole taattu kylmärekoissakaan, sillä jäähdytysyksiköt voivat hajota, tai olosuhteet muuten kärsiä inhimillisen erheen seurauksena. Vahingon sattuessa saattavat kustannukset koitua kuljetusyrittäjän maksettavaksi, vaikka rahti olisikin vakuutettu. Maponin avulla teidät missä kalustosi menee ja miten se toimii. Lämpötilan seuranta -ratkaisu mahdollistaa ilmoitukset ja hälytykset kylmäkuljetusautojen jäähdytinyksiköiden tilasta ja toiminnasta. Kun saat tiedon lämpötilan muutoksesta, havaitset mahdolliset ongelmat ennen kuin niistä koituu suurempaa haittaa. Kehittyneinkin teknologia vaatii ylläpitoa, eivätkä rekkojen kylmälaiteyksiköt muodosta poikkeusta. Ajan tasalla pysyminen auttaa käsittelemään huoltotoimenpiteet ajallaan ja välttämään ikäviä yllätyksiä. Rahdin lämpötilan etävalvonta Olipa kyseessä sitten pakastetun kalan toimittaminen ravintolaan tai maidon kuljettaminen lähikauppaan, kunnolliset välineet ovat avainasemassa oikeanlaisen kuljetuslämpötilan takaamisessa. Maponin lämpötila-antureilla kerätään tietoa kylmälaitteiden lämpötilaoloista ja varmistetaan tuotteiden säilyvyys. Saatavilla on sekä kiinteästi asennettavia antureita että Bluetooth-yhteydellä toimivia mittalaitteita. Tiedon kerääminen kalustoon asennetuista lämpötila-antureista vaatii rinnalleen kylmäyksikköön asennettavan paikannuslaitteen. Tämän jälkeen sekä työnohjaajat että kalustopäälliköt saavat käyttöönsä runsaasti työtään helpottavia tietoja kätevästi samasta järjestelmästä. Lämpötilan valvonta toimii erityisen tehokkaasti yhdessä reaaliaikaisen GPS-paikannuksen kanssa. Tällöin saat tietoosi tarkasti, missä ja milloin lämpötilavaihtelut todennäköisimmin vaikuttavat kalustoosi. Saman paikannuslaitteen avulla voit myös tarkkailla kylmälaiteyksikön lataustasoa ja käyntitunteja. Maponin järjestelmän avulla tietojen tuominen tunnetuimpien lämmönsäätölaitteiden, kuten Thermo Kingin, Carrierin ja Lumikon laitteista on nopeaa ja yksinkertaista valmiiden järjestelmäintegraatioiden ansiosta.  Näin saat tarkat tiedot mm. jäähdyttimen tulo- ja paluuilman lämpötilasta, ja voit tehdä perusteellisia analyyseja, joiden avulla ylläpidät ja parannat kalustosi toimintaa. Kylmälaitteiden tarkkailu ja ylläpito on osa tehokasta johtajuutta, jonka myötä vähennetään ruokahävikkiä ja pidetään asiakkaat tyytyväisinä. Esimerkiksi Kreiss, yksi Euroopan johtavista kuljetusyrityksistä, pitää kylmäketjunvalvontaa erityisen tärkeänä ja arvostaa sen tueksi kehitettyjä ratkaisuja. Otettuaan käyttöön Maponin lämpötilan seurannan yhtiö on saavuttanut selkeän kilpailuedun ja asettanut kylmätuotteiden kuljetukselle uudet standardit. Jos haluat kuulla lisää Maponin lämpötilan seurantaratkaisusta ja sen tuomista hyödyistä yrityksellesi ole yhteydessä, niin kerromme lisää!
Miikka tuo lisäpuhtia Maponin myyntiin

Miikka tuo lisäpuhtia Maponin myyntiin

Uusin tulokas Maponilla on pari kuukautta remmissä ollut Miikka Ratshukin. Karjalaiset juuret omaava paljasjalkainen espoolainen on päässyt nopeasti osaksi porukkaa. Ennen Maponia Miikka viihtyi 10 vuotta autokoulualalla sekä liikenneopettajana että opetustoiminnan johtamisen parissa. Pitkä kokemus autokoulupuolelta tukee nykyistä työtä Maponilla, sillä Miikka tietää kokemuksesta, mitä asiakkaat tarvitsevat ja arvostavat. Mapon oli käytössä jo entisellä työpaikalla, joten tuote on Miikalle entuudestaan tuttu ja hyväksi koettu. ”Maponilla on hyvä maine! On kiva myydä tuotetta, joka herättää asiakkaiden mielenkiinnon.” Miikan työnkuvaan kuuluu uusien asiakkaiden kontaktointi, asiakaspalaverit sekä neuvonta ongelmatilanteissa. Työ on palkitsevaa, kun kyseessä on niin hyvä tuote kuin Mapon, joka täyttää käyttäjien toiveet. Markkinointi on onnistunutta, ja Mapon on kohderyhmille usein jo ainakin nimenä tuttu. Miikan mukaan parasta Maponilla on vapaus tehdä töitä omalla tavalla. Motivaatio, ja sen myötä tuottavuus on huipussaan, kun saa käyttää omaa taiteellista vapautta. Vaikka Maponilla tehdäänkin pitkälti etätöitä, tulee kollegoihin tutustuttua tasaisin väliajoin pidettävissä etäpalavereissa. Yhteistyö toimii myyntitiimissä mutkattomasti, ja apua saa aina tarvittaessa. Yhteishenkeä kasvattavat mukavasti myös työporukan virkistysreissut, jollaiselle Miikkakin pääsi osallistumaan oltuaan Maponilla hommissa vasta pari päivää. Miikka on luonteeltaan rauhallinen ja pitkäpinnainen, mutta myös vauhti kiinnostaa. Miehen voi bongata sähköpyöränsä selässä maastopolulla vuodenajasta riippumatta. Tietyt sunnuntait Miikka ottaa rauhallisemmin seuraten vauhtia etäämmältä Formuloiden muodossa.
Maponin Mika-Petteri palvelee innolla ja ammattitaidolla

Maponin Mika-Petteri palvelee innolla ja ammattitaidolla

Vuoden alussa Mapon rekrytoi osaksi asiakaspalvelutiimiään rennon ja puheliaan Mika-Petteri Sulkion. Customer support specialist -tittelillä työskentelevä M-P hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja huolella. Mika-Petteri vastaa asiakkaiden yhteydenottoihin, päivystää Maponin chatissa, antaa käyttöopastusta ja pitää kehityspalavereja. Kollegoiden avustuksella M-P on päässyt hyvin kärryille, vaikka uutta ja opittavaa on ollut paljon. Ennen Maponia Mika-Petteri teki myymälätöitä ja opiskeli samalla ammattikorkeakoulussa. Tradenomin paperit toivat innostuksen tueksi itseluottamusta, ja M-P löysikin koulutusta vastaavan työpaikan. Työpaikka meni kuitenkin nopeasti vaihtoon, kun M-P:n kaveri antoi hänelle vinkin Maponin työpaikkailmoituksesta, joka tuntui huutavan Mika-Petterin nimeä. M-P uskalsi tarttua tähän kiinnostavaan tilaisuuteen, ja kymmenien hakijoiden joukosta juuri hän oli se, joka kykyjensä ja luonteensa ansiosta soveltui parhaiten osaksi Maponin tiimiä. ”Innokas oppimaan, tunnollinen ja oma-aloitteinen.”, kollega Toni Pulliainen kuvailee Mika-Petteriä. Mika-Petteri on sosiaalisesti lahjakas ja omimmillaan asiakaspalvelutyössä. Hyvä kielitaito, into oppia ja halu saattaa asiat loppuun ovat määrätietoisen ja sinnikkään M-P:n vahvuuksia. Vapaa-aikansa Mika-Petteri viettää mieluiten kalassa ja toisinaan kuntosalilla. Myös tietokoneiden kanssa puuhastelu ja e-urheilu lukeutuvat hänen kiinnostuksenkohteisiinsa. Mika-Petteri kehuu Maponin työyhteisöä, jossa apua ja tukea saa aina tarpeen tullen. Erilaisten persoonien muodostamassa ryhmässä työt jakautuvat kunkin tekijän vahvuuksien mukaan ja tulevat hoidetuksi yhteisvoimin. M-P arvostaa Maponin tarjoamaa etätyömahdollisuutta, mutta nauttii myös viikoittaisista tapaamisista kollegoiden kanssa ja kimppakyydistä Pirkanmaalta Maponin Vantaan toimistolle. Esimerkillisenä työntekijänä Mika-Petteri käyttää tämänkin ajan hyväkseen, ja hoitaa kuulumisten vaihtamisen lomassa rästihommia.