Mēs bieži saņemam dažādus jautājumus par autoparka datiem – kā tos ievācam un analizējam un, visbiežāk, kāpēc dažādi avoti uzrādā atšķirīgus datu rādījumus. Šajā rakstā atradīsi plašāku skaidrojumu par to, kā un kāpēc atšķiras odometra un GPS nobraukuma rādījumi.

Pirmkārt, dati atšķiras tāpēc, ka tos iegūst no dažādiem avotiem. Odometra rādījumus iegūst, izmantojot dažādus elektromehāniskos pārveidotājus, un tie ir atkarīgi no riteņu apgriezienu skaita, savukārt GPS autoparka izsekošanas sistēmas datus iegūst, matemātiski aprēķinot transportlīdzekļa atrašanās vietu, balstoties un navigācijas pavadoņu sniegtajiem datiem.

Datu precizitāti var ietekmēt tādi faktori kā:

  • Nolietotas vai neatbilstoša izmēra riepas;
  • Pieļaujamā odometru mērījumu kļūda;
  • Īslaicīgi satelīta signāla pārtraukumi temperatūras, spiediena, mitruma u.c. apstākļu ietekmē.

Riepu stāvokļa ietekme uz nobraukuma rādījumiem

Riepu stāvoklis, konkrēti, riepas rādiuss ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē nobraukuma rādījumus. Starptautiskā likumdošana nosaka, ka protektora dziļums jaunām riepām ir 6-10 mm, bet minimālais atļautais protektora dziļums 1.6 mm vasaras riepām un 3-4 mm – ziemas riepām. Tas nozīmē, ka, samazinoties riepas protektora dziļumam, samazināsies arī tās rādiuss. Ir aprēķināts, ka

riepas rādiusa izmaiņas par 5 mm izraisa nobraukuma rādījumu izmaiņas odometrā un tahogrāfā (ja tas ietilpst transportlīdzekļa aprīkojumā) par aptuveni 2%.


Ja salīdzinām pieejamo informāciju, kļūst skaidrs, ka šāds scenārijs ir ļoti iespējams. Turklāt, ja transportlīdzeklis pārvietojas ar neatbilstoša izmēra riepām, kļūdas procents var būt par augstāks.

riepas rādiusa izmaiņas ietekmē nobraukto attālumu

Kā dažādi odometeru veidi ietekmē nobraukuma rādījumus?

Nevienu no transportlīdzekļos iebūvētajiem odometriem nevar uzskatīt par precīzu datu ieguves rīku. Katram iekārtas veidam ir pieļaujamās kļūdas limits. Turklāt, ņemot vērā tehniskās prasības, spidometrs nevar samazināt rādījumus, tāpēc gadījumā, ja odometrs ir savienots ar spidometru, tā rādījumi var būt tikai lielāki.

Likumdošana paredz, ka vidējā spidometra kļūda var būt tikai pozitīva un nepārsniedz reālo ātrumu par vairāk nekā 10% + 6 km/h. Mūsu pieredze liecina, ka auto ražotāji parasti veic spidometru un odometru kalibrāciju, lai rādījumi nepārsniedz patieso vērtību par 5-10%. Tas galvenokārt tiek darīts ar mērķi uzlabot satiksmes drošību un samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu pasaulē.

Kļūdas amplitūda ir atkarīga no transportlīdzeklī iebūvētā odometra veida. Mehānisko odometru kļūda pēc noklusējuma ir aptuveni 5%. Transportlīdzekļa ekspluatācijas apstākļi, detaļu nolietojums un analogo rezerves daļu izmantošana var palielināt rādījumu kļūdu pat par 12-15%.

Elektromehāniskā odometra dati ir balstīti uz ātruma sensora elektroniskajiem impulsu skaitītāja rādījumiem. Tas nozīmē, ka rādījumi ir proporcionāli impulsu skaitam vienā laika vienībā. Tādējādi var secināt, ka

elektromehāniskie odometri ir precīzāki nekā mehāniskie – to rādījumu kļūda ir 5-7% robežās.

Cik liela ir GPS datu kļūdas amplitūda?

Atšķirībā no odometriem, GPS autoparka izsekošanas sistēmas ir radītas, lai darbotos bez kļūdām, neatkarīgi no transportlīdzekļa uzbūves un tehniskā stāvokļa. Turklāt, saskaņā ar oficiālajiem datiem, GPS izsekošanas ierīču kļūda ir vien 2-5 metri (aptuveni 1,5% nobraukuma aprēķinā).

Ir jāņem vērā, ka GPS datu precizitāti var ietekmēt potenciālie signāla traucējumi. GPS antenai nepieciešams tieša satelīta redzamība, tāpēc pareizai iekārtu uzstādīšanai ir būtiska loma, lai nodrošinātu iespējami augstu datu precizitāti. Tomēr pastāv arī citi apstākļi, kas to var ietekmēt. Tie ir:

  • Atrašanās vietas datu ieguves biežums (jo biežāk iekārta nosūta datus, jo precīzāki būs nobraukuma rādījumi (skat. zemāk esošo piemēru));
  • Izsekošanas iekārtas veids/modelis un konfigurācija;
  • Braukšana tuneļos, pazemes autostāvvietās un citās vietās, kas var bloķēt signālu.
norbaukuma dati no GPS izsekošanas iekārtas un reālais transportlīdzekļa maršruts

Ir vēls kāds datu ieguves avots, kas netika pieminēts šajā rakstā un kas atrodams tikai smagajos transportlīdzekļos – tahogrāfs. Līdzīgi odometram, tas iegūst datus no riteņu apgriezieniem. Tomēr, atšķirībā no odometriem un GPS ierīcēm, tahogrāfiem tiek veiktas periodiskas pārbaudes, tāpēc tos var uzskatīt par uzticamākiem datu ieguves avotiem pie nosacījuma, ka uzreiz pēc pārbaudes nav veikta riepu maiņa.

Ja tev ir interese par citiem Mapon risinājumiem vai vēlies uzzināt vairāk par to, kā ievācām un apstrādājam autoparka datus,sazinies ar mums jebkurā laikā!